MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Skorpió csillagai:

Graffias, Dschubba, Jabbah, Jabhat al Akrab, Al Niyat, Antares, wei, Sargas, Girtab, Shatula, Lesath


 

AntaresAlfa (α) Skorpió , Antares ,

 

 

Skorpió csillagok
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. Dec.
2 Sa. 34 Isidis Mars / Szaturnusz 2 Skorpió jobb csáp 02S 23S
3 Sa. 11 Graffias Mars/ Szaturnusz 2 A Skorpió feje 01N 20S
9 Sa. 46 Antares Mars/ Jupiter 1 A Skorpió szíve 05S 26S
24 Sa. 01 Lesath Merkúr/ Mars 2 Fullánk 14S 37S
25 Sa. 53 Aculeus Mars/ Hold 5 Fullánk 09S 32S
28 Sa. 45 Acumen Mars/ Hold 6 Fullánk 11S 35S

 http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Scorpio.html

 

Fixed stars in Scorpio
Star 1900 2000 R A Decl 1950 Lat Mag Sp
Dschubba delta 01SAG10 02SAG34 239 20 34 -22 28 52 -01 58 48 2.54 B0
pi 01SAG34 02SAG57 238 57 20 -25 58 18 -05 28 08 3.00 B1
rho 01SAG46 03SAG09 238 26 53 -29 04 11 -08 35 34 4.02 B4
Acrab beta 01SAG48 03SAG11 240 37 53 -19 40 13 +01 00 50 2.90 B1
Jabbah nu 03SAG15 04SAG39 242 16 17 -19 19 57 +01 38 23 4.29 B2
sigma 06SAG25 07SAG48 244 32 11 -25 28 29 -04 01 52 3.08 B1
Antares alpha 08SAG22 09SAG46 246 35 03 -26 19 22 -04 33 48 0.98 var M1
tau 10SAG05 11SAG28 248 11 29 -28 06 51 -06 06 56 2.91 B0
epsilon 13SAG58 15SAG21 251 43 48 -34 12 16 -11 43 40 2.36 G9
My1 14SAG46 16SAG09 252 07 10 -37 57 49 -15 24 59 3.09 B2
Grafias zeta 2 15SAG51 17SAG14 252 45 54 -42 16 40 -19 38 03 3.75 K5
eta 19SAG22 20SAG45 257 08 30 -43 10 31 -20 10 23 3.44 A7
Lesath upsilon 22SAG37 24SAG01 261 50 26 -37 15 29 -14 00 05 2.80 B3
Shaula lambda 23SAG11 24SAG35 262 33 09 -37 04 10 -13 46 54 1.63 B2
Sargas theta 24SAG12 25SAG36 263 25 51 -42 58 05 -19 38 19 2.04 F0
Aculeus NGC6405 M6 24SAG20 25SAG44 264 10 30 -32 11 00 -08 50 18 5.30 C
kappa 25SAG06 26SAG27 264 45 23 -39 00 23 -15 38 15 2.51 B3
iota 26SAG08 27SAG31 266 01 17 -40 06 35 -16 42 28 3.14 F6
G 26SAG32 27SAG55 266 36 48 -37 01 46 -13 36 59 3.25 K2
Acumen NGC6475 M7 27SAG21 28SAG45 267 39 00 -34 48 00 -11 22 13 3.20 C

 

Antares


 

 

A Skorpió-Sas szférája az Exusiai hierarchiával, vagyis a Forma szellemekkel áll kapcsolatban.

Ezek a szellemek már a Régi-Szaturnusz idején is olyan formáló és rendszerező, rendező tevékenységet fejtettek ki, amelyben a Szaturnuszig terjedő szférában megőriztek mindent, amit itt a magasabb hierarchiák megvalósítottak.

