MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Plútó az első házban:

Az I. házban, az önazonosság házában a Plútó azt jelzi, hogy teljesen meg kell változnia annak, ahogyan az egyén önmagát érzékeli. Bár ezek az emberek sokszor igen mélyen és tisztán érzékelnek, bizonytalanságuk és zárkózottságuk megakadályozza érzékelésük szabatos kifejezését. Borzasztóan nagy szükségük van a mások róluk alkotott véleményére, hogy önmagukkal kapcsolatos érzéseiket újra alakíthassák, ám éppen saját önazonosság érzésük védelme gátolja őket, hogy megnyíljanak. (mások véleménye iránt). Egy mélyebb személyes szinten való együttműködés számukra annyira nehéz, hogy a barátok és a család elől magányba zárkóznak, sőt néha teljesen elszigetelődnek. A Plútó energiáinak alkotó felhasználása nagy koncentráló képességet kölcsönözhet, valamint magasabb spirituális társadalmi ideálok szolgálatába állhat, és lehetővé teheti, hogy az élet mélyebb értelmébe bepillantást nyerjünk.

 

A Plútó az első házban gyakran mutat olyan embert, aki saját belső világának erősen tudatában van, és azt erős akaratának eszközévé teszi. Akár „látó” is lehet. Az érintett valószínűleg érdeklődik a modern technológiák iránt, mert az életet dinamikus folyamatként fogja fel. Ilyen emberek gyakran nőnek fel nyomorúságos környezetben, nélkülözésekkel teli életben, és meg kell küzdeniük a túlélésért. Ez hátrahagyja nyomait. A későbbi években hajlamos lehet rá, hogy egyedül járja az útját, és elkülönüljön a többiektől. A szülött sok esetben robusztus felépítésű. Tekintetük szúr, és erősen kifejező.

Zárkózott, nehéz megérteni, és emiatt sokszor félreismerhetik. Intuíciója erős, de olykor nehezére esik másokkal együtt dolgozni, vagy a hagyományos szokásokkal együtt élni. Rendelkezik a képességgel, hogy állandóan, újra és újra regenerálódjon, belső energiaforrásai kimeríthetetlenek. Ügyel az egészségére, de meg kell tanulnia, hogy a test a szellem szolgája, és nem fordítva.

Erős hatalmi törekvések és erős akarat jellemzik. Az érintett egyén erősen fáradozik azon, hogy érzéseit és gondolatait messzemenően öntudata kontrollja alá helyezze. Nonkonformizmusa és individualizmusa azonban olykor nehéz helyzetbe hozza: otthoni ügyekben, a házasságban, és a hivatásban nem mindig igazodik ki.

 

Plútó a kettes házban

Túláradó vágyat érzünk az anyagi javak fölötti uralom megszerzésére, és abban a hitben élünk, hogy ez békét teremt majd lelkünkben. Ám éppen ez a hatalomra vagy birtoklásra való beállítódás okozza a lelki elégedetlenséget. Ebben a házban a Plútó azt jelzi, hogy értékrendünk megújulásához, a dolgokat és az embereket birtokló és kisajátító hozzáállásunknak át kell alakulnia. A Plútó itt a kényszeres költekezés problémáját is jelentheti, és ezt kordában kell tartanunk. Ugyanakkor ilyen Plútó állással rendkívül találékonyak lehetünk az anyagi biztonság megteremtését illetően, és nagyon is jól érthetjük a pénz képviselte mélyebb energiákat.

 

Ösztönös szimat útján rejtett pénzkereseti forrásokat is talál az, aki ilyen aspektussal rendelkezik,

Veszély: kapzsiság, túlzott egoizmus, barátok elvesztése anyagi ügyek miatt, jogi viták, kellemetlen adóügyek, örökösödési ügyek, biztosítási ügyek.

A Plútó a kettes házban azt a szigorú leckét adja, hogy mi csak kezeljük az anyagi dolgokat, de ezek mindannyiunk közös célját szolgálják.

Váratlan jövedelmek, fontos ügyek.
Rossz fényszögben: veszélyek az utazás alkalmával, helyrehozhatatlan ellentétek a környezettel.

 

Plútó a harmadik házban

Éles intellektus, amely képes ittlétünk alapjait felfogni. Általában határozott álláspontjuk van, amit igyekeznek is hangosan kifejezésre juttatni. Véleményüktől egy jottányival sem hajlandók eltérni, hacsak a hazugság nem jár nagyon kemény következményekkel. Ötletgazdagsága könnyen baráttá teszi azokat, akikkel dolga akad, akik segítik abban, hogy ötletei megvalósuljanak.

Gazdag szellemi kincsestárral rendelkeznek, és kiváló tudományos képességekkel. Okkult érdeklődés.

Különböző körülmények folytán felelősek lesznek nagyon fontos és jelentős titkos információkért. Amit továbbadnak, amit tesznek és gondolnak, annak súlyos következményei lehetnek. Misztikus okokból utazásra mennek, és ezeken az utakon különös dolgok történhetnek, többek között balesetek.

A Plútó ebben a házban olyan emberre utal, aki a kommunikáció minden vonatkozásában kényszeresen alapos. Tökéletesen biztos akar lenni gondolatai egyértelmű közléseiben. Ez mások számára meglehetősen idegesítő beszédstílusban nyilvánul meg, vagy átalakulhat az emberi érintkezés mélyére ható kreatív képességgé. Ezek az emberek hatalmas energiákkal rendelkeznek, amelyet a gyógyításban a kezükkel vezethetnek le, valamint sokszor van természet adta tehetségük van a kutatás különféle formáihoz.

 

Plútó a negyedik házban:

 

A Plútó a negyedik házban szereti megadni a hangot az otthon négy fala között.

Ez a domináló magatartás más családtagokat elidegeníthet, különösen ha a Plútó rosszul aspektált.

Többnyire azonban sikerül –ötletességének köszönhetően- az otthoni viszonyokat rendbe tenni.

Kötődik a földhöz. Sok esetben geológus, természetvédő, ökológus, vagy más módon kutatja a föld mélyét, vizet talál a sivatagban, varázsvesszős tehetség. Olykor bányász.

Ha rosszul aspektált a Plútó, az egyik szülő korán meghalhat. Késői éveiben okkult érdeklődés. Ez misztikus körülményeket eredményezhet otthonában.

Rossz esetben hatalmi harcok dúlnak otthon.

Ebben az esetben a plútói kényszeresség az egyén otthonában és érzelmeinek legmélyén működik. Erős a késztetése a biztonságra, egy nyugalmat, visszavonulást nyújtó helyre, ahol képes tökéletesen uralni környezet történéseit. Ez, akaratosságának és önfejűségének köszönhetően zűrzavaros, megrázkódtatásokkal és harcokkal teli családi életet jelenthet.

A Plútó itt az jelzi, hogy teljesen új beállítódásra van szükségünk önmagunkkal és a biztonsággal, belső békénkkel és megelégedettségünkkel kapcsolatos legmélyebb érzéseinket illetően. Mások érzelmi szükségleteinek intuitív érzékelését, és a tudatalattiba való behatolás képességét jelezheti.

 

Plútó az ötödik házban

Az egész asztrológiában jelen van egyfajta dualizmus. Néha úgy élünk át bizonyos dolgokat, hogy azok a külvilágból hatolnak felénk, néha viszont úgy, mint belső keletkezésűeket. A Plútó az ötödik házban van, és az utcán sétálva igazán szenvedélyes Skorpiókkal találkozunk. Ilyenkor az ötödik házban lévő Plútónk a külvilágból érkező dologként manifesztálódik.

Egyre csak jön befelé az életünkbe. És arra kényszerít bennünket, hogy bizonyos reagálásokat adjunk rá. Más esetekben az ötödik házban lévő Plútó arra kényszerít bennünket, hogy erőt fejtsünk ki emberekre, szerelemi dolgokban valamelyest Skorpiószerűen viselkedünk. Mindig erőből akarjuk megoldani az emberek meghódítását. Vagy az egyik eset áll elő, vagy a másik, vagy néha egyszerre mindkettő. Kiadunk magunkból valamit, és azt vissza is kapjuk. De persze időnként azt kapjuk vissza, amit korábbi életeinkben adtunk ki, és ez már a reinkarnáció kérdésköre.

Ilyenkor nagy a késztetés arra, hogy valakik legyünk, hogy egyéniségünket különös módon fejezzük ki.

Ez a vágy, elismerten a legjobbnak lenni, sokszor kudarcot szenved, és nagyság érzésünk igényének fájdalmas újraérzékeléséhez vezet. Ha e késztetés mögött rejlő energia tudatos felhasználható és gyakorlatban alkalmazható erővé alakul, akkor alkotóképességünk új, szokatlan mélységű területeit fedezhetjük fel. Alkotóművészetünk jóval megelőzheti a korszellemet, ám munkánk alapossága és ereje bizonyítja végső sikerét. A gyerekekkel és szerelmeseinkkel való szoros érzelmi kapcsolatok szintén sokrétű önmegismerésünket szolgálják, de ki kell küszöbölnünk az ilyen kapcsolatokban megjelenő kényszeres elemeket. A Plútó ezen helyzetének kulcsa, hogy meg kell tanulnunk megelégedni sorsunkkal, és nagy energiánkat  valami különlegesnek a létrehozására kell használnunk ahelyett, hogy csak áhítoznánk a különleges ember hírnévre.

Teremtő erő, ami sokféleképpen nyilvánulhat meg, művészeti tevékenységben, intenzív szerelemi kapcsolatokban, vagy tehetséges utódokban. Ha jól aspektált a Plútó, akkor az egyén az öntudat egy magasabb síkjáról kap inspirációt, amelyet művészileg kidolgozhat. A szerelem élménye szellemileg megújító hatással van rá.

Kedvezőtlen aspektus esetén szexuális elhajlások várhatók.  Uralkodás a partner felett, vagy fordítva. A gyerekekkel szemben nagyon szigorú, vagy domináló magatartás. Spekulációk esetén nagy veszteségek lehetségesek.

 

Plútó a hatodik házban

 

A már létező munkamódszerek tökéletesítése jellemző.

Ügyelned kell az egészségedre. A pozitív gondolkodás, egészséges táplálkozás nagyon fontos.

Óriási titkos gyógyító erőkkel rendelkezel. Nagyon sok gyógyító rendelkezik ezzel az aspektussal.

A munkához való hozzáállásnak is változnia kell, mert hajlamos vagy a másokkal való önhitt és nem túlságosan együttműködő magatartásra.

Hajlamos vagy arra, hogy a kapcsolatokban te dominálj, te légy az „uralkodó” pozícióban.

Ha szakmailag csődöt mondasz, akkor teljes szellemi káoszba merülhetsz, a legszélsőségesebb esetben a törvénnyel való összeütközés sem kizárt.

A lelkiismeretes és építő jellegű munka azonban anyagilag jövedelmező, és nemcsak anyagilag, hanem emberileg, erkölcsileg is, és elismerést hoz magával.

A Plútó a hatodik házban sok csapást kap, főleg egészségügyi téren, de ha túlélted, akkor a főnixmadár képes felrepülni a hamvakból.

Akkor megvalósul a feltámadás.

 

A Plútó a hatodik házban olyan emberre utal, aki vagy szolgálni és segíteni akar másokat, vagy legalábbis segítőkész embernek szeretné érezni magát. Kényszeresen szolgálni akar másokat, de másként, mint ahogy azt a másik ember segítségnek érezné. Az ilyen ember legjobban teszi, ha egyedül dolgozik, és transzformációs energiáit saját személyes átalakítására fordítja. A Plútónak e helyzete azt is jelzi, hogy az egészséget érintő ügyek vagy egy konkrét komoly betegség az ember értékrendjének jelentős változásához vezetnek. Néhány esetben vele született gyógyító erőt jelent.

 

Plútó a hetedik házban

Plútóval a hetedik házban az élet gyakran drasztikus fordulatot vesz: házasság, magánéleti és társadalmi kapcsolatok. Gyakran választ erős akaratú partnert, aki vonzódik az okkult dolgokhoz. Erős igazságérzete miatt hevesen reagál minden csalásgyanús esetre, tévedésre.

A szülöttnek meg kell tanulnia az együtt munkálkodás szükségességét, pozitív erőfeszítéseket kell tennie, hogy hasonlókat kapjon vissza. Egy jól aspektált Plútóval a hetedik házban embertásait, és azok motivációit intuitív módon  megértő személlyel van dolgunk, és emaitt kiváló pszichológus, jogász, bíró, ügyvéd válhat belőlük.

Előfordulhat, hogy egy domináns partner uralkodni fog a szülöttön, vagy ő fog uralkodni egy nála gyengébb személy felett.

Meg kell tanulnia, hogy az iniciatívát és a felelősséget egyenlően ossza meg a többiekkel.

Akinek a Plútója a hetedik házban áll, annak számára a házasság és a közeli kapcsolatok jelentik a személyes átalakulásának kiemelkedő lehetőségeit is. Gyakran kényszerítő erejű és fájdalmas érzésproblémái vannak a hozzá közel állókkal. Bár nagy szabadságot szeretne adni mindenkinek és kétségbeesetten vágyik mások szeretetére, mégis ritkán képes jó kapcsolatot kialakítani. Számára az együttműködés nehezen megy, főként ha olyan emberekkel kell együtt dolgoznia, akik leplezetlenül beleavatkoznak életébe.

Kapcsolatai szenvedélyesek, intenzívek, és gyakoriak a drámai jelenetek. Gyakran vív társával hatalmi harcot, állandóan ingadozik a szerelem és a gyűlölet, a másik feletti uralom és a tőle való függőség között. A harmónia bizalmatlanná teszi, egy kiegyensúlyozott kapcsolatban elhanyagoltnak, becsapottnak érzi maghát. Határtalan féltékenysége nemcsak saját életét nehezíti meg, de társáét is, és amikor megszakad a kapcsolat, ez csak megerősíti abban, nem szabad megbíznia érzelmeiben. Akkor is nehezére esik a szakítás, ha ő maga döntött a befejezés mellett. Fájdalmas tapasztalatai mélyreható változásokat okoznak jellemében, és hozzájárulnak jelleme kiterjedéséhez. Így idővel képessé válik tartós és teherbíró kapcsolat kialakítására is. Neheze néz szembe személyisége árnyoldalával és hatalomvágyával. Ezért vonzzák a befolyásos emberek, akik nem ismernek lehetetlent, és mindig keresztülviszik akaratukat. Ugyanakkor tart hataloméhségüktől és elutasítja homályos, romboló, extrém viselkedésmódjukat. A hetedik házban álló Plútót nagyon nehéz absztrakt módon értelmezni. Néha egészen hihetetlen kapcsolatot jelent. Nagyon sokszor házasságot valakivel, aki rendkívül erőteljes (olykor rendkívül akarnok), és sokszor olyan valakivel, aki nagymértékben uralkodik társa életén. Nem állítható, hogy ez negatív dolog lenne. Ismertem valakit, aki 35 éven át élt boldog házasságban ugyanazzal a nővel, sok gyermekük volt, felesége különlegesen erős akaratú volt, egy kicsit kegyetlen, néha irgalmatlan is, nos ennek a férfinak Plútó volt a hetedik házában.

A Plútó mindig valamilyen megszállottságot jelent.  A hetedik ház azonban a kapcsolatok háza, a Mérlegé, és a Mérleg mindig korrekt akar lenni, meg akarja adni a partnerének ami őt illeti, tiszteletben tartja a szabadságát. A hetedik házban lévő Plútó egyes esetekben azt jelzi, hogy az illető sok szabadságot ad másoknak, akkora szabadságot, hogy nem is tud hozzákötődni másokhoz. Hiába igyekeznek mások összekapcsolódni vele, azt mondja: „hát csak csinálj amit akarsz”.

Más esetben olyan Plútóval találkozunk, aki a kapcsolatban erőszakos, uralkodni vágyó. Néha olyan embereket vonz magához, akik nagyon Plútó jellegűek, például nagyon lendületes szeretők, vagy nagyon akaratos gyerekek. Más esetekben az illető a szerettei vagy a gyermekek iránt egyfajta kegyetlenséget mutat.

 

Plútó a nyolcadik házban

 

Az e házban álló Plútó a világ hatalmi eszközökkel való befolyásolásának kényszeréről vall, akár társadalmilag elfogadott tekintélyként, akár mély, lélektani vagy okkult képességek segítségével. Ez az ember hajlamos lehet mások manipulálására, és arra, hogy másokat a sját értékrendje alapján akarjon megváltozatni. Ahogy a hatodik házas Plútó esetében, ő is azt teszi legjobban, ha hagyja hogy mindenki önmaga legyen, és megtanulja erejét saját személyes átalakítására fordítani. Gyakran nagyon fájdalmas tapasztalatok érhetik a szexualitás terén. E bolygóállás megoldásának kulcsa az ember energiáinak (fizikai, értelmi, társadalmi és sprirituális) tökéletes átrendezése adja.

A Plútó ebben a házban erős okkult befolyásra utal, ami összefügg a halhatatlanság kérdésével, vagy a reinkarnáció, karma, asztrológia, jóga, meditáció és egyéb ezoterikus területen nyilvánul meg. A belső folyamatok intuitív megértése, tehetség a fizikához.

Kedvező aspektusban a szülött képes az élet veszélyeivel bátran szembeszállni, és képes másoknak abban segíteni, hogy elveszített energiáikat újra visszanyerjék.

Erős akarat, olykor látnoki képességek. Sok esetben jellemző a mindent vagy semmit hozzáállás. Az élet számukra komoly dolog. Csak fontos dolgokkal szeretnek foglalkozni, a trivialitások nem nagyon érdeklik. Ezért gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahol élet-halálra folyik a játszma, és ami néha teljes fordulatra készteti őket életmódjukban, és morális felfogásukban.

Ha a Plútó jól aspektált, akkor ezek az emberek az élet nehéz helyzeteiben kiválóan és ötletesen helytállnak.

Ha a Plútó rosszul aspektált, akkor a mások pénzével, biztosításokkal, adókkal és örökségekkel kapcsolatosan komoly nehézségek merülhetnek fel. Az okkult erőkkel való visszaélés kísértése is felmerülhet.

 

Plútó a kilencedik házban

 

A Plútó ezen helyzete az ember életét irányító, megrögzötten erős hiteket és ideálokat jelent. Negatív megnyilvánulásában a dogmatizmus, önelégültség formáját öltheti, valamint annak kényszerét, hogy meggyőzzünk másokat saját igazunkról. Ezért hajlamunk számára meg kell értenünk, hogy ami számunkra megváltás, az másnak átok, és le kell mondanunk arról, hogy másoknak prédikáljunk, csak hogy önigazolási vágyunkat kielégítsük. E Plútó állás az évek múlásával egyre mélyebb élményeket hoz életünkbe, amelyek Istenhez, az igazsághoz és az emberi élet értékéhez való viszonyunk újra rendezését szolgálják.

A Plútó ebben a házban érdeklődést jelent jogi, neveléssel kapcsolatos, morális, filozofikus reformok, változások iránt, és az alapvető szociális viszonyok mély megértéséről tanúskodnak. Különleges tehetség ezen a területen. Új életmodellek bevezetése, az emberiség fejlődésének szolgálatában. Előrelátás ezen a területen.

Jól aspektált Plútó esetén alkalmasság a szellemi vezetésre. Ha a becsvágy a magasabb iskolázottság, utazások vagy szellemi képességek miatt tekintélyre tesz szert, akkor fennhéjázás előfordulhat.

Jó aspektus esetén jellemző a komolyabb teljesítmény elérésnek szándéka.

A Plútó ezen aspektusa azért tekinthető kedvezőnek, mert a Plútót itt morális elvek irányítják.

Ilyen aspektussal jellemző, hogy a hőzöngés és a szociális igazságtalanságot nem tűri az egyén.

Néha forradalmárokká válnak, ha fennálló viszonyokat úgy ítéli meg, hogy azok diszkriminálóak, vagy alkalmatlanok feladatuk betöltésére.

Rosszul aspektált Plútó esetén vallási fanatizmus fenyegethet, amit másokra is rá akar kényszeríteni az egyén. Különösen rossz esetben aszociális világnézet, és ateista felfogás.

Nagyon mély megrázkódtatások azonban arra kényszeríthetik, hogy változtasson felfogásán.

 

Plútó a tizedik házban

Itt a plútói hatás gyakran a tekintéllyel szembeni türelmetlenség formáját ölti: a hatalommal rendelkezők elutasítását vagy a rettentő erejű késztetést, hogy mások által különlegesnek elismert emberként emelkedhessünk ki. Általában sikerül azt a pozíciót megszereznünk a világban, amelyre vágyunk, de ez legtöbbször valódi motivációnk, és értékeink hosszú és fájdalmas újraértékelésével jár együtt. Tehát ez a Plútó állás a világi sikerekhez, a hatalomhoz és a hírnévhez való viszonyunk teljes átalakítását teszi szükségessé. Ideális esetben a hatalom külső megnyilvánulási formái mögé látás képességét szimbolizálja, és ezáltal a hatalmat gyakorló tekintélyhez kapcsolódó felelősség mélyebb megértésének képességét is.

Ebben a házban a Plútó nagyon magasan fejlett akaraterőről és nagyon erős siker utáni törekvésről tanúskodik. A fennálló hatalmi struktúrák megváltoztatásának szellemi vezetője.  Természettudományos, okkult területen, vagy gyógyításban, tisztánlátásban, akár a prófécia határáig nyúló területen a legjobb koponyák közé tartozik. Ügyesen bánik/tárgyal vezető beosztású emberekkel, és megéri a motívumaikat. Ezért előnyös politikusok számára, vagy más olyan egyének számára, akiknek a nyilvánossággal akad tennivalójuk.

Jól aspektált Plútó esetén messze a jövőbe előre látó képességüknek köszönhetően sikeres vezető személyiségek.

Az a törekvésük, hogy egy jobb világot valósítsanak meg, nagyhatalmú barátokat és ellenségeket szerez számukra. Könnyen félreérthetőek, és emiatt vitatott figurákká válhatnak. Krízisek a karrierjükben arra kényszerítheti őket, hogy szakmai aktivitásukat drasztikusan megváltoztassák.

Rosszul aspektált Plútó esetén diktatórikus tendenciák és egoista becsvágy nem éppen kellemes jelei vehetők észre. Néha az ilyen aspektussal született egyén saját nyomasztó felelősségérzete miatt elidegenedhet másoktól.

 

Plútó a tizenegyedik házban

Itt a Plútó a mások által elfogadottság vágyának kényszerében nyilvánul meg, valamint bizonyos, tudatosan nem igazán megfogható célok megvalósításának igényében. A megkövesedett elképzeléseknek meg kell változniuk, hogy a vágyott jövőkép és végső cél érzet területei újraszülethessenek. Az ilyen ember a jövő hangsúlyozása miatt a jövőre összpontosítás miatt elfelejtkezik a jelenről. Kiteljesedéséhez meg kell tanulnia inkább magában bízni, mint másokban, mert legnagyobb reménye csak akkor teljesül be, ha azt, saját alkotó szándékát tisztázva és átalakítva, a társadalmi keretek közé képes illeszteni.

A Plútó ebben a házban a változásra, változtatásra való hajlamát barátságokban és csoport tevékenységekben juttatja kifejezésre.

Az érintett egyén motivációja döntő jelentőségű, mert arról dönt, hogy aa vele egy hajóban evezők a támogatására találnak, vagy inkább kihasználva érzik magukat.

Jó aspektus esetén motivációi tiszták, és igen erős csoportokhoz csatlakozhat, amelyek segítenek neki tudományos és humanitárius céljai elérésében.

Mindig vigyáznia kell arra, hogy respektálja mások jogait, és hogy alkotóerejét a közös munka érdekében használja, vesse be, mert így a csoport alkotó módon tevékenykedik.

Ellenkező esetben anyagi veszteségek, szerelmi csalódások, adóproblémák, és a közös kassza körüli gondok jelentkezhetnek.

Egy jól aspektált Plútó ebben a házban sikeres, dinamikus csoportvezetővé fejlődhet. Titkos társaságok és titkos barátok is elfordulhatnak.

Ha a horoszkóp egyéb része is intelligenciára utal, akkor zseniális tehetséggel lehet dolgunk.

Sérült Plútó: hirtelen megszakadó barátságok, anyagi veszteségek lehetségesek pazarlás miatt.

 

Plútó a tizenkettedik házban

 

Ez a Plútó állás érzelmi életünk minőségének átalakítását teszi szükségessé, amely valamiféle hit vagy hétköznapi transzcendens igazság segítségével valósulhat meg, mert ennek hatására szabadul ki önvalónk a zavaros érzelmek mocsarából. Ehhez az újrarendeződési folyamathoz sokszor hosszú magányos és elzárkózó időszakokra van szükség, mert a másokkal való érintkezés gyakran felkavarja azokat a régi, zavaros érzelmeket, amelyeket éppen meghaladni próbálunk. Óvatosnak kell lennünk, nehogy az egyirányú érzelemmel telített bűntudat és az önostorozás vegye át az irányítást. A megoldás az, hogy az egész élethez egyértelműen spirituális szemlélettel közelítsünk. Ha spirituális átalakulásunk eljutott egy bizonyos szintre, képesek lehetünk megtapasztalni az egész élet egységét, amely minden külső forma mögött rejtőzik.

Az egyénnek a Plútóval ebben a házban szükséglete, hogy tudattalanjának tartalmát tudatossá tegy, és megfejtse.. Pszichológiai, okkult, misztikus érdeklődés.

Jó aspektus esetén mély beleérző, együtt érző képesség, és tisztánlátó képességek.

Mély megértés embertársai iránt, és a szerencsétlenebb sorsú emberek megsegítése.

Képes mélyen meditálni, okkult rejtélyeket megérteni, és adott a képesség egy nagyon fejlett intuícióhoz. Embertársai gondolatait, érzéseit, motivációit képes telepatikus úton felfogni. Ez arra ösztönözheti, hogy teljesen visszavonuljon saját elszigeteltségébe, vagy titkosan intrikáljon azok ellen, akik számára ellenszenvesek. Ha teljesen csak a saját problémáival foglalkozik, és mások szempontjait teljesen figyelmen kívül hagyja, aligha fog munkájában előre jutni.

Sérült Plútó esetén sok titkos ellenségre, neurotikus zavarokra, és arra a veszélyre utalhat, hogy romboló pszichikus erőkkel kerül kapcsolatba a szülött. Szeánszok, alkohol, drogok kerülendők, mert alacsony asztrális erőkkel kapcsolja őket össze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet