MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Jupiter az első házban

A Jupiter az első házban egy optimista, társasági embert mutat, aki midig az élet napos oldalára koncentrál. Általában őszinte és megbízható, barátságos és jóakaratú, és eme tulajdonságai miatt általában népszerű és kedvelt. Optimizmusa és önbizalma mások bizalmára ijs jótékonyan hat. Fellépése általában méltóságteljes, de különösen igaz ez az élet második felére. Ha a Jupiter jól aspektált, akkor az egyén szellemtudományos berkekben vezető pozíciót tölthet be. A vallás, a filozófia, a filozófia, a képzés területén nagyon jó hírnevet szerezhet. Többnyire nagyon magasan iskolázott, és folyamatosan tanul, hogy fegyverzete úgymond teljes legyen a szellemi területen. Általában szerencsés az életben, és sok esetben úgy tűnik, mintha az istenek védelme alatt állna. A gondviselés mindig a segítségére siet, néha még a legutolsó pillanatban is. Az első házas Jupiterrel általában erős morális és vallási meggyőződések járnak együtt. Ha a Jupiter jó kapcsolatban van az Uránusszal, a Neptunusszal vagy a Plútóval, akkor erős, szinte a próféciába hajló képességek. Szinte belelátnak az emberiség jövőjébe. Rosszul aspektált Jupiter esetén elhízásra való hajlam, a saját személyiség túlzottan előtérbe állítása, egoizmus jellemezheti. A legrosszabb esetben eltúlzott ígéretek, ígéretek be nem tartása is jellemezheti.

 

Jupiter a második házban

A Jupiter ebben a házban nagyon jó üzleti képességeket, és erős fejlődésre való törekvést jelent. Vagyon és pénz.  Ha azonban a Jupiter sérült, akkor a pénz képes ugyanolyan gyorsan menni, ahogy jött. Rosszl aspketált Jupiter a máodik házban okozhat olyan jellemvonásokat, ahol az egyén túl sok mindenről gondolja úgy, hogy az jár neki, és túl sokat gondol magáról. Sérült Jupiterrel a második házban óvakodni kell az adósságoktól.

 

Jupiter a harmadik házban

Jó kapcsolatok a környezettel. Nagyon jó kommunikációs képességek, kellemes rövid utazások. Optimista és szellemileg orientált mentalitás. Törekvés a vallás, a filozófia, a nevelés, a publikáció, az utazások területén nagy mennyiségű információ gyűjtésére, feldolgozására, elsajátítására, átadására. Szeretsz utazni, és gyakran vagy úton. Érdeklődsz a társadalmi élet iránt, és az írásos és szóbeli kommunikáció különböző formái iránt. Jó analitikus vagy, és éles eszű kommentátor lennél. Kölcsönösen kiegyenlített viszony jellemző a testvérekkel és a szomszédokkal. Utazások alkalmával nem árt az óvatosság, mert a Jupiter túlságosan bízik mindenkiben. Baleseti rizikó. ebben a házban magasabb, mint máshol. Főleg ha a Jupiter az Uránusszal vagy a Marssal feszült aspektusban áll.

 

Jupiter a negyedik házban

A Jupiter a négyes házban boldog családi körülményeket jelez. Összhangban és biztonságban, védettségben élnek. Többnyire elismert és tekintélyes családból származnak, és élvezik az ebből származó előnyöket. (szociális helyzet, képzettség) Az élet második felében többnyire nagy jólétben élnek. Gyakran örökölnek jelentős birtokot, ingatlant a szülőktől, vagy más családtagoktól. Vallási kérdésekben gyakran összhang uralkodik a családban. A szülök a gyerekeket gyakran jó vallási és morális nevelésben részesítik. Ezzel a Jupiter állással gyakran kiterjedt háztartás és nagy családi kör jár együtt. Az otthon gyakran centruma társasági összejöveteleknek. A szülött gyakran jól indul az életben. Mind materiális, mind szellemi értelemben. Sok előnyt élvez. Ha esetleg nem így van, célszerű a lakhelyváltás. Oh, az otthon a te területed! Nagyon fontos neked, és boldog vagy otthon! A Jupiter mindent megad neked, hogy boldog, harmonikus, biztonságos és komfortos otthonod legyen. A magánéleted favorizálva van. Természetes vonzódást érzel az ingatlanokkal való kereskedéshez, földhöz, kövekhez.

 

Jupiter az ötödik házban

Művészet, nevelés, sport, gyerekek.Különös vonzódás a fiatalokhoz. Kiváló tanár, tanácsadó. Gyermekei többnyire szerencsések, becsület és elismerés az osztályrészük. Vallási és filozófiai érdeklődés, sikerek az iskolában, magasan képzettek. Hacsak a Jupiter nem súlyosan sérült, ez az aspektus szerencsét hoz a szerelemben, és egy jól szituált partnerre utal. Gyakori területek:  tőzsde, nevelés, művészet, szórakozóhelyek. Rossz aspektus esetén nagy anyagi veszteségek, rossz spekulációk miatt. A második házas Jupiterhez hasonlóan ezek az egyének is hajlamosak anyagilag túlvállalni magukat, és ezáltal tönkremenni. Ez a Halak karmikus jegyével függ össze, ahol a Jupiter társuralkodó.

 

Jupiter a hatodik házban

A Jupiter ebben a házban szeretne hozzájárulni a társadalom általános jólétéhez. Előszeretettel segít a beteg embereknek, sok esetben gyógyítóként tevékenykedik. Nem kell megtanítai neki azt az összefüggést, hogy egy ember testi jólléte erősen összefügg a szellemi és pszichés állapottal. Gyógyító munkája gyakran erős összefüggésben áll a szellemi erőkkel, minden ilyen módszer iránt érdeklődik. Sokszor vállal missziós tevékenységet is. Homeopátia, gyógymasszázs, kereszténység, minden természetes gyógymód érdekli. Általában nagyon lelkiismeretesen dolgozik, és emiatt többnyire elismert, megbecsült, és emberi, munkatársi kapcsolatai jók. Ha a Jupiter rosszul aspektált, akkor lustaság, és a saját kötelességeinek másokra hárítása jellemezheti. Rossz aspektusok esetén az egyén tartása egyetlen hatalmas látszat csupán, főleg ami a munkát illeti, és amit ezen területen önmagától és másoktól elvár. Nagyon sérült Jupiter esetén egészségügyi zavarok léphetnek fel, aminek az oka elsősorban a túlzott jóllétre való törekvés. Májbetegségek is felléphetnek.

 

Jupiter a hetedik házban

Jóakarata nagyon respektálva lesz másokkal kapcsolatos tetteiben. A hetedik házas Jupiter a lehető legjobb előjel egy igen jó házassághoz, és ugródeszka a társadalomban elfoglalt jó pozícióhoz. Az érzések kifejezése határozott, a társaságunk mások számára kellemes

A Jupiter a hetedik házban más emberekkel szemben jóakaratú, nyitott, barátságos, ami számukra a házasságban és a partnerkapcsolatokban szerencsét és jólétet eredményez. Igazságérzetük erősen fejlett, viselkedésük fair, és őszinte. Ezt várják el másoktól is.

Mivel értékrendjük jól fejlett, többnyire tartós és jó házasságban élnek.

Gyakran házasodnak gazdag és tekintélyes partnerrel. Az üzleti dolgai is jól mennek, mert ott is jól választ partnert.

Az önzetlen szeretet legmagasabb fokára is képesek, másokkal szemben is csak a legjobb dolgokat teszik. Tiszta szándékaik a legjobb fogadtatásra találnak. Bizalomra, barátságra.

A szülött gyakran nagyon tehetséges a jog, és a nyilvánossággal kapcsolatos területeken,  kereskedelemben, stb..

Nagyvonalú, mindig kész rá, hogy segítse a másikat személyisége kiteljesítésében. A társával való együttlét során az élete új értelmet kap, ő maga pedig tapasztalatokkal gazdagodik. Olyan partnerre van szüksége, aki új távlatokat nyit meg előtte, hasonló érdeklődésű, és éppúgy lelkesedik az utazások és hosszú beszélgetések iránt. Azt a kapcsolatot érzi ideálisnak, amely hozzájárul az anyagi javak és a társadalmi elismerés növekedéséhez is. Megbízik a környezetében, természetesnek veszi, hogy mindenki jóindulattal közeledik hozzá. Mindig megvan a lehetősége arra, hogy megtalálja ideális társat, ezért szakítás után sem marad hosszú ideig egyedül. Ez a tapasztalat oda vezet, hogy gyorsan kilép a konfliktusokkal  küzdő kapcsolatokból, főleg akkor, ha úgy érzi, hogy túlságosan korlátozzák, vagy ha a társa kicsinyes és intoleráns vele szemben.

Nehezére esik felismerni önmagában az optimizmusra és az önbizalomra való hajlamot, ezért vonzzák a művelt és magabiztos emberek, akik bíznak a jövőben. Ugyanakkor ellenszenves számára a túlzott érvényesülési igényük és megingathatatlan önbizalmunk.

 

Jupiter a nyolcadik házban

A Jupitert a nyolcadik házba, mintha az ég küldte volna. Örökség, intenzív és beteljesedett szexualitás, erős és titkos intuíció. Elégedett lehet! Érzései magnetikusak és mélyek. Kétségtelenül kiváló Jupiter helyzet.Előnyök örökség, biztosítások, és közös anyagi ügyek révén valakikkel. Rosszul aspektált Jupiter esetén örökösödési viták várhatók. Az egyén gyakran érez vonzódást temetkezési vállalkozáshoz, biztosításokhoz, adótanácsadáshoz, és befektetésekhez. Vallási kérdésekben erős érdeklődés a halál utáni élet iránt. Szellemi tevékenység. Kapcsolat a halottakkal. Ha Jupiter nem sérült nagyon erősen, akkor békés és természetes halált halnak.

 

Jupiter a kilencedik házban

A Jupiter a kilencedik házban a filozófia, a vallás, mély szeretetére utal. Morálkódexe egyértelmű, filozofikus alapjai vannak, és életét is eszerint szervezi meg. Minden magasabb képzés, (jog, vallás, filozófia) élénken érdekli. Kiváló tanár és sikerrel működik együtt magasabb képzési intézményekkel. Még akkor is törekszenek az elsajátítható legmagasabb képzésre, ha a Jupiter sérült. (Ez esetben vagy nincs lehetőségük tanulni, vagy a lustaság és a hiányzó fegyelem akadályozza őket a tanulásban) Gyakran lesznek miniszterek, vagy magas egyházi méltóságot töltenek be. Embertársaikkal szemben toleránsak és kedvesek. Ha a Jupiter nem jól aspektált, merev, dogmatikus nézetek léphetnek fel, ami fafejűvé teszi őket. Szívesen utaznak, előszeretettel ismernek meg idegen kultúrákat. Nyilvános ténykedésük a publikálással, előadásokkal, tanítással, utazással függ össze. Nyilas területen jár a Jupiter, ami szintén hasonló sorsot ígér. Szellemi területen magas pozíció.

 

Jupiter a tizedik házban

Prominens társadalmi pozíció, főleg az élet második felében. Életét morális és szellemi alapok alapján rendezi be. Jótettek vezetnek a magas ranghoz. Ezek a jótettek a nyilvános szemlélő számára nem mindig láthatóak.  Őszinteség, megbízhatóság, becsvágy, jó hír. Akár politikai karrier. Nyilvános feladatait többnyire kiválóan teljesíti. Többnyire nyilvános elimerés, jó hírnév jut osztályrészéül, és olyan emberré válik, aki a társadalom támasza. Közhivatalokban magas pozíció, politikai tevékenykedés. Folyamatosan képzi magát, hogy egyre magasabbra jusson. Méltóságteljes fellépés, különösen az élet második felében.

Az otthoni kötelességeit elhanyagolhatja, mert túl sokat vesz el az életéből a nyilvános ténykedés. Vigyáznia kell az egyensúlyra.

Vigyázni kell a kivagyisággal, a hőzöngéssel, mert könnyen elvesztheti becsületét, és a magas pozíciót kegyvesztettség, mellőzöttség követheti. A szerénység nagyon fontos egy tizedik házas Jupiter esetén.

 

Jupiter a tizenegyedik házban

Az egyén a céljait baráti kapcsolatainak és a másokkal együtt végzett munkájának köszönhetően éri el. Barátaihoz, barátaival kedves, és gondolatai az emberiség általános jólétéből erednek. Többnyire igen kedvelt személyiség, sok barátja van. Ezekat a barátságokat kölcsönös segítőkészség és nagyvonalúság jellemzi. Ha a Jupiter jól aspektált, akkor ezek a baráti kapcsolatok oda-vissza jól működnek, ha a Jupiter rosszul aspektált, akkor a jótanácsok, amit a szülött ad, sokszor nem túl okosak vagy használhatatlanok. Jó aspektusok esetén nagyon jó a csoportszellem, a benne tevékenykedők kölcsönösen elismerik és segítik egymást, és bátran belevághatnak nagyszabású tervekbe. Sokszor tevékenykednek humanitárius célok érdekében, vallásos célok érdekében, vagy nevelési területen dolgoznak. Üzleti tevékenység nőhet ki találmányokból, tudományos vagy szervező munkából. Rossz aspektusok esetén barátok elvesztése, a saját hajlamok túlzott előtérbe helyezése, a saját kötelességek elhanyagolás léphet fel. A legrosszabb esetben a személyes nyereség motivációja lappanghat a háttérben, ez motiválhat barátságokat.

 

Jupiter a tizenkettedik házban

Erős érdeklődés minden kifejezetten szellemi tapasztalás iránt. Az igazságot rendszerint meditációban, befelé fordulásban, introspektív tanulmányokban keresi. Ha a Jupiter jó kapcsolatban áll az Uránusszal, a Neptunusszal, vagy a Plútóval, akkor miszticizmus, és erős intuíció várható.

A Jupiter ebben a házban erősen együtt érez minden szenvedővel, és ha a Jupiter jól aspektált, akkor  erőtelejesen támogat is minden rászorulót. Segítségnyújtása önmaga számára is örömforrás. Gyakran dolgozik kórházakban, idegklinikákon, egyetemeken, vagy templomokban. Gyakran marad a kulisszák mögött.

Ha a Jupiter jól aspektált, akkor a szülött képes még az ellenségekből is barátot csinálni. Őszinte, nyílt és szerény. Ha azonban a Jupiter sérült, akkor neurotikus tendenciák, mártír komplexusok, és álmodozó idealizmus léphet fel. Vallásos vagy szellemi intézmények elkényeztetett védencecskéje, vagy ilyen intézmények parazitája lehet, aki azok részvétéből él. Nem foglalkozik a kötelességeivel, nem fejleszti ki képességeit, produktivitását. Ilyenkor mindenféle fantáziákba merül.

Jó aspektusok esetén, ha bajba kerül, mindig segítségre talál, köszönhetően korábbi jótetteinek.

 

 

 

Asztali nézet