A Föld korszakban a Forma szellemei (vagy bibliai szóhasználattal az Elohim) minden földi evolúciós folyamat teremtőiként és irányítóiként fejtik ki tevékenységüket. Mindennek, ami a Földön megjelenik, ők adják meg az önmagában zárt formáját, úgy, hogy egy bizonyos keménységet és formát hoznak le a Föld felszínére a Trónok hierarchiájának centrumából kiáradó aktivitásból és a periférián működő Mozgás szellemeinek tevékenységéből. Ők viszont a tevékenységükhöz az erőt a Skorpió-Sas zodiákus régióból kapják, amelynek sugarai, amikor kiáradnak, megfagyasztanak minden mozgást és mozdulatlanságot eredményeznek. A külső természetben ezek az erők novemberben jelennek meg. A lemóriai korszakban, amikor az ember fejlődésében már eléggé előrehaladt ahhoz, hogy a Forma szellemei valamit beáramoltathattak az emberbe a saját szubsztanciájukból, akkor ez az emberben az egojának szubsztanciájává vált. A Sas-Skorpió kettős képében van elrejtve az ego misztériuma. Az emberi Én a további fejlődése folyamán a luciferi kísértésnek következményeként nemcsak szabadságot, hanem a gonosz iránti bizonyosfajta vonzódást is befogadott magába. Éppen ezért az ego kettős karaktere, mint a kétélű kard jelenik meg az Apokalipszisben, amely rendkívüli precízséggel jelenik meg Leonardo da Vinci: „Az utolsó vacsora” c. képén. Itt János alakjában (a Sas) – aki Krisztus jobbján ül – jeleníti meg az emberi ego áldozati vágyakozását a legnagyobb ideálja, az Isteni Ego felé. Az ego másik aspektusát, amely csak saját önös céljait akarja szolgálni, viszont Júdás, aki a Skorpiót jeleníti meg a képen. A kettő között található Péter, aki képes azonnal a legmagasabb áldozati szolgálatra is, de az árulásra is. „Te vagy a kőszikla!” – mondja neki Krisztus Jézus (Máté 16:18). Lelkének minden erejével az első felé törekszik. Ezt a freskó úgy emeli ki, hogy János felé fordul. Ma a Forma szellemei a Napról hatnak a Földre, és a Fény eleme az az alapvető eszköz, amelyen keresztül befolyásukat érvényre juttatják. A Fény az ő külső ruhájuk, bár az ő igazi fényük nem tartozik a külsőleg megjelenő fényhez, hanem a szellemi Fénnyel rokon. Amikor az ember ego a helyes fejlődésen megy keresztül, szintén a szellemi Fény felé törekszik. Ennek a törekvésnek a képe jelenik meg a szárnyaló Sasban, aki olyan magasra emelkedik fel, amilyen magasra csak tud, úgy, hogy tökéletesen belélegezze a napfénnyel áthatott levegőt. Teljesen más a viszonya a szellemi Fényhez az egoista beállítottságú énnek. Gyűlöli a fényt és kerüli. Ez a viszony külsőleg a Skorpió képében jelenik meg, amely fél a fénytől és elrejtőzik előle. Ha mégis a napfényben találja magát és megakadályozzák abban, hogy elrejtőzzön, akkor önmaga fejezi be az életét úgy, hogy saját fullánkjával leszúrja magát. A Skorpió-Sas erőinek és a Forma szellemeinek kapcsolatát egy másik néző- pontból is megvilágíthatjuk. Az Atlantiszi kor közepén, a Skorpió korszakban lépett az ember a Földet körülvevő kozmoszból először szilárd talajra. Ugyanekkor épültek be először ásványi szubsztanciák a fizikai testbe, ami által egy szilárdabb, végső formát vett fel az ember. Másrészről a Sas képe a tökéletesen kifejlett emberi ego erői által létrehozott minden forma jövőbeli szellemiesítésével áll kapcsolatban. János evangélista alakjában láthatóan egy olyan beavatottról van szó, akinek az a feladata, hogy elérje ezt a fokozatot. Éppen ezért a négy evangélista közül az ő szimbóluma sas.agyon mély kapcsolata van a Forma szellemek szférájával Christian Rosenkreutznak is, aki beavatását közvetlenül az 1250-es év után érte el, az emberiség fejlődésének pontosan abban a pillanatában, amikor a Forma szellemeinek a földi eseményekre való nem fizikai, hanem szellemi hatásuk nagy volt annyira, hogy ez a Sas impulzus átszellemítő módon egészen a beavatott fizikai testéig le tudott hatni. Ez a beavatás teszi lehetővé Christian Rosenkreutz számára a jövőben, hogy a Skorpiót Sassá transzformálás új feladatát vállalja magára, amely feladat számára a legnagyobb fájdalommal jár, amelyen ember csak keresztül mehet . Végezetül a Skorpió erők hatásának egy további aspektusát kell megemlítenünk a Forma szellemek működésével kapcsolatban. Nem sokkal azután, hogy ezek a lények az embereknek adományozták az ego-principiumot, megjelenik az emberiségnek a két nemre való kettéosztása. Ez a Skorpió közvetlen kozmikus behatása, ami által az ember képes volt erejének egy részét önmagának visszatartani, amelyet korábban arra használhatott, hogy saját fajtáját reprodukálja. Ebből a visszatartott erőből alakult ki az idők folyamán az emberi agy, mint az individuális ego-tudat későbbi kifejlődésének fizikai alapja. Viszont ennek a következménye az volt, hogy a teljesen tiszta Szeretet-szubsztanciához (melynek hordozói a Föld korszakban a Forma szellemei, és amelyet ők fokozatosan árasztottak az ember felé a fejlődésük kezdete óta hozzáadódott a torzulás lehetősége, amely a mai időkben abban nyilvánul meg, hogy összekeveredik a szellemi és az érzéki szeretet. Ez utóbbi akkor válik különösen veszélyessé, amikor egy rossz irányú okkult fejlődéssel kapcsolódik össze, amikor egy ember túl korán lép be az asztrális világba és beleszalad bizonyos démoni lények hatása alatt álló veszélybe, amely lények a visszamaradt Forma szellemek követői, és amelyek kapcsolatban vannak a Földön élő különböző emberi fajok továbbszaporításával. Ennek a következménye az erotika és az okkultizmus keveredése, konfúziója, amely az embert az ego-tudatának tökéletes elsötétüléséhez juttatja.

A négy pillér:

Tasoheter - Michael (Aldebaran) watcher of the East; Michael a kelet örzője (Bika)

Satevis - Oriel (Antares) Watcher of the West; Ariel, a nyugat örzője (Skorpió)

Hastorang - Gabriel (Fomalhaut) watcher of the South; Gabriel, a dél örzője (Halak)

Venant - Raphael The Healing Archangel (Regulus) Watcher of the North. Rafael az észak örzője (Oroszlán) A gyógyító arkangyal

Minden idők leghíresebb Antares szülötte alighanem Bruce Lee, a legyőzhetetlen harcos, aki Antares Nappal született. A kínaiak tisztában voltak ezzel, és nem nevezték volna sosem Nyilasnak mint a mai téves asztrológia, ezért is nevezték Sárkánynak. Leghíresebb filmje a Sárkány közbelép, viseli is e nevet. A SÁRKÁNY. Az ANTARES.

Egy másik híres Antares (Nap) szülött Sir Winston Churchill, aki egyedül képes volt szembeszállni Hitlerrel amikor az már egész Európát leigázta. 

A híres filmrendező, Ridley Scott is Antares Nappal született, rengeteg háborús eposzt forgatott.

Kis hazánk híres írónője Vavyan Fable, alias Molnár Éva szintén Antares nappal született. Regényeiben harcosok a hősök. 

Brendan Fraser a Műmia főszereplője Nap-Merkúr együttálással az Antaresen született. 

Dolph Lundgren, a szőke svéd akciófilmsztár születésekor a Szaturnusz járt az Antaresnél.

Mickey Rourke Antares Marssal született. John Travolta szintén.

Friedrich Nietzsche Antares Holddal született. Rod Stewart szintén. 

Michael Phelpsnek  az úszó fejedelemnek Uránusz-Hold együttállása van az Antaresen. Cseh Lászlónak Nap-Uránusz együttállása van az Antaresnél, Ryan Lochte Antares Uránusza trigonban van a Rák Napjával. Jól látható az Antares ereje a három világklasszis úszónál.

Louis Armstrong Uránusza is együtt állt az Antares-szel.

Uri Geller, a híres parafenomén, Antares Merkúrral született, jó aspektusokkal. 

Humprey Bogartnek Uránusz-Merkúr együttállása volt az Antaresen, és a Jupiter is a Skorpióban járt a születésekor.

Donna Summer Antares Vénusszal született. 

Az Antares is Mars-Jupiter természetű, akárcsak a Regulus, de lázadóbb természetű. Mentálisan éber, koncentrált, nagy stratéga. Katonai pályafutásra alkalmas, kemény karakter. Nagyon harcias, férfias. Kifejezetten erőszakos karakter. Erőszakos halál is előfordulhat, csatában, háborúban, vagy törvényesen elítélve. A veszély érheti tűz által, fegyverek által, vagy gépek okozhatnak neki sérülést. Makacssága, önfejűsége veszélybe sodorhatja. Ördögi megérzései vannak. Az Antares név abból származik, hogy ez az a csillag, aki képes szembeszállni Arésszal (Anti-Arész) a hadistennel, aki egyenrangú a Marssal. A Skorpió szíve. Az Antares megítélése itt is elsősorban attól függ, hogy a marsikus oldala, vagy a jupiteri oldala dominálóbb-e az egyénben. Ha a marsikus, akkor erőszakos, harcos alkat lesz, és nagyon erős, ha a jupiteri, akkor is erős lesz, de akkor kevésbé erőszakos. Pozitív tulajdonságai az erő, a kitartás, a győzelemre törekvés. Sikert biztosít, győzelemre visz, jó szerencsét hoz, de ugyanakkor erőszakos, veszélyt idéz. Mindenképpen nagy hatalmat indikál, idéz fel,  de ahol ez integritás, bölcsesség nélkül történik, magában rejti  a sikert követő bukás magvát is. Elhamarkodott személyre is utalhat, aki erősen önfejű, makacs, akit saját megátalkodottsága dönt romlásba. Jelezhet rosszakaratot, destruktivitást ördögi vonásokkal fűszerezve, de ugyanakkor liberális, széles látókörű embert jelöl. Ebben a Mars természetű csillagban van a Merkúrból, a Jupiterből, a Szaturnuszból is. Kemény, vagány, ellenségeskedő, kötekedő, igazi fenegyerek. Az Eufrátesz vidékén hívták a Prosperitás Teremtőjének, a Királynak, az Erős Királynak is (gondoljunk csak a filmre, a Skorpió királyra) Kiemelkedő művészek, zenészek, gyógyítók, és más egyéb területen is igen tehetséges emberek horoszkópjában is előfordul, csakúgy mint a börtönök nemi erőszakot elkövetői között is. Azaz széles a skála. Mivel az őszi napforduló idején emelkedik fel, látható tisztán az égen, sok korai görög templomot is az Antareshez tájoltak.

 

Az Alfa Skorpió, azaz az Antares, a Skorpió csillagkép közepén elhelyezkedő tűzvörös - smaragdzöld, bináris csillag, melyet olykor a „Skorpió Szíve” elnevezéssel illetnek.

Ennek a ragyogó csillagnak az egyetemes elnevezése, Antares, a II. században tevékenykedő görög csillagásztól, Ptolemaiosztól származik (Syntaxis).

Színeire utalva általában anti-Árésznak tartották, Marshoz hasonló vagy rivális minőségnek. A latin Tetrabiblos és Homérosz a „Marssal egyenlő”-nek (Marti comparatur) tartja, mely részben színeinek, másrészt pedig annak köszönhető, hogy a Skorpió Házába tartozó csillagként, uralkodó istenségének is ennek megfelelő minőségűnek kellett lennie. Így a csillag sajátosságai a csillagkép sajátosságait követték – vagy talán fordítva – és mindig is az emberi aktivitással és kiválósággal voltak kapcsolatban.

A holland tudós Grotius (1583-1645) ugyanakkor azt állította, hogy az Antares egy Denevért jelképez annak alapján, ahogy Szophoklész görög költő (Kr.e. 496?-406) nevezte: Vespertolio (kis, simaorrú denevérek családjához tartozó nem). A XVII. századi német csillagász Bayer Hesychiostól (Kr.e V. sz.) tévesen idézve Lázadónak és Zsarnoknak nevezte. Míg a szintén XVII. században tevékenykedő, szintén holland csillagász, Caesius Insidiata-nak, Alattomosnak nevezte a csillagképet.

Mások azt állítják (megfeledkezve Ptolemaioszról), hogy ő volt Antar Csillaga (Antar’s Star). Antar vagy Antarah a Mohamedet megelőző időszak harcos hőse volt, kinek tetteit a Golden Mu’allakat (Arábia híres, kiválasztott 7 költeménye, melyeket arany betűkkel írtak selyemre vagy egyiptomi vászonra, és a Mekkai Kaaba-ban voltak kifüggesztve) őrizte meg.

Nevét néha Antar-nak írják, mely Beigel szerint a „Fényes” szó arab megfelelője. De az Almagest (1515) latinra fordítója, Natar-hoz azaz Rablás-hoz kapcsolta a szó jelentését, ami talán magyarázatot ad a munkájában és az 1521-es Alfonzine Táblákon előforduló, eddig értelmezhetetlen „tendit ad rapinam” kifejezés értelmezésére. Ugyanakkor ez a kifejezés (tendit ad rapinam) a háború istenére, Arész jellemére is utalhat. A Rudolphin Táblák a rutilans jelzőt kapcsolják hozzá, mely megfelel a Pliniusz (Kr.e. 23-79) által használt „vörösen izzó” kifelyezésnek.

Az arab „Kalb al Akrab” (a Skorpió Szíve) elnevezés, mely valószínűleg megelőzte a görög Kardia Skorpion és a római Cor Scorpii kifejezéseket, a korai angol és kontinentális nyelvezetben Kelbalacrab, Calbalacrab, Calbolacrabi, Calbalatrab és Cabalatrab néven jelent meg. Az itáliai csillagász Riccioli (1598-1671) egyszer az Alcantub elnevezést használta rá, bár általában Kalb Aakrab néven illette.

Az Antares (alfa Skorpió) egyedül alkotja a 18. házat az Arab Holdház Rendszerben, melynek neve Al Kalb, azaz a Szív, és a szerencsés házak egyike.

Bár a Kínai Holdház Rendszerben az Antareshez (alfa) a Sigma és Tau csillagokat is hozzákapcsolták és ezek együttesen alkották a holdházat, melynek elnevezése: Sieu, mely a Sin szó szinonímája, ami a Sam szóból ered és a Sigma a meghatározó csillaga. Brown véleménye szerint a Szív a Tsing Lung-ra, az Azúr Sárkányra, az állatöv négy nagy divíziójának egyikére utal.   Írásaikban szintén említenek egy üstököst (Kr.e. 531) a Ta Shin bal oldalán, melyet végül Williams az Antares-szel azonosított. Ugyanakkor Who Sing-et, a Tűz Csillagát a tűzvész elleni védelem reményében hívták imáikban az ott élők pár évszázaddal ezelőtt. Szomszédaival együtt alkották a Ming t’ang-ot, azaz az Uralkodó Tanácstermét, ahol fiainak és alattvalóinak (a közelben lévő csillagoknak) Antares, a Ta Who, kinyilatkoztatta kormányzóelveit.

A hinduk az Alfát (Antares), a Sigmát és a Taut kapcsolták össze nakshatrájukban (Hindu Holdház Rendszer) a Jyestha elnévezésben. Jelentése: Legősibb. Rohini néven (pirospozsgás) is ismeretes volt az Antares színe miatt.

Kr.e. 3000-ben Perzsia 4 királyi csillagának egyike volt, valószínűleg a Mennyek Őrzője, melyet Dupuis Satevis néven említ. A holdciklusú csillagászatukban Gel, a Vörös néven szerepelt. A szogdok ezt Maghan sadwis-ra változtatták, ami Sáfrányszínű Hatalmas Egy jelentésű. A Khorezm-beliek (Perzsia keleti része) Dharind-nak, a Megragadó-nak, a Koptok (egyiptomi keresztények) Kharthian-nak, a Szív-nek nevezték.

A Babilóniaiak 24. ekliptikus csillagképére a bizonytalan jelentésű Hurru-ra mutat, melyet a Sennahcherib Palotában talált astrolabe (az égitestek helyzetét mérő középkori kézieszköz) Urbat-ként említ (George Smith fordítása). Ezzel szemben Brown ezeket az elnevezéseket a Farkas Csillagképnek tulajdonítja (a Farkas Csillagkép a Skorpió szomszédja). Egyéb Eufráteszi megnevezések: Bilu-sha-ziri, a Magok Ura , Kak-shisa, a Jólét Megteremtője bár a német orientalista Peter Jensen (1861-1936) szerint, ezeket a neveket általában a Szíriusznak tulajdonították. A lunáris állatövben Dar Lugal, a Király, a Mennydörgés Istenével azonosítva és Lugal Tudda, az Életerős Király. Természetesen az írások többsége a Mars bolygóval, az Ul Suru-val hozzák kapcsolatba, ezzel is alátámasztva az Árésszal való azonosítás korai gyökereit. Szintén itt találhatóak a Masu (?) Sar, azaz a Hős és a Király, valamint Kakkab Bir, azaz a Cinóbevörös Csillag. Brown azonosítja az Özönvíz Előtti Hetedik Király-jal, vagy Udda-an-χu-val, a Mennyek Napmadarával.

Az egyiptomi csillagászatban Selkit, Selk-t vagy Serk-t Istennővel azonosították, kinek templomaiban a felkelő Nap hírnöke volt az őszi napéjegyenlőség idején Kr.e. 3700-3500 körül. Ízisz szimbóluma is volt a piramisban tartott szertartások alkalmával (Íziszt és szimbólumát, a Holdat jó pár csillaggal azonosították). Renouf szerint az Arcturusz-szal együtt a hatalmas Menat (Hathor Istennő másik neve valamint az általa viselt kozmikus gyógyító erőt szimbolizáló nyaklánc elnevezése) része volt.

[Star Names, Their Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889].

A mennyek 4 kulcsházának egyike (az ég oszlopai), arkangyal házaknak is nevezik őket. Mihály Arkangyal (Aldebaran) a Kelet Őre, Gábriel Arkangyal (Fomalhaut), a Dél Örzője, Rafael Arkangyal (Regulus), az Észak Őrzője és Uriel Arkangyal (Antares) a Nyugat Őrzője (Eric Morse: The Living Stars). Volt idő, amikor a két Napéjegyenlőséget és a két Napfordulót jelölték. Aldebaran jelölte a Kos 0 fokát Kr.e. 3044-ben, Antares jelölte a Mérleg 0 fokát Kr.e. 3052-ben, Fomalhaut jelölte a Bak 0 fokát Kr.e. 2582-ben és Regulus jelölte a Rák 0 fokát Kr.e. 2345-ben. /Eric Morse: The Living Stars, 35. és 256. oldal/

E négy csillagot Ló-ként is jellemezték, melyre a Jelenések Könyvének Négy Lovasa (6) valamint a Zakariás Könyvében szereplő Harciszekér Lovai utalnak.


Allan azt írja: „Mások szerint Antares Antar Csillaga (Antar’s Star) volt, és az ünnepelt arab hősre Antar/ Antarah – ra utalt.

Ez Ántara-ra utal, aki a Skorpió karakter Manilius-féle magyarázatában a „Skorpió Szíve”-t ábrázolja. „ A farkában rejlő csípés végzetes ereje miatt a Skorpió harcias, katonai szolgálatot végző jellemet hordoz, mely örvend a vérontásnak és fosztogatásnak.

A hős Ántara Mohamed előtt élt, Kr.e. 615-ben, 90 évesen halt meg. Tetteit a Golden Mu’allakat (Arábia híres, kiválasztott 7 költeménye, melyeket arany betűkkel írtak selyemre vagy egyiptomi vászonra, és a Mekkai Kaaba-ban voltak kifüggesztve) őrizte meg. Egy afrikai rabszolganő és egy arab sejk fiaként az arabok minden idők legbátrabb harcosává vált. Az egyszerű rabszolgasorból a felemelkedésre nemesi származású unokatestvére, ’Abla iránt táplált szerelme sarkallta. Akkor jött el számára a lehetőség, amikor a háború szerencsecsillaga elfordult törzsétől. Amikor az ellenség már a szálláshelyüket fenyegette, az apja csatába hívta őt. Ántara engedelmeskedett a hívó szónak, és hamarosan ki is tűnt vitézségével. Miután Arábia legdicsőbb harcosává vált, emlékeztette családját arra a törvényre, hogy harcban csak teljes jogú szabad emberek vehettek részt. A törvény értelmében ekkor felszabadult a rabszolga sorból, és feleségül vehette szerelmét. Első rangú költő is volt, legékesszólóbb költeménye, Ántara Ódája mindent elmesél dicsőséges tetteiről, és hogy hogyan érdemelte ki szerelme, ’Abla kezét.

A 18. Arab Holdház, az Al Kalb (Szív) hatásai:

Az irányadó elvek és szabályok elleni viszályok, zendülés, összeesküvés okozója. Ellenségek bosszúja fenyegeti, de foglyok felszabadítója is, és segít az építkezésben.

Hold tranzit: magvető, utazó, harcos.

A 16. Hindu Holdház, a Jyestha hatásai: Uralkodója a Merkúr. A szolgák kasztjához tartozó kemény aszterizmus hatására olyan hatások érvényesülnek, mint bűntetés, tortúra, bebörtönzés, ördögűzés, hipnózis, elválasztottság, a Holddal kapcsolatba lépve viszont egyesítés. Úgy hitték, hogy e holdnap szülöttei vitézek, gazdagok, híresek, jó családba születettek, kicsit becstelenek, utazást kedvelők és magas pozíciót betöltők lesznek.  Ha a születéskor a Hold ebben a Holdházban állt, a szülött vidám, adakozó ugyanakkor ingerlékeny, és kevés barát veszi körül.

Ptolemaiosz az alábbi észrevételeket teszi: „A Skorpió elülső részén látható fényes csillagok Marsikus és részben Szaturnikus hatást fejtenek ki. A testében található 3 csillag Marsikus és kismértékben Jupiteri hatású. A farok részen lévők Szaturnikusak és részben Vénuszi hatásúak. A fullánknál lévők pedig Merkúri és Marsikus jellegűek.” A kabbalisták szerint a Skorpió az Oin betűvel illetve a Tarot kártya 16. nagy Arkánumával, a Torony-al azonosítható.

A Skorpió Csillagkép asztrológiai hatásai Manilius megfogalmazásában:

„A Skorpió hadak felett parancsol.” /Manilius: Astronomica, Kr.e. 1. század, 4. könyv, 253. oldal/

(Abraham Lincolnnak az amerikai észak-dél háború északi vezetőjének, a rabszolgaság eltörlő hadvezérének Szaturnusz-Neptunusz együttállása volt a Dschubba-Acrab-Antares között)

„Végzetes csípésének erejével felvértezve, mialatt a Nap szekerét saját csillagzatán átvezérli, felhasítja a földet, és a megnyíló barázdákba elveti a háború magvait. A Skorpió a természetet is áthatja háborús hajlamaival és vérontó, fosztogató jellemével. Az ilyen típusú emberek még békeidőben is vértet viselnek, megtöltik a tisztásokat az erdők aljáig, hevesen csatáznak hol emberrel, hol állattal, hol pedig eladják magukat, csak hogy arénák élet-halál küzdelmeiben semmisüljenek meg. Mindig találnak maguknak megfelelő áldozatot, akit megtámadhatnak. Aztán ott vannak azok is, akik a gúnypárbajok és párviadalok kedvelői, és szabadidejüket a háború művészetének tanulmányozására szentelik.” /Manilius: Astronomica, Kr.e. 1. század, 239-240. oldal/

Ptolemaiosz szerint Marsikus és Jupiteri tulajdonságai vannak. Alvidas Jupiter – Vénusz szextil kapcsolati jellemzőkkel ruházza fel, bár ez valószínűtlen alapvetően harcos és egyértelműen férfias természete miatt. Hatására tulajdonosa rosszakaratú, romboló természetű, ugyanakkor nagyvonalú és megértő. Körüllengi valamiféle rossz előérzet, veszélyérzet és balsors. A hatása alatt álló falánk, makacs, elhamarkodott, romboló természetű, mely önfejűsége miatt saját magára hat vissza.

Marsikus természet, melyben a Merkúr, a Jupiter és a Szaturnusz erői is megnyilvánulnak. Az Antares szívóssá és harciassá teszi a hatása alatt állókat. Meghatározó csillag a katonaság számára, pozitív hatással van a mentális ébeségre, a starégiai képességekre, a bátorságra. Hajlamosít a vakmerőségre, különösen akkor, ha kapcsolatban áll az MC-vel, az Ascendenssel, a Nappal vagy a Jupiterrel. Ha a Marssal kerül kapcsolatba a bátorság inkább ostoba vakmerőségként nyilvánul meg, mely fokozott veszélyeknek teszi ki a szülöttet. A hatása alatt állóknak fel kell készülniük a mindig előforduló, hirtelen összetűzésekre, előre nem látható eseményekre, balesetekre. A hagyomány szerint, mivel az Antares erőszakos természetű, nagy valószínűséggel okoz erőszakos halált harcban vagy jogi eljárás következményeként. Ugyanakkor a veszély okozója lehet tűz, fegyver vagy bármilyen gépezet. Az Antares negatív hatással van a szemre különösen, ha az Aszecendenssel, a Holddal vagy a Nappal áll kapcsolatban (ezt későbbi kutatók is igazolták – Elisabeth Ebertin: Fixed Stars and their Interpretation – 1928. 70-71. oldal)

Ha emelkedőben van: Gazdagság és rang, erőszakosság, betegség. Az előnyök ritkán hatnak hosszú távon. /Robson – 137. oldal/

 

Antares, az Alfa Skorpió (9°53 Nyilas), két másik csillag között a Skorpió Szívében található (Kalb Akrab, cor Scorpii), és Ptolemaiosz szerint a Mars rivális csillaga. Az Antares szerinte a Mars és a Jupiter, Fludd szerint a Mars és a Szaturnusz, Julenvo szerint pedig a Mars és a Merkúr tulajdonságait hordozza magában. Fludd álláspontja szerint az Antares erőszakos, mohó és hatalomvágya kielégíthetetlen. Julevno szerint emiatt a sikert csak komoly erőfeszítések árán tudja elérni, és az elért sikereket is romlás és halál követi. Ez a csillag majdnem olyan negatív, mint az Algol, és   különösen veszélyes, ha a Nappal, a Holddal, az Aszcendens uralkodó bolygójával, magával az Aszcendenssel vagy a 8. ház uralkodó bolygójával áll kapcsolatban.  Annál negatívabb hatást tud kifejteni, minél kevésbé van az egyén a csillag természetének tudatában. Ha viszont az Antares kiemelkedően jó égi pozícióban, negatív hatásoktól menetesen helyezkedik el, akkor bátorsága és erőfeszítései eredményeként megbecsülésnek örvendhet.

Az Antares az égbolton nagyon könnyen beazonosítható, vörös, tüzes csillag. Neve azt jelenti, hogy Marshoz hasonló, Mars riválisa. Egyrészt azért, mert mindkét égitest hasonló színekkel és fényintenzitással rendelkezik, másrészt pedig azért mert, mivel a Mars is a Skorpió uralkodó bolygója, mindkét égitest uralkodója a csillagképnek. Mivel a Skorpió Csillagkép alakjának közepén található, a Skorpió Szívéneként (Cor Scorpii) vagy a Tűz Csillagként is ismerték figyelemreméltóan vörös színe miatt. Ezért is tisztelték tűz elleni védelmező erőként. Egyiptomban Ízisz valamint Selket, a skorpió istennő (a halottak lelkeinek védelmezője) szimbóluma volt. Az Eufráteszi asztrológiában Magok Ura-ként, a Jólét Megteremtője-ként, a Király-ként és az Életerős Király-ként tisztelték. Kr.e. 3000 körül Perzsiában az Antarest a 4 Királyi Csillag egyikeként, a Nyugat Őrzőjeként ismerték, mely összecseng az őszi napéjegyenlőségben betöltött szimbolikus fontosságának és a Nyugat, mint a napfény elmúlásának összekapcsolásával. Köztudott, hogy sok korai görög templom az őszi napéjegyenlőség idején a felkelő vagy lenyugvó Antares fénye felé volt tájolva.

Királyi csillag, mely a Mars és a Jupiter tulajdonságaival bírva hihetetlen sikereket, jó szerencsét, de ugyanakkor veszélyt és rosszakaratot ígér. Egyértelműen jelzi a nagy hatalom és befolyás lehetőségét, de ha ez csupán akaraterőként nyilvánul meg tisztesség és bölcsesség nélkül, akkor romboló hatása érvényesül. Gyors és önfejű személyt jelölhet, aki makacssága miatt önromboló természetű. Ha világító égitestekkel áll kapcsolatban az általában nagy megbecsülést és előmenetelt jelez, de mindig körüllengi egyfajta rossz előérzet, hogy még véletlenül se essünk kegyetlen energiáinak áldozatául.

Itt van még egy kis angol anyag az Antareshez:

http://darkstarastrology.com/antares/

 

Grafias: A Grafias egy csillag a Skorpió hátsó részén, a farok részen.

Mars-Szaturnusz hatású. Extrém rosszakarat, kegyetlenség, pokoli gonoszág, ellenszenv, rosszhiszeműség, lopás, bűn, fertőző betegségek Az Antareshez hasonlóan nagyon megbecsült és elismert személy lehet egy kiemelkedő pozícióban, de könnyen korrumpálódhat a helyzet, vagy vezethet bukáshoz. Az erőszakkal és a veszéllyel mindig számolni kell. Ebertin és Hoffmann szerint ez a csillag kölcsönöz egy jó hajlamot is, mégpedig a kutatáshoz. Rejtett vagy titkos természetű dolgok feltárásának képessége. Marssal, Szaturnusszal, vagy Uránusszal együtt régebbi háborús időszakban a tömeghalál egyik csillaga volt.

Isidis: Az Antareshez és a Grafiashoz hasonlóan destruktív, de több jó oldala is van.Összefüggésben lehet börtönnel és szégyennel, erőszakkal, kegyvesztettséggel. Van kapacitás a növekedésre, de sajnos sokszor párosul önzéssel, irigységgel, erőszakkal, betegséggel, és diszharmóniával az otthon falai között. A szenvedélyek erősek, szintén erős a tendencia a szexuális problémák felé, de ugyanakkor nagyon ravasz, dörzsölt agyat is jelez, nagyon jó szervezőkészséggel. Amennyiben vezető pozícióba kerül az egyén, mindig fennáll a veszély a „zuhanásra”.

 

Lesath (Skorpió csillag, a farokban, amivel lecsap…)

Az elnevezés az arab névből származik: Al las’ah, Lesath: Sting (angol)  a fullánk. Mars-Merkúr természetű csillag. Villámgyors elme. Raktárában felpakolva munícióval a gyors verbális támadásra. Tradícionálisan szerencsétlen hatású csillag: immoralitás, veszély, erőszak, mérgek. Ebertin és Hoffman szerint ha jó irányba tendál az élet, akkor a Mars erejéhez hasonlóan nagy dolgok véghezvitelére teszi képessé az egyént. Nagyon nagy energiákat mozgósít, és teszi ezt gyorsan. Balesetek, katasztrófák, műtétek, bosszú. Egészségügyi veszélyek: mandula, vakbél, aranyér. Ptolemaios szerint van-e gyorsabb Mars-Merkúr injekció ennél a világon? Van-e élesebb, metszőbb és gyorsabb értelem, amelyet ellenfele úgy érzékelnek, mint vaj a kést.?? A meglepően gyorsan vágó elme, de nem mindig filozofikus értelemben. Villámgyorsan dönteni tudó vitapartner kell? Válaszd őt! Műsorvezető, akinek villámgyorsan kell átlátnia a helyzetet és élő adásban reagálnia? Válaszd őt! Üzleti életben, sportban is jól jöhet a villámgyors döntés képessége. De ha először lecsap valakire/valakikre, és csak aztán gondolkodik, sok ellenséget szerezhet magának….

Acrab

Mars és Szaturnusz jellegű.

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet