MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

„Attuning to the stars”

(„Csillagokra hangolódva”)

Szeminárium Dr.Robert Powell-lel

Robert A. Powell 1947-

2011. aug. 21-26.

Assisi, Olaszország

(Résztvevői beszámoló)

A négy teljes napot magában foglaló szeminárium az előző évekhez hasonlóan ismét megrendezésre került Olaszországban. Ezúttal 35 fő vett részt a kurzuson, akik elsősorban Olaszországból és Németországból érkeztek, de néhányan Ausztráliát, Hollandiát, Kaliforniát és Magyarországot „képviselték”. A workshopot Robert Powell vezette, a szervezést Uberta Sebregondi bonyolította, a kozmikus táncokhoz és az imádság-sorozatokhoz pedig Daniela Rossi hegedűművész biztosította a hangszeres zenét.

A szeminárium egy csillagvizsgálathoz és közösségi munkához egyaránt ideális hegytetőn került megrendezésre, Assisitól 7 km távolságra, a Casa Faustina farmon. Sokan már az előző, hat napos tanfolyamon is részt vettek, melyet Assisiben, egy Auditóriumban tartottak és amely alapvetően az Alapkő-meditációval, a Tudás és az Élet fájának értelmezéseivel foglalkozott. A közösség az új érkezőkkel azonban hamar összekovácsolódott, hiszen a közös szellemi út miatt mindenki igen hamar ismerősnek érezte a többieket. Néhányan továbbutaztak a következő szemináriumra is, mely Roncegno-ban került megrendezésre és egy nemzetközi Choreocosmos találkozónak és konferenciának adott otthont.

Olaszországban nyaranta tehát egy összesen három hetes szeminárium-sorozatot szervez a Sophia Foundation az olaszországi közreműködők segítségével. A workshopok programja és időpontja elérhető a www.sophiafoundation.org honlapon az „Events and Courses” menüpontban.

A szeminárium felépítésében helyt kapott az ismeretelmélet, a közösségi imádság és euritmia (kozmikus tánc), és a csillagos ég vizsgálata is. A délelőtti program reggeli után minden esetben euritmiával kezdődött, kis szünet után Robert előadásával folytatódott, a hosszabb ebédszünet után pedig délutáni euritmia és előadás következett. Este vacsora után négy esetben a csillagos ég vizsgálatával és a csillagos ég alatti énekléssel és imádsággal zártuk a napot. Két este ezt kiegészítette még a zodiákusnak illetve a bolygóknak szentelt, felolvasásokat tartalmazó zenés meditáció is. Az előadásoknak és a kozmikus táncnak elsősorban egy nagy kerti pavilon adott helyt, de két alkalommal a fák árnyékában tartottuk az euritmikus mozdulatsorokkal egybefont imádságokat.

A szeminárium alapvető vezérmotívuma a szellemi világgal, a csillagos égbolthoz, a „Szófia ruhájához” tartozó szellemi lényekkel való kapcsolatfelvétel lehetséges módja, mozzanatainak megtalálása, elmélyítése. Ennek alapvető eszköze a közösségi imádság és a kozmikus konstellációk megjelenítése euritmikus mozdulatok végzésével. Tehát a munka tartalma a szellemi hierarchiákra való koncentrálásban ragadható meg, eszköze pedig a mozdulat, a zene és a szó, melyek kölcsönösen segítik a meditatív hangulat kialakulását és egyben a környezettel való „egybefonódást”, amelyben egyszerre van szó társainkról, és a Föld éteri aurájáról. Nehéz azonban szavakkal leírni egy olyan élményt, egy olyan folyamatot, mely alapvetően úttörő megközelítésről szól az asztroszófia illetve az euritmia világában.

Robert Powell - folytatva Elisabeth Vreede és Willi O.Sucher munkásságát – konkrét meghatározást adott a zodiákusnak (felkutatta a sziderikus zodiákus, a tényleges zodiákus eredeti definícióját, a „kozmikus tájékozódás viszonyítási keretét”), majd kapcsolatba hozta Krisztus missziójának eseményeit a zodiákus csillagaival. Ezek voltak a legfontosabb lépések ahhoz, hogy egy új asztroszófiai munka kezdődhessen, mely a kozmosszal való kapcsolatfelvételt, kommunikációt célozza meg. A fejünkben felhalmozott ismeret azonban természetesen nem elég. A következő lépésben a Krisztusi események és a csillagvilág összefüggéseire, illetve a saját születési konstellációnk és a Krisztusi események összefüggéseire irányuló meditáció segíthet eljutni a kozmoszban munkálkodó szellemi lények megértéséhez, a velük való kapcsolatfelvételhez. Nagy jelentősséggel bír természetesen az aktuális égi helyzet és a vele össefüggő Krisztusi esemény meditációja is, hiszen ebben a törekvésünkben a jelenvalóság kerül kapcsolatba egy Krisztusi mozzanattal, amelyet ekkor jobban elmélyíthetünk önmagunkban. Robert Powell további felfedező-újító munkájának köszönhetően kialakította a meditációt segítő mozdulatsorokat (Choreocosmos) is, vagyis 84 (12 x 7) kozmikus táncot, melyben a zodiákus és az előtte álló bolygó (például „Szaturnusz a Szűzben”) elevenedik meg a közösségi együttes mozgásban, és hatja át az embert a konstelláció lényegi tartalmával. A táncokhoz tartozó zene is igazodik hangnemével (pl.Oroszlán – E-dúr, Cisz-moll) a tánchoz.

Az ismeretekben való elmélyülés, majd az euritmia ilyen jellegű gyakorlása folytán az ember bekerülhet a csillagvilág misztériumaiba és megtapasztalhatja az isteni energia, erő folytonos áramlását a kozmosz, a Nap és a Föld között. Ez az isteni energia maga az isteni szeretet, ami áthatja az egész univerzumot. Életünk, sorsunk megértéséhez és alakításához elsődleges és alapvető fontosságú szívünk és elménk kapcsolatfelvétele az isteni szeretettel és bölcsességgel, mely áthatja az egész kozmoszt. Az egyéni felfedező munkánk pedig összekapcsolódik a közösségi munkával az együttes tánc gyakorlásának segítségével, és egy közösségi törekvéssé alakul át a Szófia megközelítésének folyamatában. Az ember miközben megtanul „a csillagok nyelvén beszélni”, egyszerre képez közösségileg egyfajta „tégelyt” a magasabb szellemi impulzusok számára, melyek a mennyei birodalmakból áramlanak a földi élet irányába. Az ember integrált részévé válik a kozmikus áramlásnak. Eközben önmagát a közösséggel való egységben éli meg – individualitását azonban nem veszíti el. Miközben az ember „túlnéz” önmagán, társaira és a kozmosz fejlődésére tekint, szelleme pillanatokra bepillantást nyerhet saját életének eddig rejtett titkaiba, feladataiba is.

A kozmikus tánc gyakorlatai a szellemi iskolázás részét képezhetik, melyek mindennapos végzése mind az egyéni mind a közösségi élet, egyben a bolygónk életének harmonikusabbá válását idézhetik elő a vertikális (kozmosz, magasabb hierarchiák és a Föld, Földi létünk kapcsolatára koncentrálás) és a horizontális törekvések (közösségi gyakorlás) eredményeként.

(Az imádságsorozatok, meditációk és szent táncok (euritmia) jelenleg még csak idegen nyelven érhetők el. Könyv formájában a Lacquanna Paul & Robert Powell: Cosmic Dances of the Zodiac és Cosmic Dances of the Planets jelenleg a Sophia Foundation-tól rendelhető meg, de tervezzük ezek kiadását magyar nyelven is.)

Fontos megjegyezni, hogy Robert Powell (és felesége, Lacquanna Paul) alapvetően a Rudolf Steiner által feltárt szellemi igazságokra és világképre alapozzák kutatásaikat, és életfeladatuknak az általa megkezdett munka folytatását tekintik. Elisabeth Vreede, Willi Sucher és más kutatók eredményei mellett visszanyúlnak Rudolf Steinerhez mint „eredeti forráshoz”, és maximális tisztelettel adóznak a beavatott felé. Az általa megadott meditációkat (lásd pl. „Reggeli meditáció”) és euritmia-mozdulatokat használják fel munkájukban.

 

Rövid vázlatos(!) összefoglaló az előadásokból saját jegyzetelés alapján:

1. nap:

A Hold, a Merkúr és a Vénusz kozmikus táncának megtanulása után Rudolf Steiner 1923-ból származó festményének megtekintésével kezdődött az előadás. Nagyon fontos, hogy a New Age mozgalomban más színek terjedtek el a csakrákkal és a bolygókkal összefüggésben, mint amelyeket Steiner megadott, lefestett. Charles W. Leadbeater 1927-ben megjelent könyve alapján terjedtek el a színösszefüggések nyugaton. Leadbeater azt a lunáris perspektívát folytatta, amit H.P.Blavatsky kezdett el, aki alapvetően a Hold-korszak beavatottja volt, míg R.Steiner a Nap-korszak beavatottjaként magasabb perspektívában érzékelte ezeket az összefüggéseket. Az is fontos, hogy a bolygókhoz kapcsolódó színek nem egyeznek a csakrákhoz kapcsolódó színekkel, de megfigyelhető egyes esetekben komplementer jellegük (pl.piros: Vénuszhoz tartozó csakra és Mars, zöld: Vénusz és Marshoz tartozó csakra). A helyes színtársítás: korona csakra - lila, harmadik szem - kék, torokcsakra - zöld, szívcsakra - sárga, napfonat csakra – narancs, szakrális csakra – piros, gyökércsakra – barackvirág. A bolygók esetében: Szaturnusz – kék, Jupiter – narancs, Mars – piros, Nap – fehér, Merkúr – sárga, Vénusz – zöld, Hold – lila.

Ezután Krisztus kozmikus útjának nagyvonalú áttekintése következett. A Vízkereszttől a 33.május 14-én történt Mennybemenetelig tartott Krisztus „földi evangéliuma”, és ezután kezdődött meg a „kozmikus evangélium”. Egy szférában 100 évet töltött el Krisztus. 33-133: angyalok (Hold-szféra), 133-233: arkangyalok (Merkúr-szféra), 233-333: archék (Vénusz-szféra), 333-433: formaszellemek (Nap-szféra), 433-533: mozgásszellemek (Nap-szféra), 533-633: bölcsességszellemek (Nap-szféra), 633-733: trónok (Mars-szféra), 733-833: kerubok (Jupiter-szféra), 833-933: szeráfok (Szaturnusz-szféra), 933-966: zodiákus. Krisztus a szellemi hierarchiáknak ezen úton keresztül adta hírül, hogy legyőzte a gonoszt és átszellemesítette a Földet. A földi eseményekben is tükröződtek az út állomásai. Például 633-733.(akaratszellemek szférája) mohamedanizmus és kereszténység harca a Földön….

Ezután következett az ember esetében a halál és az újraszületés közötti út áttekintése. Erre R.Steiner előadásaiban találunk leírásokat, melyeket Robert felelevenített. A különböző szférákban töltött idő jellegzetességeinek áttekintése segítségül szolgált a bolygók és a zodiákus ismeretének felelevenítéséhez, elmélyítéséhez. Néhány kiemelés: A zodiákus csillagvilágában történik a fizikai test archetípusának („a szellem magjának”) felépítése, ahol a szeráfok, kerubok, trónok különbözőképpen hatnak a konstellációknak megfelelően (Kos-fej, Bika-torok régió stb.). A planetáris szférákban az asztráltest alakul ki (pl.a Szaturnusz szférában az asztráltest legmagasabb része és így tovább lefelé…) Lényeges pont a Hold-szféra, amikor a fizikai test archetípusának véglegesítése, a fogamzás, és az étertest kialakulása megtörténik. A várandósság 10 holdhónapja alatt a sors beleszövődik az étertestbe. A születési idő a halálkonstellációnak megfelelően az éjféli órán kerül meghatározásra, mely elsődleges fontossággal bír a sors életeken átívelő folytatásában. Robert felhívta a figyelmet az egyre gyorsabb inkarnációs folyamatokra, a szférákban töltött rövidebb időtartamokra, ezzel a szellemi felkészülés fontosságára…Néhány fontos megjegyzés a teljesség igénye nélkül: Érdekes kérdés az ember személyes csillagának és individuális csillagának ismerete. Rudolf Steiner mindössze egy „csillag-megfelelőséget” tárt fel, a Sirius és Zarathustra kapcsolatát. Érdekes megvizsgálni híres emberek jellemét, életét a szférákban töltött idővel összefüggésben. Pl.Shiller a Szaturnusz-szférában töltött el sok időt, emiatt jól emlékezett és jól látott rá régi események morális jelentőségére…Goethe-nek kiemelt kapcsolata volt a Jupiter-szférával, minden sorából a jupiteri jellegű morális filozófia tükröződik…Heinrich Heinének egyszerre volt erős kapcsolata a Mars-, a Vénusz- és a Merkúr-szférával. A Marsi hatás tükröződött az emberekkel való sűrű vitáiban, a Vénusznak megfelelően sok szerelmi témájú verset írt, a Merkúr impulzusainak megfelelően pedig humort és sokszor éles fordulatot vitt költeményeibe….

2. nap:

A Nap, a Mars és a Jupiter kozmikus táncának megtanulása után a csillagtérkép és a horoszkóp értelmezésének megtanulása következett. A csillagtérkép esetében a Regulus és a Polaris csillag pozicionálása az ekliptika, a szélességi és hosszúsági fokok segítségével, a horoszkóp esetében pedig a naptári, tropikus zodiákus és a sziderikus zodiákus megfeleltetése, „egymásra történő átszámítása”.

Adam Kadmon: Kos: fej – Halak: láb, a csillagképek építik fel, a jógában a kobra pozíció fejezi ki a körszerű egymásba kapcsolódást. Az első három csillagkép esetében néztük végig a csillagképekhez tartozó szerveket példákkal. Például a Bikához tartozik a fül és a torok, így a beszéd és a világgal való kapcsolattartás. (Mássalhangzó: R) (Példa: Wagner.) Az Ikrek Castor és Pollux részéhez tartozik a bal és a jobb kéz, mely erős aktivitást, tetteket indukál. (Mássalhangzó: H) (Példa: Garibaldi.)….

Ezután az Asztrogeográfia új kutatásairól esett szó. Rudolf Steiner szerint a Földön lévő minden helynek létezik a megfelelő párja az égbolton. Például az Aldebaranhoz tartozik Bécs. A kutatások folyamatosan zajlanak…

Ezután néhány Krisztus missziójához tartozó esemény került felidézésre a csillagokkal összefüggésben. Pl. az 5000-ek megvendégelésekor a Nap a sziderikus zodiákus Vízöntő 10,5 fokán állt. Nagyon fontos, hogy nem csak az ekliptika síkjában lévő csillagok irányából érkezik hatás, hanem mint ahogyan az emberi testben a meridiánokon keresztül távoli pontok is érintkezésben vannak, ugyanígy az égbolton is ez történik. A Nap azt mondhatjuk, hogy együttállt (az ekliptikára vetítve együttállt) a Denebbel. A Deneb felől „transzcendentális béke” áramlott alá, mely a korona csakrán majd a szíven keresztül áradt szét. Ugyanezen esemény során a Hold (a Szűz 7 fokán) szembenállt a Vénusszal (a Halak 4 fokán). Az öt kenyér és a két hal megjelenik az égen is a kalászt tartó Szűz (Demeter a görögöknél) és a Halak képében…(Deneb a Vízenjárás csodájához is tartozik.) További példák következtek, például a Spica és a Nap együttállása idején történt Jézus beszélgetése Máriával a Vízkereszt előtt. A Spica a meditációban leginkább a napfonat-csakrára hat, és fő jellemzője a tisztaság. Többszörösen kiemelésre került az Arkturus csillag, mely meditációban a harmadik szem- csakrához kapcsolódik. Ez a csillag vezérelte a keresztelést. A belső hangot hallva ment el Jézus a Jordánhoz a keresztelésre. (Az Arkturus mindössze fél fok távolságra van a Spicától az ekliptikára vetítve.) Az esti csillagvizsgálaton is kiemelt szerepe volt az Arkturusnak, mely a 7 rishi tanítójához is kapcsolódik (Manu, Melkizedek, Noé), a Göncölszekér hét csillaga pedig a 7 rishit „reprezentálja”. Robert Powell kiemelte a fényszögek fontosságát is. Például a születés-halál eseményekhez többször is kapcsolódik a Nap és a Neptunusz szembenállása (Lázár feltámasztása, Salamoni Jézus halála, Szűz Mária születése).

A rishik annak idején Krisztust érzékelték a zodiákusban, mi most ugyanott Szófiát érzékelhetjük. A zodiákus egy keretrendszer az összes csillagra nézve, azt mondhatjuk, hogy szív-meridián a kozmoszban.

Ezután a Szaturnuszon túli bolygók áttekintése következett pozitív és negatív vetületeiben. Uránusz: imagináció – fantázia, Neptunusz: inspiráció – médiumitás, Plútó: intuíció – megszállottság (szellemi egyesülés egy démoni lénnyel). Rudolf Steiner 1924-ben felhívta rá a figyelmet, hogy egyre több ember válik megszállottá, így ezen bolygók, szférák vizsgálata is egyre fontosabbá válik. (Példa: Sztálin)

Az asztroszófia abban mozdul el az asztrológiától, hogy a szellemi lényekkel foglalkozik. Például az Aldebaran esetében a 2.hierarchia lényeinek tevékenysége állandó kulturális impulzusként érzékelhető a Bécsi kulturális életben…Érdekes megvizsgálni, hogy egy csillagképhez kapcsolódó 1.hierarchia lényeinek erői milyen hatásokkal keverednek, ha egy bolygó áll a csillagkép előtt…

3. nap:

Az eddig megtanult kozmikus táncok felelevenítése és a Szaturnusznak megfelelő mozdulatok megtanulása után a csillagvilág tőlünk távolabbi csillagainak vizsgálata kezdődött. Egyrészt fontos, hogy Napunk is egy csillag és így a többi csillaggal is „kitüntetett kapcsolatban” van, másrészt Krisztus alászállása más karokhoz is kapcsolódott, nem csak a mi lokális karjainkhoz (Sagittarius- és Orion-kar). A Krisztus útjához kapcsolódó események kutatásakor derült ki, hogy nagyon távoli (például a Perzeusz-karhoz tartozó) csillagoknak is szerepe van, melyek messzebb vannak, mint az Orion-kar vagy a Sagittarius-kar csillagai. Pl. az η (éta)- Leonis és a ρ (ró)- Leonis nagyon fontos megasztárok. Lázár feltámasztásakor a Nap az η (éta)- Leonis-szal állt együtt az Oroszlán 3 fokán, mely egyfajta sarokpontot jelentett Krisztus életének feltérképezéséhez. A ρ (ró)- Leonis az Oroszlán 10,5 fokán pedig a Nemesember fiának gyógyításakor játszott szerepet. (Az η (éta)- Corina a legfényesebb csillag a galaxisunkban.)

A zodiákust úgy is tekinthetjük, mint a kozmikus memóriának a látható kifejeződését. Például a Kos 14 fok a Keresztrefeszítés idején bevésődött a kozmikus memóriába. Érdekes, hogy Judith von Halle ugyanezen a napon (Kos 14 fok) született és 2004 Húsvétján megkapta a stigmákat. Vagy például Willi Sucher augusztus 3-án, az Oroszlán 3 fokán álló Nappal született, és nagyon sokat foglalkozott Lázár feltámasztásának témájával.

A Siriusnak speciális kapcsolata van a Nappal és a mi szívcsakránkkal. A Sirius tekinthető a makrokozmosz magasabb énjének. Jézus megtalálásában ez a csillag játszott nagy szerepet (Zarathustra – „radiant star”). Az énünk (egónk) a Naphoz kapcsolódik, a magasabb énünk pedig egy csillaghoz. Az asztroszófiai munka nagyrészt arra irányul, hogy a magasabb ént, az ahhoz tartozó csillagot megtaláljuk. Érdekesség: A Dalai Láma születésekor a Sirius-szal állt együtt a Nap (július 6.).

Délután csak euritmia volt, előadás helyett szabadprogram a farmon vagy Assisiben.

4. nap:

A kozmikus táncok ismétlése után a Szűz jegynek megfelelő mozdulatokat tanultuk meg, és a „Szaturnusz a Szűzben” aktuális égi helyzetet jelenítettük meg a táncban. Nagyon érdekes volt megtapasztalni a belső körben (Szaturnusz) a külső kör (Szűz) mozgásával létrehozott „átölelő jellegű” atmoszférát. A szellemi világ tevékenysége életszerűen, mélyebb értést előidézve nyilvánult meg az euritmiai mozdulatok segítségével.

Az előadás ezután Szófia három aspektusáról szólt. A „kozmosz szellemi szintjének” tekinthetjük Szófia vizsgálatát a Szentháromsággal való kapcsolatában, melyet alapvetően az orosz szofiológia képvisel. A „kozmosz lelki szintjének” vizsgálata valósul meg az antropozófiában, amely Szófiának a szellemi hierarchiákkal való kapcsolatát térképezi fel. (Például Rudolf Steiner: A szellemtudomány körvonalai című munkájában leírta az isteni terv, valójában Szófia hét korszakát.) Vagyis Szófiának minden szellemi hierarchiával kapcsolata van, nem csak a Szentháromsággal. Az asztroszófia a „kozmosz fizikai szintjének” megismerésére irányul. Vagyis Szófia csillagruhájának megismerése kerül a fókuszba, a Steiner által megkezdett munka folytatásaként. Az antropozófia beszél a 12 hangulaton keresztül a kozmosz atmoszférájának működéséről. A művészetek is sokszor jelenítik meg a csillagvilágot, például Leonardo Utolsó Vacsora című képén a 42 gerendadarab összesen 84 kis területet jelöl ki a Krisztus fölötti mennyezeten. Nyitott kérdés maradt azonban Steiner után a zodiákus pontos eredete és definiálása, és az egész euritmia világában még űr van az asztroszófiával kapcsolatosan.

A szofiológia erőteljesen kötődik az orosz kultúrvilághoz és jellemzője az altruizmus megjelenése. Az antropozófia Közép-Európában a legerősebb és jellemzője a szabadság keresése (szabadság és sorsszerűség kérdései kiemeltek az asztrológiában is). Az asztroszófia megjelenése nyugaton jellemző (pl.Willi Sucher is Amerikában élt) és a kozmogóniai kérdések kerülnek előtérbe.

Willi Suchernek a Krisztusi események voltak a legfontosabbak, hogy a kozmoszhoz nyúljon. Munkája kiemelkedő jelentőséggel bír. Ezután a zodiákus meghatározása, Krisztus és a zodiákus kapcsolatának meghatározása, majd a meditációt segítő kozmikus táncok művelése (84-féle tánc) segít felépíteni a kapcsolatot a kozmosszal. Az ősi Egyiptomban is a táncokon keresztül vették fel a kapcsolatot a Sirius-szal. Most a Krisztussal való kapcsolatot kell feléleszteni és elmélyíteni.

Folytatva az 1. napon vázolt Krisztusi utat. 933-966: Jézus Krisztus földi életének 33 éve rögzült a zodiákusban. 966-999: Atya birodalma. A zodiákus Krisztus éteri testének kialakulását segíti, mely az éteri visszatéréshez kapcsolódik. 999-1899: Krisztus alászállása a planetáris szférákon keresztül, 1899 = a Kali Juga vége kozmikus szinten. 1899 – 1933: Krisztus integrációja a Föld éteri aurájával, (1899 = kozmikus szinten, 1933 = földi szinten az érkezés). Az éteri Krisztus megjelenésével a lehető legtudatosabb kereszténység megvalósulása lenne fontos. Az alászállás fázisai a Földön megmutatkoztak a zene fejlődésében. Például a Merkúr-szféra ideje Bach zenéjében…

Ezután korunk aktuális kérdéseiről esett szó, kiemelten az ahrimáni jellegű hatásokról… Az emberek lesüllyedő vagy felemelkedő útjáról… Majd a Jupiter-korszakról, a Mennyei Jeruzsálemről, vagyis az új Föld és az új mennyország úniójáról.

Imádságok a délutáni euritmiában (angolul, németül, olaszul és arámi vagy szanszkrit nyelven):

Christ in me (Krisztus énbennem)

Sophia in me (Szófia énbennem)

The Lord’s Prayer (Az Úr imája: Miatyánk)

The „Our Mother” Prayer (Mianyánk)

AUM eurythmy meditation (AUM euritmia meditáció)

Prayer for the protection of mother earth and her creatures (Imádság a Földanyáért és teremtményeiért)

Salutation to the Sun (A Nap köszöntése)

Prayer for putting on the Resurrection body (Imádság a Feltámadási test felvételéért)

A két esti meditáció felolvasásokból állt. Az egyik a bolygóknak megfelelően hét felolvasásból és zenés elmélyedésből, a másik a zodiákusnak megfelelően tizenkét felolvasásból és zenés elmélyedésből. (Forrás: Rudolf Steiner)

Az esti csillagvizsgálatokon az összes látható, lényeges csillag vagy csillagkonstelláció bemutatásra került, az aktuális bolygóállásokkal és a Krisztusi kapcsolatokkal. Elhelyezhettük magunkat a Naprendszerünkkel a Lyra csillagkép felé tartó lassú mozgásban is (az egész Naprendszer közeledik ebbe az irányba a galaxis karjai között). (Ottlétünk idején a Hold a Plejádoktól az Ikrek végéig haladt, a Mars az Ikrekben, a Nap és a Vénusz az Oroszlánban, a Szaturnusz a Szűzben, a Merkúr retrográd a Rákban és a Jupiter a Kosban volt.)

Rövid bemutató a kozmikus táncokból (nem a fenti tanfolyamról):

https://www.youtube.com/watch?v=5DKzYP5IbWs

Cseri Krisztina

Budapest, 2011.08.30.

Robert Powell még: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKEFwxIWOeA

 

 

 

 

 

Asztali nézet