MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Szűz csillagai

Zavijava, Zaniah, Porrima vagy Caohir, Auva, Vindiematrix, Spica, Heze, Syrma, Khambalia, Rijl al Awwa


 

KalászAlfa (α) Virgo , Spica ,

 

 

Figyelemre méltó csillag a Szűzben:
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. December
27 Vi. 10 Zavijava Merkúr / Mars 3,8 A fej közelében 01N 02N
04 Li. 31 Zaniah Merkúr / Vénusz 4 Déli szárny 02N 00N
09 Li. 57 Vindemiatrix Szaturnusz / Merkúr 3,0 Északi szárny 16N 11N
10 Li. 08 Porrima Merkúr / Vénusz 2,9 A Szűz  dereka 03N 01S
11 Li. 28 AUVA Merkúr / Vénusz 3,7 A Szűz  gyomra 09N 03N
21 Li. 53 Heze Merkúr / Vénusz 3,4 A Szűz combja vagy öve 09N 00N
23 Li. 50
Spica
Vénusz / Mars 1,2 Kalász a Szűz bal kezénél 02S 11S
03 Sc. 48 Syrma Merkúr / Mars 4,2 Ruha szegély 07N 06S
06 Sc. 57 Khambalia Merkúr / Mars 4,6 Bal láb 00N 14S

"A Szűz az érés jele. A kalász, az érés állapota, ami az érés után újra átmegy a meddőségbe. A gyümölcslét vége. "

Rudolf Steiner

 

 A Szűz régiója a Kyriotetes-szel, vagyis a Bölcsesség uraival, mint hierarchikus lényekkel áll kapcsolatban. Az Égi Szűz, mintegy utalás a kozmikus lényre, az Isteni Szófiára, a világ ősi bölcsességére, azt mutatja nekünk, hogy milyen mély kapcsolat van éppen ezzel a hierarchiával. Még jobban utal erre a XII. fejezetben az Asszony imaginációja az Apokalipszisben, amelyet a Nap övez és azoknak az erőknek a hatására utal, amelyeket a Bölcsesség urai fejtenek ki a Szaturnusz, a Nap és a Hold fejlődési stádiumán keresztül, és amely a Szűz régiójából származik. A 12 csillag ebben az imaginációban, amely a Szűz fejét övezi, a Bölcsesség szellemeinek tevékenységére utal a Szaturnusz fejlődési állapotában és ez úgy van rendezve, hogy összhang léphessen fel az egyes égitestek és a Szaturnusz, és ezen keresztül az egész Univerzum között. Továbbiakban a Napba burkolózott Szűz arra utal – Rudolf Steiner ezt így fejezi ki – hogy a Szűz aki megszülte a Napot, arra utal, hogy a Bölcsesség szellemeinek tevékenysége a Föld második megtestesülése során hogyan folyt le, amikor az emberiség a kozmikus Nap-erőből kialakította az étertestet és azt az élet elvével és erejével ellátta. Végül a Szűz lábainál a Holdat a Bölcsesség urainak arra a tevékenységére utal, ami a Régi-Hold fejlődési stádiumában zajlott, amikor az ezüst kialakult a Földön, az a fém, amely az alacsonyabb Hold-erők és a magasabb Hold-erők közti áthidaló kapcsolatot szimbolizálják. Mindezeket a tulajdonságokat magasabb szinten a Lukács evangéliumában ábrázolt Mária alakjában ismerhetjük föl, aki Rudolf Steiner szerint földi képe az Égi Szó fiának és a bölcsességnek. A különleges kapcsolata a szellemi kozmosszal az a készség, hogy megszülje az Élő Lelket, a Jézus-gyermeket, amelyik a Dávid-házból a nátháni vonalon keresztül lett megalkotva, és amely a Világ-Szellem Napját fel tudta venni önmagába. Végül, aki a tisztaságot és az ártatlanságot hozta, amely azáltal fejlődik ki, hogy semmi kapcsolata nincs az alacsonyabbrendű Hold-erőkkel. Ezek voltak a legfontosabb tulajdonságai ennek a léleknek. E tulajdonságokat tudta korai halála után a szellemi világból kiindulva a másik Máriának, a Máté evangélium Máriájának átadni, akivel a Jordán-keresztelő pillanatában erős érzékfeletti kapcsolata alakult ki. Így alakult ki a szűzi Asszony-alak, aki hordozója a legmagasabbrendű emberi erényeknek, ami a keresztény emberiség számára valaha is megvalósulhat. A kozmikus ősképét ezeknek a legmagasabb emberi erényeknek a Kyriothetes hierarchiájánál, más néven a Bölcsesség szellemeinek a Régi-Napon történő megfigyelésénél találhatjuk meg. Ők a nagy áldozat megpillantásakor belemerültek abba, amit a Trónok és a Kerubok hoztak: mert abban a szempillantásban, amikor az áldozati tevékenység megszületik, az a késztetés kelt fel bennük, hogy önmagukat kiárasszák és kisugározzák saját lényüket, mint egy áramló, örökké lüktető bölcsességet, mint egy áradó erényt. Ennek az ajándékozó erénynek vagy önmagából kiáradó erénynek a reprezentálása az emberiségen belül a Szűz, akit a keresztény világban Isten Anyjának neveznek, nem más mint az Égi Szófia földi képmása. Ahhoz, hogy valaki ennek képviselőjévé válhasson, a legmagasabb áldozati bölcsességet kell bemutatnia, amely Jézus krisztus földi életének átéléséből fakad, fel kell, hogy vegye ezt az impulzust a szívébe, a Bölcsességet, amely mint egy kard járja át a szívét – a Lukács evangélium írja így -, hogy ezáltal a legmagasabb erényt ajándékozza, árassza ki az emberek világa felé. 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Virgo.html 

Zavijava

A Zavijava egy sápadt sárga csillag a Szűz bal szárnyán. Sokszor jelöl egy vezető pozícióban lévő embert, de olyat, aki egy még magasabb vezetőtől kapja a parancsokat vagy utasításokat. A Szűz felsőtestét alkotó másik három csillaggal együtt (Zaniah, Porrima, Auva, Vindiematrix) szerencsés ómennek tartották a területet amelyet ezek a csillagok határoltak körül. Ptolemaios a következő információkkal szolgál: A Szűz fejénél és a déli szárny csúcsánál lévő csillagok hatása olyan mint a Merkúré, és kis mértékben mint a Marsé. A déli szárny fényes további fényes csillagai, és a Szűz öve körüli csillagok is Merkúr hatásúak, és kisebb mértékben vénuszi módon is hatnak. A Szűz lába körül, és a ruha alján található csillagok pedig szintén Merkúr hatásuak, kis mértékben mars hatással módosítva. A Zavijavát nevezték még a Glóriás Gyönyörűségnek is.

Jótékony, erős karakter, erő, harciasan élénk, de destruktív is tud lenni. Merkúr és Mars természetű, jótékonyságot, jellem erősséget, erőt, harcias vonásokat, rombolókedvet hoz. Megbízható munkaerő,  a legkisebb részletre is odafigyel, kifejezetten jó értékesítő, vezető, vagy alárendelt parancsnok, akinek szüksége van valakire, aki az utasításokat adja.

Caphir vagy Porrima

Ha a Szűzet mint egy fekvő nőalakot képzeled el, akkor kb  a deréktájékon találod. A prófécia 2 pogány istennőjének csillaga, a nővér és az assisztens. A prófécia mellett a születés istennője is egyben. A név a gyermek születéskori pozíciójára utal, fej elől, (prorsa) vagy láb elől. (post versa) Al Biruni arab csillagász szerint ezek az emberek mind rosszak, a babilóniak a Hős Csillagának nevezték. Vivian Robson szerint a Nagy Vezeklő, az Alázatos Csillag. Prófétai ösztönökkel megáldott, kifinomult szerethető karakter, udvarias, előkelő. Kettős, könnyen változó csillag a Szűz jobb karjában.

Ptolemaeus szerint Merkúr és Vénusz, Simmonite szerint Merkúr, Alvidas szerint Vénusz és Mars természetű. 

 A Spica a Szűz első számú csillaga.

Házastársak közötti szerelmet biztosít, meggyógyítja a betegséget, segíti a tengerészeket, de akadályozhatja a földi utazást. Mars-Vénusz természetű. Siker, hírnév, gazdagság, szeretet, édes élet.

Csillogó, vöröses fehér kettős csillag a Szűz gabona csokrában.
Ptolemaeus szerint Vénusz és Mars, Alvidas szerint Vénusz, Jupiter, Merkúr.

Sikert, ismertséget, gazdagságot, művészet és tudomány szeretetét okozza, Intelligenciára és szónoki képességekre mutat. 

 SPICA ÉS ARCTURUS
Ezeken a fokokon két druida csillag áll, mégpedig a Spica a 22° 43-en és az Arcturus a 23° 07-en. Az ősi csillagtanban a Spica minden csillag közül a legszerencsésebb, ha az MC-re emelkedik, és általában jótékony hatásnak tekintik, amely gazdagságot és hírnevet ígér. Az Arcturus az egyik legfényesebb csillag az északi féltekén, és jellegzetes vonása az égboltnak tavasztól őszig, amikor végül leszáll a horizont alá. Ókori hírnevét az utazás és a hajózás általi önmeghatározásra és jólétre gyakorolt hatásának köszönhette. A druidák ezt a csillagot a nagy napistenükkel, Arthurral azonosították, aki Marsót is képviselte, s az Arcturus emelkedése és letűnése Arthur király felfegyverkezését szimbolizálta a tavaszi napéjegyenlőség, leszerelését pedig az őszi napéjegyenlőség idején, amikor belépett a sídek birodalmába, vagyis a tündérkirályságba.
Az ekkor született Repkény-emberek számára e fokok az önmegvalósítást, a holdistennőjük spirituális tudásának felfedezését jelenti. Ezt jelképezi a Szent Grál keresése az Arthur-legendában. A Spica és az Arcturus kettős csillagbefolyását az előzőkhöz hasonlóan értelmezhetjük. Minden bolygó, mely alsó együttállást képez velük (azaz a két csillag mögött van a születési horoszkópban), a Spicával és az Arcturusszal összefüggő kozmikus tudatosság tudattalan észlelését jelzi. Személyi fogalmakban ez azt jelenti, hogy a csillagokban rejlő lehetőségek még nem valósultak meg. Ha bármelyik bolygó felső együttállást képez velük (azaz átvonul a két csillag előtt a születési horoszkópban), akkor az egyén teljes tudatában van az égi dimenzióknak, vagyis a két csillag lehetőségei megvalósultak vagy beteljesültek. Bármely bolygó, amely a Spicához vagy az Arcturushoz kap-csolódik, reagál a hatásukra, de inkább a fejlődés, mint az egyéni tulajdonságok területén.

"Egy másik szembetűnő példa a többé-kevésbé) ugyanazon a meridiánonfekvő két csillagra a Spica (Szűz 29) és az Arcturus (Szűz 29.5) Asztrológiai hatásuk összevegyül. Mai korunkban a Nap október 17 körül keresztezi a Spica meridiánt, és fél nappal később az Arcturus meridiánt. Fél nappal később belép a Mérlegbe, ahol Jézus a Jordán keresztelő idején tartózkodott (Mérleg 0.5) Valójában Krisztus életével kapcsolatban azt lehet mondani, hogy az általa megtett minden lépés összhangban volt az egész univerzum kollektív lényével, ahogy Rudolf Steiner közölte. Így Krisztus élete egy archetípust kínál hogy megérthessük a Spica és az Arcturus hatásait. A Jordán folyóban történt keresztelés előtt egy nappal Jézus egy nagyon fontos beszélgetést folytatott Szűz Máriával. A Nap (Krisztust reprezántálva) együtt állt a Spicával (Szűz Mária). Érdemes megjegyezni hogy az ősi asztrológiában a Spicának a bölcs papnőkhöz volt köze: A Spica a szent dolgok magyarázójává teszi az embereket, magas, tiszteletbeli, megbecsült papokká, vagy filozófusokká, vagy misztériumok inspirált magyarázójává, és a csillag Demeter papnőivé teszi az embereket, vagy olyan asszonyokká, akik szent dolgok magyarázóivá válnak, vagy beavatási szertartások és misztériumok szakértőivé, és akiket az istenek nagyon megsegítenek. 

A Spica meglehetősen a zodiákusi övön belül van ( a zodikási öv az ekliptikától 8 fokkal északra és délre terjed ki, csupán 2  fokkal fekszik délebbre az ekliptikától. A másik oldalon az Arcturus a Bootes csillagképben 31 fokkal található északra az ekliptikától. A Szűz Máriával való beszélgetés Jézus meghozta a belső döntést, hogy elmenjen a keresztelkedés helyére, és megkapja a keresztséget Keresztelő Jánostól. Ennek a döntésnek a meghozatalával az Arcturus egyértelműen elkezdte éreztetni hatását. Egy heroikus tett inspirációjának tekinthető: Jézus felajánlotta magát Krisztusnak egy áldozati tettben, és reményt hozott a jövő számára. Keresztelő János volt az, aki véghez vitte a keresztelés tettét, ahol kinyilatkoztatta: Íme az isten báránya. Vajon János eme kijelentését tekinthetjük-e földi válaszként az Arcturus hatására, mely lefelé áramlott a magasból a Napon keresztül? Ez egy örömmel kapcsolatos hatás, ebben az esetben a Messiás, Krisztus eljövetelének öröme. Az Arcturust az ősi britonok Artúr királlyal azonosították." 

Robert Powell

ZANIAH    
Változó csillag a Szűz jobb szárnyán.
Ptolemaeus szerint Merkúr és Vénusz, Alvidas szerint Vénusz-Merkúr szextil.
Kifinomult lény, tisztesség, rokonlelkűség, rendszeretet, szeretetreméltó jellem. 

 

VINDIEMATRIX   
Világos sárga csillag a Szűz jobb szárnyán.
Ptolemaeus szerint Szaturnusz és Merkúr természetű, Simmonite szerint Szaturnusz és Vénusz, ami valószínűleg nyomdai hiba. Wilson és Pearce szerint Szaturnusz, Vénusz, Merkúr. Alvidas szerint Merkúr és Szaturnusz rossz aspektusban egymással. Hamisság, kíméletlenség, lopás, özvegység kíséri.
Szaturnusz, Vénusz, szellemiekben vegyes hatás, jó kapcsolatokban előmozdít, diszharmonikus kedélybetegségekre, lelki depressziókra tesz hajlamossá.

Ha valakinek a születésekor a Nap a Kos csillagképben áll, akkor ő inkább a mássalhangzók túlsúlyával tanul meg beszélni. Ha valaki akkor születik, amikor a Nap a Szűz csillagképben áll, akkor magánhangzókban lesz gazdagabb a beszéde. A Szűz csillagképből gyenge erők jönnek.

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet