MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Az Oroszlán csillagai

Alterf, Rasalas, Ras Elasad, Aldhafera vagy Adhafera, Algieba, Regulus, Zosma, Chort, Denebola


 

 

RegulusAlfa (α) Leo ,

 

Figyelemre méltó csillagok Oroszlán
Hosszúság Név Természet Mag. Pozíció Lat. December
20 Le. 42 Algenubi Szaturnusz / Mars 3 Az Oroszlán szája 10N 24N
27 Le. 34 Adhafera Szaturnusz / Merkúr 3 Az Oroszlán sörénye 12N 23N
27 Le. 54 Al Jabbah Szaturnusz / Merkúr 3 Az Oroszlán sörénye 05N 17N
29 Le. 50 Regulus Jupiter / Mars 1 Az oroszlán szíve 00N 12N
11 Vi. 19 Zosma Szaturnusz / Vénusz 2 Az oroszlán háta 14N 21N
21 VI. 37 Denebola Szaturnusz / Vénusz 2 Az Oroszlán farka 12N 15N

"A Krisztus útjához kapcsolódó események kutatásakor derült ki, hogy nagyon távoli (például a Perzeusz-karhoz tartozó) csillagoknak is szerepe van, melyek messzebb vannak, mint az Orion-kar vagy a Sagittarius-kar csillagai. Pl. az η (éta)- Leonis és a ρ (ró)- Leonis nagyon fontos megasztárok. Lázár feltámasztásakor a Nap az η (éta)- Leonis-szal állt együtt az Oroszlán 3 fokán, mely egyfajta sarokpontot jelentett Krisztus életének feltérképezéséhez. A ρ (ró)- Leonis az Oroszlán 10,5 fokán pedig a Nemesember fiának gyógyításakor játszott szerepet. (Az η (éta)- Corina a legfényesebb csillag a galaxisunkban.)"

Robert Powell

"Az Oroszlán szívállat, esetében a szív különösen fejlett. Az állatöv más jeleiben a szimbólumok többnyire mozgásban lévő állatot mutatnak (Kos visszanéz, Bika, ugrik és oldalra néz, Ikrek, tapint, átfog).Mindez ezekben az állatövszimbólumokban szörnyen mélyértelmű, szörnye jelentős, minden egyes jel minden egyes mozdulata, és ahol nincs szó mozdulatról, mint az Oroszlán esetében, ott a jelképet úgy választották ki, hogy mint jel már a mozdulatot magában hordja, mert az Oroszlánoknak van a legerősebb szívverése, így választották ki. Tehát az Oroszlánban a betöltőt jelenítették meg. Ily módon ismét előhozható a régi korok bölcsessége, ha ma magunkban rátalálunk önmagunkra."

Rudolf Steiner

(Rudolf Steiner születésekor a Szaturnusz és a Jupiter az Oroszlánban jártak.)

Az Oroszlán csillagkép a Trónok hierarchiájával, vagyis az Akarat urainak hierarchiájával áll kapcsolatban. Mielőtt behatóbban hozzáfognánk e kapcsolat elemzéséhez, vegyük figyelembe, hogy a Mérleg csillagképtől kezdődően egy bizonyos eltolódás, átfedés tapasztalható az egyes állatövi csillagképek és a megfelelő hierarchikus lényiségek munkájában. Ez azzal kapcsolatos, hogy ezek az erők, amelyek egy fejlődési cikluson belül inkább külső jegyekként mutatkoznak, azok a következő ciklusban, mint belső erők, mint a hierarchikus lények benső tulajdonságai nyilvánulnak meg. Például a Mozgás ura, mint lények, akik a Régi-Hold régensei. Erre az időszakra a Föld fejlődését aktivizálják, mint egy olyan planétáét, ahol a Régi-Hold bölcsessége mozgásában teremtően belülről hat és éltetően áthatja az emberi lényt. Ezért az ő szimbólumuk, a Mérleg tulajdonképpen a Földhöz tartozik és nem a Holdhoz. A Mérleg az egyedüli élettelen az állatövi csillagképek között, amelyet az ember teremtő szelleme hozott létre. Erre utal, hogy a Mozgás szellemei által a Régi-Holdon kialakított külvilág bölcsessége az emberben belső bölcsességgé kell, hogy alakuljon. Olyan teremtő, mozgásban lévő bölcsességgé, amelyet a Forma urai segítségével, az Ént áthatva, - amit ők adtak az embernek – ezt a bölcsesség-erőt szeretetté kell áttranszformálnia. Hasonló áthatást vehetünk figyelembe a Szűz jegyénél, amelynek szférája össze van kötve a Bölcsesség urainak szférájával, akik a Nap régensei. Amit ők szellemileg mindenidőben létrehoztak, azt az ember külső kifejeződési formájában a Holdon találja meg, ahol a Mozgás urainak befolyására kialakult a bölcsesség, a Földdel ellentétben, ahol a szeretetnek kell megszületnie. Ezért a Szűz, aki a Nap-erőt rejtve az ő belvilágá- ban tartja, a Bölcsesség urainak a szimbóluma. Az Akarat urai, vagyis a Trónok, a Régi-Szaturnusz régensei, amely a kozmikus áldozat által keletkezett, amelyet minden időkben a Kerubok hoztak létre és testesítettek meg. Ez az áldozati erő alkotta aztán a Régi-Napon a belső mozgató erőt, amely az egész Nap-fejlődést végig áthatotta. Ezért vannak a Trónok igazán és a legintimebb kapcsolatban az Oroszlán Nap-jegyével az állatövön belül. A legmagasabbrendű kifejezési formája ennek a Nap áldozati erőnek Krisztus lényiségének áldozati cselekményében nyilvánul meg, amely a Régi-Napon zajlott le, amit Rudolf Steiner az utolsó elő- adás-ciklusában részletesen elmond. Címe: „Az ember az okkultizmus, a teozófia és a filozófia fényében.” Maga az Oroszlán csillagkép is egy utalás az Akarat urainak egy megfelelő tulajdonságára. Az őskorban az Oroszlán képe a magasrendű, királyi méltóságot szimbolizálta, már a királyi Salamon idejében is, - Salamonnál – ahol két arany és 12 oroszlán övezte a királyi trónust. Az Oroszlán alakjában az áldozati akaratot, a szív bátorságát és a bátorság erejét együtt látjuk szimbolizálva, és azt a készséget, hogy azt, amit a magasabb akarat meghatároz, a benső erők segítségével külsőleg valaki meg tudja valósítani. Ezt az áldozati készséget, akaratot és bátorságot megtaláljuk Rudolf Steiner szavaiban is, amikor a Régi-Szaturnusz imaginációjában kifejti azt, ahogyan a Keruboknak a Trónok áldozata. A Trónok ebben az áldozati készségükben, amelynek alapja és az ereje a bátorságban rejlik, letérdelnek a Kerubok előtt és az áldozatot felküldik számukra. Fentebb, amikor a Mérleg jegyénél a Mozgás uraival való kapcsolatra és azok kiegyenlítő tevékenységére utalunk, szó volt arról, hogy az Akarat urainak a Föld belsejéből árad az ereje kifelé. Ez a kiáramlás, amit Rudolf Steiner úgy jellemez, hogy a Trónok hatása, ezt lehet látni a hatalmas Oroszlán képében, amely a király méltóságával és áradó erejével éppen kilép a barlang elé. Ezért az állatövi körben az Oroszlánból kiáradó belső erő és bátorság segíthet leginkább az embernek ahhoz, hogy egy igaz alapállást tudjon kialakítani ahhoz a vizsgához, amit a sors állít elé, vagyis ahhoz, hogy megfelelően alakítsa ki kapcsolatát saját karmájával, tudatosan tudja ezt viselni, és megtanuljon azon tudatosan dolgozni. Egy ilyen igazi áldozat elvezethet a Trónok hierarchiájával való tudatos kapcsolathoz. Az, amit ez a hierarchia először a Régi-Szaturnuszon vitt véghez, a RégiSzaturnusz törvénye! Ezek a továbbiakban más átalakult formában, amelyek jelenlegi időnkben is érvényesek, hatnak és megnyilvánulnak a karmikus törvényszerűségekben és az ember individuális karmájában. Az éves körforgáson belül július vége és augusztus eleje tartozik az Oroszlán csillagképhez. Augusztusban a Nap fényereje kezd alábbhagyni, ellenben a meleghatás itt a legnagyobb. Ez a legforróbb időszaka az évnek és itt emlékezik a természet a legutolsó Szaturnusz időszakra, persze gyengén, amikor az Akarat urainak meleg erő formájában történt az áldozatuk felajánlása a Kerubok felé.

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Leo.html

Ptolemaios szerint az Oroszlán fejének csillagai Mars-Szaturnusz hatásúak. A nyak csillagai nagyobb mértékben Szaturnusz, kisebb mértékben Merkúr hatásúak, a lágyék körüli csillagok Szaturnusz-Vénusz hatásuak, a comb csillagai Vénusz hatásuak, és részben Merkúr jellegűek.

A Regulus az ég négy tartóoszlopa közül az egyik:

Tasoheter - Michael (Aldebaran) a kelet örzője

Satevis - Ariel (Antares) a nyugat örzője

Hastorang - Gabriel (Fomalhaut) a dél örzője

Venant - Raphael, a gyógyító arkangyal, (Regulus) az észak örzője

Regulus

 


Ez a másik királyi csillag hasonlóan az Aldebaranhoz nagy erőket ad az egyénnek, de ahhoz hasonlóan itt is jelen van a destruktív oldal is, az erőszakosság, a mások felett való uralkodás vágya. Azonban a Regulus tűz jellegű, míg az Aldebaran föld jellegű. Erős, legyőzhetetlen, nagy szeretet lakik benne, ellenségeivel szembe mindig számíthat segítségre. Mars-Jupiter természetű, egyes szerzők szerint olyan hatású, mint a Nap jól aspektált Uránusszal. Erős, dinamikus, szerencsés. Rossz esetben erőszakos, destruktív, hiú. Katonai parancsnok. Rövid ideig nagy siker, képes alapvető hibát véteni. Rossz esetben erőszakos halál, börtön. Emelkedett idealizmus, erős szellem, nagylelkű, nagyon liberális, szereti az erőt, szeret parancsolni, független. Királyi benyomást kelt, nemes elme, népszerű, becsületes. Nagylelkűségével ellenfelei visszaélhetnek. Magas társadalmi pozícó. Hírnév.

A Regulus csillag az Oroszlán csillagkép "szíve". Alacsony szinten a Regulus-hoz kapcsolódó kozmikus hatások az egoizmussal kapcsolatos erők munkálkodását segítik elő. Magasabb szinten viszont a szellemi világ megközelítéséhez segítő, kiapadhatatlan erőforrást jelenti ez a csillag.

http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_csillagok/20050210_regulus.html

 

Az egyik leghíresebb Regulus szülött, az atlétika "Oroszlánkirálya", a többszörös olimpiai és világbajnok sprinter, Usain Bolt, akinek születésekor a Nap együtt állt a Regulus-szal.

Egy másik híres Regulus Napos szülött, Sean Connery, aki Nap-Neptun együttállással a Reguluson született.

A Mars állt együtt a Regulusszal Jean Paul Belmondo és Eli Wallach (Tuco a Jó a rossz és a csúfból, vagy a rablóvezér a Hét mesterlövészből) születésekor. Donald Trump is Regulus Marssal született. 

Carl Lewis, a többszörös olimpiai és világbajnok atléta szintén Regulus Marssal született, plusz itt állt a Sárkányfej is,és szoros közelségben az Uránusz és a Plútó. Majdnem teljesen ugyanez a helyzet Jimmy Sommerville-nél a Bronski Beat és a Communards énekesénél, hisz csak 8 nappal született Carl Lewis előtt. Az egyikük atléta, a másikuk énekes. A dinamika egyiküknél sem hiánycikk. 

Uránusz-Mars együttállása van a Reguluson Orbán Viktornak is. Mennyire másként nyilvánul meg ez a nagy erő a különböző embereknél.....

Channing Tatum születésekor Mars-Jupiter-Sárkányfej együttállás volt a Reguluson. 

Demis Roussosnak is Regulus Marsa volt.

Nagyon sok híres atléta és sportoló köszönheti robbanékonyságát a Regulusnak, Ben Johnsonnak a legendás szöuli sprinternek, akit doppingszerek miatt diszkvalifikáltak, a születésekor az Uránusz állt együtt a Regulussal, trigonban a Nap-Mars-Vénusz együttállásával a Nyiasban. 

Jean Claude van Damme születésekor szintén az Uránusz járt a Regulusnál születésekor, trigonban a Nyilas Jupiterrel, és szextilben az Arcturus (Bootes) Nappal.

Szintén Regulus Uránusszal született Kim Wilde is.

A híres akciófilmsztár Jet Li születésekor is a Regulusnál járt az Uránusz trigonban a Hamal (Kos) Nappal.

David Duchovny a híres színész pedig alighanem sokat köszönhet a Regulus Vénusznak a charme-jában. 

Molnár Nagy Ő Anikő pedig, kis hazánk híres hölgye szintén Regulus Vénusszal született, szépségének jelentős forrása ez. 

Ingrid Bergman (Casablanca) Nap-Vénusz együttállással a Reguluson született. 

Michael Cretu, az Enigma  legendás zeneszerző énekese Regulus Plútóval született, akárcsak a Modern Talking és a Bluse System zeneszerző énekese, aki C.C Catchnek is sok dalt írt, Dieter Bohlen, és Annie Lennox a Erhytmics énekesnője. Falco, a híres osztrák énekes szintén.

Szintén a Regulusnál járt a Plútó Michael Flatley születése idején, trigonban a Hamal (Kos) Marssal. 

Regulus Holddal született Bruno Gröning a híres gyógyító és Mickey Rourke színész.

Steve Mc Qeen színész (Hét mesterlövész, Pokoli torony) születésekor  a Neptunusz járt a Regulusnál.

Szintén a Regulusnál járt a Neptunusz Marquez a világhírű író születésekor.

Mel Gibson születésekor Jupiter-Plútó együttállás volt a Reguluson. 

Hamvas Béla Regulus Jupiterrel született.

Natalie Cole születésekor a Regulus volt felkelőben a horizonton, azaz a Regulus volt az ascendáló, felemelkedő csillag.

Donna Summer Szaturnusza Regulus volt.

Itt van még egy angol link a Regulushoz:

http://darkstarastrology.com/regulus/

 

Denebola

Ez is Oroszlán csillag, de messze nem olyan jó hatású, mint a Regulus. Nagylelkűség, nemesség, hírnévre emelkedés, de végül a nagy nyilvánosság gyakran párosul végső bukással és pusztulással. Jobb eseten a sok csapás után, ami éri az embert, más dolgaival foglalkozva segíthet másoknak. A Denebola Szaturnusz természetű csillag. Mások szerint Uránusz-Mars hatású.

Gyors ítélőképességet biztosít, kétségbeesésbe visz, bánatot okoz, nyilvános megszégyenüléshez vezet, természeti csapásban való szenvedés, vagy baleset, a boldogság haraggá változik, ami aztán nagylelkűséghez vezet, önkontrollhoz,.

Nagy, feszítő erő, amely nagy eredményekre vezethet, de nagy veszélyeket is előidézhet. Katasztrófák, merényletek előfordulását is jelezheti. Hatása a közvetítő bolygó pozíciójától függ! Változatossággal teli, gyakran veszélyes, haladással, a modern világ kérdéseivel összefüggő, a hétköznapi ember számára szokatlan életfelfogás. 

Az Oroszlán farokcsillaga uránikus természetű és a mundán horoszkópokban katasztrófák előidézőjeként tartják nyilván.

Személyes horoszkópban inkább rossz hatásúnak tartják. Mentális problémák, elhajlások, mentális betegségek járnak együtt vele. A mentális betegség gyakran gyógyíthatatlan. (Amy Winehousenak Nap-Merkúr együttállása volt a Denebolánál.)

Jobb esetben reformokat és előre haladó folyamatokat jelöl. Nappal együtt: Becsület, megbecsültség, társadalmi rang, de végül teljes összeomlás, láz, komoly betegségek.

Kék csillag az Oroszlán farkán.
Ptolamaeus szerint Szaturnusz és Vénusz,Wilson és Pearce szerint Szaturnusz, Vénusz és Merkúr, Simmonite szerint Uránusz, Alvidas szerint Merkúr, Uránusz, Mars természetű. Csillogó gondolkodás, kétségbeesés, sajnálat, nyilvános szégyen, balszerencse természeti elemek és barát miatt, aki bajt okoz, az érintett nemes, merész, önfegyelem, nagyvonalúság jellemzi, szívesen foglalkozik más problémáival. (Uránusz. Hatalmas feszítőerő, amely nagy eredményekre vezethet, de nagy veszedelmeket is rejt magában. Rossz planéta és házhelyzet mellett katasztrófák állhatnak elő. Rossz Merkúr mellett vagy Uránusznál elmebetegség, államférfiakat merénylet fenyegetheti.)

 

Zosma

Ptolemaois szerint Szaturnusz-Vénusz hatású csillag.

Kegyvesztettség, önzőség, egoizmus, immorailtás, aljasság, melankólia, boldogtalanság, mérgektől való félelem, ésszerútlen, szégyentelen természet.

Híres arról, hogy éles elmét biztosít, de egyúttal melankólikussá is teszi azt.

Ha konjukcióban az úgynevezett ártalmas bolygókkal, akkor megnő a mérgezés veszélye,és megnő a bélbetegségek veszélye. Ezeket az interpretációkat az asztrológusnak nagyon óvatosan kell elmondani, adagolnia.

Prófétai képességek. Az Eufrátesz vidékén az ősi babiloni időkben a Zosma a Cox-al együtt az Orákulum helyének számított. ( Az Oroszlán hátsó combján lévő két csillag, ahol a Zosma áll feljebb. A Zosma az Oroszlán hátán a farok előtt található, a Cox lejjebb).

Indiában a Purva Phalguni-nek nevezték ezt a két csillagot, ami a Lucky One, a Szerencsés Egy névvel fordítható le, de nevezték még egyszerűen gyümölcsnek is, Azaz Szerencsés Gyümölcs, Szerencsés Egy.

Egyiptomban Mes-su néven nevezték ezt a két csillagot, annak a helynek, ahonnan a messiás jön. Mes-su szíve, Mes-su Egyiptomban a kiválasztott volt, az úr felkentje, a Mes-su ból származik a Messiah, a Messiás. A gyermek Hórusz volt az áradás megváltója.

Szogdianában ( a mai Irán) Wadha volt a neve, a bölcs csillaga volt.

Khorezmiában egyszerűen Armagh- nak, Nagy-nak hívták.

A koptok, az egyiptomi keresztények Pikhorionnak nevezték (váll, tartó, ami tart valamit)

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet