MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.


 

Az ascendens-descendes tengely és az MC-IC tengely

Ez a két tengely képezi a születési keresztet.

A keresztnek négy sarkalatos pontja van. A csillagok, amelyek e négy sarkalatos pont körül helyezkednek el, alapvető fontossággal bírnak.

A születési kereszt adja az orientációt térben és időben.

A lélek inkarnációjának mintegy a szerkezetét, struktúráját jelenti a születési kereszt.

Életünk neurológikus „hálója”, szövedéke, mintegy kinyilatkoztatja hogyan fogunk funkcionálni az életben.

A négy sarokpont csillagok általi „érintettségének” felderítése az első, mondhatni primordiális  lépés, a lélek földi inkarnációs szintjének felderítéséhez.

 

A születéskor a születés helyén a keleti horizonton felkelő csillagok a felemelkedő csillagaink. Az ascendens neve is ebből származik: ascendálni=felemelkedni.

Ez a csillagterület a legszignifikánsabb a képletben, sokkal meghatározóbb, mint a Nap helyzete, önmagunk természetét és önkifejezésünket illetően.

Az ASC csillagai  megmutatják kik vagyunk,  lelki struktúránk fizikai megjelenését adják.  Az ASC égi pozíciója megmutatja mindazt, amit megtestesítünk, és amit meg kell tanulnunk ebben az életben.

 

A DESC csillagai a lenyugvó csillagaink, a születéskor a nyugati horizonton lenyugvó csillagaink. Megmutatják. hogyan kerülünk kapcsolatba a külvilággal, hogyan fogunk kommunikálni másokkal.

A DESC csillagai jelentik önkifejezésünk koszos ablaküvegét, amelyen át mintegy megvalósítjuk az ASC csillagait, és amelyen keresztül mások látnak bennünket.

A legalapvetőbben a DESC energetikája az önreflexió, reflexió a kifejtett energiánkra, és mintegy arra csábít, hogy önmagunk teljességét fejezzük ki.

 

Az MC csillagai a horizont legmagasabb pontjának csillagai. Kulmináló csillagok.

A napi fókuszáltságunk, hogyan látjuk a világot és az életet, és hová törekszünk. Professzionális, akadémiai törekvéseink mutatója. Az MC megértése a célok megértésével egyenlő. Az MC a hegy ahová mászunk.

 

Az IC csillagok az anti-kulmináló csillagok. Az alap természetét mutatják, amelyen állunk.

A lélek inkarnációjának genetikai mintája. Az ascendenssel és a Holddal együtt az IC mintegy indikálja a környezetnek azt a formáját, ami fizikai jólétünk alapját jelenti. Hogy milyen körülmények között érezzük jól magunkat.

Ha megértjük az IC energetikáját, akkor megértjük, mire van a legalapvetőbben szükségünk a saját egyensúlyunkhoz, és hogy milyen támogatásra számíthatunk az életben. Az IC az alap, amiből részesedünk.

 

A 4 sarkalatos pont tehát:

Önmagunk - a kapcsolataink és a világ reagálása ránk – a megmászandó hegy- és az alap amin mindenkor állunk.

ÉN-TE-SIKER-CSALÁD.. Család ahonnan jövünk, és amelyet alapítunk.

A csillagokat  kb 7 fokos orbisszal kell tekintetbe venni a négy sarkalatos pontnál. 

 

 

Asztali nézet