MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Mérleg csillagai:

Zubenelgenubi, vagy Kiffa Australis, Zubenelschamali vagy Kiffea Borealis

Alakzatok a Mérleg körül:

Zuben El Akrab vagy Zubenelakrab


 

 

Zuben Elgenubi

 

 

 

Figyelemre méltó csillagok a Mérlegben
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. December
15 Sc. 05 Déli Serpenyő /
Zuben Elgenubi
Szaturnusz / Mars 2,9 Déli serpenyő 00N 16S
19 Sc. 22 Északi-Serpenyő /
Zubenelschemali
Jupiter / Merkúr 2,7 Északi-serpenyő 09N 09S

"A Mérlg az egyensúlyt keresi."

Rudolf Steiner

A Mérleg jegye a Dynameis hierarchiájával, a Mozgás urainak hierarchiájával van összekötve. E kapcsolat jellemzése közelebbről a következő. A mi Naprendszerünk planétái csak azáltal tudnak egy stabil és zárt rendszert képezni a Nappal, hogy folyamatosan egy önmagukat egymás relációjában egyensúlyban tartó mozgásban vannak. Szellemi szempontból ilyen kiegyenlített, kölcsönös mozgási tevékenység a Forma szellemek megjelenése és műve. Ezek a szellemek nagyrészt a Napban tartózkodnak, - Rudolf Steiner szerint – és különösen a Napból árad ki a hatásuk a planétákra és a planétákról a Földre. Ezáltal egy törvényszerű és szabályos működését és mozgását váltják ki a planétáknak, amelynek az a végső kihatása a Naprendszerben, hogy létrejön egy állandóságot és egyensúlyt tükröző belső erő. Az inspiratív megismerés szempontjából ez a Naprendszerben uralkodó erők kölcsönhatása, amely a Mozgás urainak a hatása, már a pythagoreusoknál is említést nyert, akik ezt a szférák zenéjének nevezték, amely élő kifejeződése a mozgó egyensúlynak a mi planetáris rendszerünkben. Ennek az erőnek a földi leképződése a kémiai teremtődés és létezés az anyagban, amely egy állandó, mozgó egyensúly a szétválasztás és az összekötés elve között és ezen a fizikai alapon nyugszik. A Föld vonatkozásában a Mozgás urainak még egy nagyon különös feladata van. Ők tartják az egyensúlyt a planetáris rendszer és a bolygórendszer külső szférájából befelé hatva azzal az erővel szemben, amelyet a Trónok sugároznak ki a Föld középpontjából kiindulva. Itt egyensúlyt és kölcsönösséget teremtenek, és így ebben a konfigurációban alakul ki, mint a két erő ütköző zónája, a Föld felülete. Az, ami tulajdonképpen ott van, az az erőknek az egyensúlya, amely egyben egy szerződésnek is felfogható a Forma, a Mozgás és az Akarat urai között, amely úgy lett megkötve, hogy a Föld különböző konfigurációinak megjelenési formát adott. Ezeket a fent felsorolt cselekedeteket a Mozgás urai a Mérleg jegyével való kapcsolatuknak köszönhetően tudják megvalósítani, amelynek a szellemi ereje már a RégiHold időszakban megjelent; mert már eben az időszakban is a fő feladatuk az volt, hogy a Nap és a Hold – amelyek elváltak egymástól – hatásait egyensúlyban tartsák és kölcsönhatásban működtessék. Kozmikus helyzetükből adódóan ebben az időszakban úgy kell elképzelni őket, mint két gigantikus mérlegserpenyő működtetőit, akik a kiegyenlítődést felügyelik és hozzák létre. A Holdlét állapotában az egyensúlytalanság láttán a lelkekben vágy kellett, hogy létrejöjjön az egyensúly iránt. Ezt a Mozgás szellemei hozták létre, ezáltal megteremtve a továbbfejlődés lehetőségét.

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Libra.html

 

Leonardo di Caprio születésekor Nap-Vénusz együttállás volt a Mérlegben (74.11.11) 

 

A Mérleg korábban nem volt önálló csillagkép, a Skorpió részének tartották, a karjainak, a csápjainak, a karmainak ha úgy tetszik

A Szűzhöz közelebb fekvő Déli Serpenyő csillaga a Zubenelschemali, a Szűz természetéhez hasonló befolyásokat hordoz magában.

Az Északi Serpenyő fő csillag, a Zubenelgenubi ellenben, amelyik a Skorpióhoz fekszik közelebb, a Skorpió rosszakaratú természetét hordozza.

A jó csillag, a Zubeneschemali arab elnevezésének fordítása a price to be received, az ár amelyet megkapunk.

A rossz csillag a Zubenelgenubi fordítása a price to be paid, az ár, amelyet meg kell fizetni.

Talán innen az elnevezés, a Mérleg.

A két serpenyő, az egyik a jó, a másik a rossz.

A Zunebelschemali nagyon gyümölcsöző, és prosperitást hozó csillag, igazság és jó szerencse társul hozzá, legális, törvényes, saját erőből elért eredmények. Jupiter-Merkúr hatású csillag.

A Zubenelgenubi ellenben Szaturnusz-Merkúr hatású csillag, harcias, káros, szerencsétlen  befolyásúnak tartott.Akadályozó, erőszakos, hazug, bosszúálló, bűnöző hajlamú, betegségekre hajlamosít, veszély vízzel kapcsolatban (fulladás), de különösen azokat veszélyezteti, akik éjszaka születtek.

A Mérleget sok esetbe hozzák összefüggésbe a joggal, a jogi pályával, az Igazság Istennője itt méri le az emberek bűneit, és adja át az eredményt Jupiter főistennek. Vagy ha úgy jobban tetszik, a Szűz Krisztusnak.

Zubenelgenubi

Alfa¹ és Alfa², azaz a Zuben Elgenubi egy 3-as és 6-os fényrendű kettős csillag, halvány sárga és világos szürke színekkel. A Skorpió Deli Ollójánál a Mérleg Csillagképben található.

Az Alfa csillag, Zuben Elgenubi a Mérleg Déli Serpenyőjében, a Béta csillag, Zuben Elschemali pedig az Északi Serpenyőjében helyezkedik el.

A korai görög csillagászok a Mérleg Csillagkép csillagait nem az egyensúllyal és a mérleggel magával azonosították, ők a Skorpió Ollójának (Chelae) tekintették az itt elhelyezkedő égitesteket. A görög asztrológiában az Alfa¹ és az Alfa² a Skorpió Déli Ollóját jelentette (Cele notios), innen származik az átazonosulás a Mérleg Déli Serpenyőjével.

A Zubelgenubi elnevezés Ptolemaiosz átirata görögre, de egy – az – egyben megegyezik arab megfelelőjével: Al Zuban al Janubiyyah. Mind a Zubelgenubi, mind pedig a Janib negatív hatásúak, de a Zubeneschamali még náluk is rosszabb mivel egyértelműen már a Béta alakzathoz tartozik.

Az angol író John Chilmead (kb. 1639) Mizan Aliemin-nek nevezte, melyet a Mérleg Csillagkép arab elnevezéséből származtatott. Ugyanakkor Al Kiffah al Janubiyyah (a Mérleg Déli Serpenyője) néven is ismerték, és ebből származik az arab-latin Kiffa Australis elnevezés. A szintén régebbi Al Wazn al Janubiyyah, azaz a Déli Súly elnevezés átirata (az itáliai Riccioli által - 1598-1671) lett a Vazneganubi. A 2 évszázaddal ezelőtti Lanx meridianis elnevezés ezekből az első arab nevekből származik.

Az Alfa (Alfa¹ és Alfa² = Zuben Elgenubi) valamint a Béta (Zubenelschemali) alkotta az Arab Holdház Rendszer 14. házát, az Al Zubana-t. Al Biruni perzsa asztronómus (Kr.e. 973-1048) szerint sokkal inkább a Zaban (tolni) elnevezés a helyes, mivel a kettős csillagban az egyik csillag folyamatosan tolja el magától a másikat. Ugyanakkor a Nakshatrában (Hindu Holdház Rendszer) a Vicakha egyesítette magában Indragniként a kettős istenséget, Indrát és Agnit. Ez a holdállomás egyfajta díszes kapuként működött, melyhez a későbbi hindu asztronómiában már a Gamma csillagot (Zuben Elakrab) is hozzácsatolták valamint az Iotát, mely kiteljesítette a hasonlóságot azzal, amiről ez az aszterizmus a nevét kapta, ugyanis az Iota az Anuradha Csillaggal biztosította az összeköttetést (kapu).

Ezek a csillagok alkották a Sieu-ban (Kínai Holdház Rendszer) azt a házat, amit Ti-nek (Alap) neveztek. Ez a név korábban Dsi és még korábban pedig I shi alakban fordult elő. Néhány kínai tudós a Delta, a Mú és a Nú csillagokat is hozzá társította.

Ez a két Alfa (Alfa¹ és Alfa² = Zuben Elgenubi) volt a főszereplője a 21. Babiloni ekliptikus csillagképnek a Nuru-sha-Shutu-nak (Déli Fény). Az Eufráteszi Entena-mas-luv-hoz (a Farok csúcs csillaga) már hozzárendelték a Béta (Zubenelschemali) és a Gamma (Zuben Elakrab) csillagokat is mivel ezek jelölték a hatalmas, de meghatározatlan Káldeai Hidra, az ősi arab Afr azon (test)részét. /Star NamesTheir Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889/

[Star NamesTheir Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889].

Robson (Fixed Stars and Constellations in Astrology) szerint ez a csillag a “Déli Mérleg” és szimbolikusan “Elégtelen Fizetség” – et jelent. A Mérleg egyik serpenyője az Alfa (Zuben Elgenubi), melyet a Megfelelő Fizetség, a Béta (Zubenelschemali) egyensúlyoz ki.ons

A 14. arab holdház, az Al Zubana hatásai: Akadályozza az utazásokat és a házasságot. Betakarítás és kereskedelem. Kedvező foglyok kiszabadítására. /Robson: 72. oldal/

A 14. Hindu Holdház, a Vicakha/ Vishaka hatásai: Uralkodója a Jupiter. A legalsó kaszthoz tartozó lágy és kemény aszterizmushoz tartozik, és ennél fogva vegyes hatásokat eredményez. Akik ezen a holdnapon születtek vallásosak, kereskedők és szeretik a piros virágokat. Ugyanakkor a szülött féltékeny, fukar, fösvény, jóképű, jó beszédkészségű, veszekedésre hajlamos. A gyapotföldek és magaslatok uralkodója. /Robson: 81. oldal/

Történet és legenda: A Mérleget az ősök nem tekintették önálló csillagképnek. Chelae-nek, azaz a Skorpió Ollójának nevezték, így maga a Skorpió csillagkép 60°-ot tett ki. A jelenlegi csillagkép a mérleget jelképezi, melyben Astraea megméri az emberek cselekedeteit, és bemutatja azokat Jupiternek.

Hatásai: Ptolemaiosz a következő megfigyeléseket tette: “Azok a csillagok, melyek a Skorpió Ollójának a hegyénél helyezkednek el, úgy működnek, mint a Jupiter és a Merkúr. Azok, amelyek az Olló közepénél vannak, Szaturnikusak és bizonyos szinten Marsikusak.” A Kabbalisták a Mérleg Csillagképet a Heth betűvel és a Tarot VIII. nagy arkánumával, az Igazságfeltolt/galeria/ Egyensúllyal azonosították.

“Kiegyensúlyozza a nappal és az éjszaka hosszát az év azon napján, amikor újra leszüretelik a megérett szőlőt (őszi napéjegyenlőség). A mérleg serpenyői kilátásba helyezik a súlyok alkalmazását és a megmérettetést. Kilátásba helyeznek továbbá egy olyan fiút, kinek tehetsége Palamedes-ével versenyez, aki a legelső volt abban, hogy bizonyos dolgokhoz számokat, majd a számokhoz neveket, fix fényrendeket, és egyedi szimbólumokat társítson. Ő ismerni fogja a törvény tábláit, átlát a homályos jogi megfogalmazásokon, ismerni fogja a szimbólumok jelentését, tudni fogja mi megengedhető, és mely vétek, milyen büntetést von maga után. Élete végéig elöljárója lesz az embereknek saját otthonában. Semmilyen más születési csillagkép sem illik ennyire Serviushoz /Servius Sulpicius Rufus kb. Kr.e. 106-43, akit Cicero a leghatalmasabb jogászok egyikeként magasztalt/, aki a jog értelmezése közben megalkotta saját törvénykönyvét. Bármi is a vita tárgya, bármit is kell eldönteni, a Mérleg nyelve megteszi azt. [Manilius, Astronomica, 1, század 4. könyv, 239. oldal]

Megjegyzések:

Ptolemaiosz és a régi írók szerint a Zuben Elgenubi Szaturnikus és Marsikus jelleggel bír, míg későbbi írók úgy tartják, hogy a Szaturnusz és Vénusz vagy a Szaturnusz és a Merkúr tulajdonságait viseli. Alvidan szerint a Marshoz, Vénuszhoz és a Szaturnuszhoz hasonló. [Robson, 205. oldal]

Ezen a ponton meg kell emlékeznünk a Skorpió Ollójával való azonosításról, mivel az ugyanúgy eszköze a szeretetnek, mint a gyilkosságnak. Addig nem enged a szorításából, míg be nem fejezte azt, amit elkezdett, és amíg a külső szemlélők számára is világossá nem válik, hogy a kettő közül melyik zajlik tulajdonképpen. De néha még maga a Skorpió sincs tisztában azzal, hogy mi történik!  Gyakran mutatkozik meg negatív szemszögből számos olyan szerencsétlen élethelyzetben, melyek szeretetből indulnak, de viszálykodásba, igazságtalanságba, sőt pszichopata gyilkosságokba torkollanak. Pozitívabb aspektusában elhozhatja a megfelelő pillanatot megromlott kapcsolatok meggyógyítására és korábbi, másokról alkotott, kemény ítéletek újragondolására. Kedvező fényszögekben olyan egyént eredményez, akiben megvan a bátorság, hogy a jó ügyért és az igazságért harcoljon, ugyanakkor nagyvonalú legyőzött ellenfeleivel szemben. Negatív fényszögek esetén (különösen a Marssal, Szaturnusszal és a Holddal) az igazságérzet bosszúállássá alacsonyul. /Dr. Eric Morse: The Living Stars - 76-77. oldal/

 

 

Állócsillagok a Libra
Csillag 1900 2000 RA Decl 1950 Lat Mag Sp
Zuben Elgenubi alfa 13SCO41 15SCO05 222 01 38 50 07 -15 +00 20 22 2,90 A3
Zuben Elakribi delta 13SCO53 15SCO17 224 34 27 19 18 -08 +08 15 07 4,90 var A1
Zuben Hakrabi nu 17SCO22 18SCO46 225 57 29 03 51 -16 +01 12 07 5,28 K5
Zubenelschemali béta 17SCO59 19SCO22 228 34 41 11 59 -09 +08 30 06 2,74 B8
szigma 19SCO18 20SCO41 225 17 04 05 13 -25 38 18 -07 3,41 M4
iota 19SCO37 21SCO00 227 20 30 36 14 -19 50 37 -01 4,66 B9
Zuben Elakrab gamma 23SCO44 25SCO08 233 10 53 37 28 -14 +04 23 28 4,02 G6
üpszilon 27SCO31 28SCO54 233 49 58 58 16 -27 25 51 -08 3,78 K5
tau 27SCO58 29SCO21 233 53 40 36 54 -29 00 53 -10 3,80 B3

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet