MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Az Orion csillagai (Égi Vadász, vagy Harcos)

Meissa, Betelgeuze vagy Betelgeuse, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak, Algiebba, Nair al Saif, Thabit, Rigel, Saiph

 

BetelgeuzeAlfa (α) Orion , Betelgeuze , egy narancs, vagy "vörös" csillag jelölés a jobb hónaljban vagy a váll a Hunter, vagy óriás, és a 9. legfényesebb csillag az égen.

 

Figyelemre méltó csillag az Orionban
Hosszúság Név Természet Mag. Pozíció Lat. December
Gem 11 55 Tabit Jupiter Szaturnusz 3,3 Észak-csillag a bal oldali 15S 7N
Gem 16 50 Rigel Jupiter Szaturnusz 1 Bal térd 31S 8S
Gem 20 57 Bellatrix Mars Merkúr 1 Bal váll 17S 6N
Gem 22 24 Mintaka Jupiter Szaturnusz 2 Orion öv (a nyugati) 23S 00N
Gem 22 59 Ensis Mars Hold 4 Köd a kard hüvelyébe 29S 06S
Gem 23 00 Hatsya Jupiter Szaturnusz 3 Kard hegye 29S 06S
Gem 23 15 Alnilam Jupiter Szaturnusz 2 Központ öv 25S 01S
Gem 23 41 Alnitak Jupiter Szaturnusz 2 Orion öv (a keleti) 25S 02S
Gem 26 24 Saiph Jupiter Szaturnusz 2 Jobb térd 33S 10S
Gem 28 45 Betelgeuze Mars Merkúr 1V Jobb váll 16S 7N

 Orion: Ptolemaeus szerint a fényes csillagok a Betelgeuze és a Belatrix ki-vételével olyanok, mint a Jupiter és a Szaturnusz. Azt mondják, hogy a csillagkép erős és méltóságos lényt, önbizalmat, állhatatlanságot, arroganciát, erőszakot, félelem nélküliséget, és jólétet ad kereskedelem által, különösen utazás vagy külföld révén, valamint az elárulás és mér-gezés veszélyét is. A rómaiak azt hitték, hogy a konstelláció igen káros az állatokra és viharokat okoz. A kabbalistáknál a héber Aleph betűvel és az I. tárót kártyával, a „Mágussal" azonos.

 http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Orion.html

 

Betelgeuse:

Ptolemaios szerint Mars-Merkúr természetű csillag. Alvidas szerint merkúri jellegű, jó aspektusban a Szaturnusszal és a Jupiterrel A Betelgeuse vörös óriáscsillag a Nagy Vadász, az Orion legfényesebb csillaga. Háború és vérontás. Nagy szerencsét indikál, katonailag szerencsés, és királyi attribútumai vannak. Kiváló atlétákat jelöl, akik erősek és kitartóak és gyorsak, de ugyanakkor aggályoskodóak, elméjük és hangulatuk állandóan ingadozik. Ha ez túlságosan felerősödik, akkor rossz befolyással lesz az általános mentalitásra. Becsületet és sikert ígér ez a csillag.

Felkelő Betelgeuse (ascendens): Susan Boyle 

Nap-Betelgeuse együttállás: Paula Abdul. Jimmy Sommerville, Nicole Kidman

Hold-Betelgeuse: Tom Jones

Merkúr-Betelgeuse: Christopher Lee, Kylie Minogue

Vénusz-Betelgeuse: Dean Martin

Mars-Betelgeuse: Choco Channel, Franklin D Roosevelt, Henry Kissinger, James Joyce, Sean Connery, Gyurta Dániel, Hamvas Béla, Barbra Streisand

Jupiter-Betelgeuse: Charlie Sheen

Szaturnusz-Betelgeuse: Sigmund Freund

Uránusz-Betelgeuse: Donna Summer, Natalie Cole, Billy Joel, Jay Leno

Neptunusz-Betelgeuse: Clark Gable, Charles Lindbergh, Louis Armstrong

Plútó-Betelgeuse: Helmut Kohl, Ingrid Bergman, Ella Fitzgerald

Jose Silvának az agykontroll megalapítójának Szaturnusz-Plútó együttállása volt a Betelgeusenél.

Martin Landaunak Nap-Vénusz együttállása van a Betelgeuse-n.

Itt még egy angol link a Betelgeuséről:

http://darkstarastrology.com/betelgeuse/

 

 

Rigel


Az egyik legfényesebb csillag az Orion csillagképben. És nemcsak ott, hanem az égbolt 20 legfényesebb csillaga között is szerepel. A Rigel neve arab elnevezésből származik, ami a lábat jelenti, mivel a Rigel az Orion a vadász lábcsillaga. Eddigi tapasztalataim szerint kifejezetten jótékony hatású csillag. Ptolemaios szerint Jupiter-Szaturnusz hatású csillag. Becsület és felelősség. Kiváló katonai vezetői képesség. Olyan katonai vezetőt jelöl, akiért az emberei tűzbe mennek, bátrak, elszántak, és felnéznek rá. Egyházi vezetőt is jelölhet. Lehet dühös is, aggodalmas, bosszús, de nagylelkű. Vállalkozásai nyereségesek lehetnek, de közben sokszor aggodalmaskodik. Hosszantartó sikert ígér, hírnevet, becsületet, bizalmat, boldogságot, dicsőséget.Találékony, mechanikailag is tehetséges.

A Nappal együtt: Bátor, olykor dölyfös, nyakas természetű, hirtelen természetű, ingerült, konfliktus esetén vérontásig is eljuthat, sok az ellensége, nagyon szerencsés, katonailag nagyon sikeres lehet.

MÉRETE: l    Ikrek  15°43
Kékes-fehér kettős csillag az Orion bal lábán.
Ptolemaeus és Lilly szerint Jupiter és Szaturnusz természetű, de a későbbi szerzők előnyös csillagnak tartják, Jupiter - Mars természetűnek. Alvi-das szerint Merkúr, Mars, Jupiter. Jótékonyságot, tiszteletet, gazdagságot, elégedettséget, hírnevet hoz, magasra értékelik, találékonyság, műszaki érzék jellemzi. Hasonló hatású mint a Regulus, de inkább szellemi téren érvényesül.

RIGEL

A druida Rigel csillag, az Orion csillagkép (a Vadász) egyik legfénylőbb csillaga. Az Ikrek 15° 43-én áll, és ha delel, nagy katonai vagy egyházi kitüntetés adományozását jelzi. Az ír druidák az Oriont a mesebeli hőssel, Cuchulainnal (az ulsteri vadászkutyával), a mondái hőssel és nagy harcossal azonosí-tották, akit először Setantának neveztek, és akit Lugh napisten rein-karnációjának tartottak. A druida tanok szerint bármelyik bolygó, amely együttáll a Rigellel, Cuchulainnhoz és a napistenségekhez kapcsolódó jellemvonást fejez ki.


BELLATRIX

MÉRETE: 2    Ikrek  19°50
Könnyen változó halványsárga csillag az Orion jobb vállán.
Ptolemaeus szerint Mars és Merkúr természetű, Alvidas szerint Merkúr és Mars jó aspektusban, nagy polgári és katonai tisztséget hoz, de hirtelen romlás veszélye, hírnév, vagyon, híres barátok, balesetre hajlam, melyek vakságot vagy romlást okozhatnak.

Bellatrix
Marsi és merkúri adottságokat közvetít. A harcos küzdő típusoknak lendületet ad, fejleszti a marsikus képességeket, katonai sikereket, jó szervezőképességet, jó szellemi adottságokat, sérülésekkel járó veszélyeket jelezhet. A karrierponttal kapcsolatban állva sikert, felemelkedést ígér, de irigységgel, ellenségekkel is számolni kell. Diszharmonikus helyzetben veszekedésre, perlekedésre, összeférhetetlenségre való hajlamot is jelenthet.

Ha egy nő radixában erős, fecsegő, házsártos lesz, hangja igen magas, kemény, metsző. (Merkúr, Mars. A harcos, küzdő típusnak nagy lendületet ad, marsi képességeket, háborús sikereket biztosít, de sérülések veszélyével. A Nap vagy Hold mellett az egyik szem elvesztésével fenyeget, nagy szervező tehetség, hadvezéri képességek, nagy szellemi erő.)

 

A Bellatrix az Orion bal vállcsillaga, egy sápadt sárga csillag. A Bellatrix a Női Harcos. Neve már az Alfonzi Táblákon is olvasható volt (X Alfonz Kasztíliai uralkodó legendás táblái, Spanyolország, 1200-as évek), és az arab Al Najidból eredből, ami Hódítót jelent. A 13 századi perzsa asztronómus is így nevezte, a 15 századi Ulug Beg, a tatár asztronómus már Al Murzim Al Najidnak, Átütő Hódítónak nevezte (harsány, erőteljes), akárcsak a 17 századi angol orientalista Thomas Hyde, aki szerint a Hóditó Oroszlán jöttére számíthatunk amikor ez a csillag felemelkedik, a vele együtt felkelő még fényesebb Rigellel. ( a második legnagyobb csillag az Orionban a Betelgeuse után), vagy az egész Orion konstellációval. A Murzim elnevezés visszaköszön a Mirzam névben is, ami két kutya, a Kiskutya és a Nagykutya csillagképben is megtalálható (béta csillag, Mirzam, Gomeisa), mint a Szíriusz és a Kiskutya előhírnöke. 

A 10. századi perzsa asztronómus Al sufi Al Ruzamnak nevezte, ami Thomas Hyde szerint szintén az Oroszlánra utaló elnevezés, de Beigel szerint a tevére is utal.

Az Orion eufráteszi megnevezése Kakkab Sar vagy Ungal volt, a „Király konstellációja”, ami szerencsét, harcosi becsületet, egészséget és más királyi attribútumokat  jelentett.

Az asztrológiában, ha az Orion csillagai szerephez jutnak a születéskor, akkor az nagy civil vagy katonai megbecsülést jelez előre. Nők esetében szerencsés életet  jelent, de fecsegésre hajlamos, a nyelve nagyon csípős.

Mars-Merkúr hatású csillag. Nagy megbecsültség katonai vagy civil területen, de állandóan fenyeget a hirtelen becsületvesztés. Sok jó barát, kiváló emberek. Balesetre hajlamos és veszélyezteti a szemeket. Ha prominens szerepe van egy nő horoszkópjában, akkor házsártos, veszekedő lehet, hangja éles, metsző. Pozitív aspektusaiban sikeres embert jelöl, aki jól halad a dolgaival, de állandóan körülveszi az irigység és a gyűlölködés. Gyors döntéshozó, gondolatait és terveit gyorsan, hatékonyan, energikusan, bátran, harci szellemben, stratégiai tehetséggel, nagy szervezőkészséggel, józanul valósítja meg. Hanyagul erőszakos fenegyerek is lehet. 

Pénzért való házasság lehetséges, siker, amit azonban kudarc követhet.

Nagyon bátor természet, de hajlamos  vesztett ügyekért harcolni ha rosszul aspetált.

A harcos. Csökönyösséget, makacsságot, túlélőképességet, kitartást hoz. Az Asc.-en vagy MC-n soványságra utal.
Kelta: BELLATRIX
Miután a Bellatrix igen közel áll a Castorhoz, minden bolygóállásnál pontosan meg kell határozni, hogy az Ikrek 19° 50-én álló Bellatrix előtt vagy után helyezkedik-e el. Amikor előtte áll, akkor már áthaladt a Bellatrix hatásán, ami a hatalommal, az egyéni lehetőségekkel való visszaélést feltételezi. A „vaksággal" való asszociációt az asztrológusok a megértésre való hiányosságnak tekintik, habár a fizikai látás hiányát sem lehet számításon kívül hagyni.


MINTAKA    Ö-ORIONIS

MÉRETE: 2    Ikrek 21°16
Változó kettős csillag, csillogóan fehér és halvány lila, az Orion övén.
Ptolemaeus szerint Szaturnusz és Merkúr, Alvidas szerint Merkúr, Szaturnusz és Jupiter. Szerencsét hoz. (Előnyös, szerencsés megfelelő vonatkozásokban.)

 

ALNILAM    E-ORIONIS
MÉRETE: 2    Ikrek 22°22
Világos, fehér csillag az Orion övének közepén. Ptolemaeus szerint Jupiter és Szaturnusz természetű. Alvidas szerint Merkúr és Szaturnusz. Felületes köztiszteletet okoz. (Jupiter, Mars. Az értelmi képességeket fokozza, az emlékezetet élesíti, megfelelő kapcsolatokban anyagi előnyöket, örökséget mutat.) 

 


horoszkóp, asztrológia, állócsillag

 

 

 

 

Asztali nézet