MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Bak csillagai: (Capricornus)

Algedi vagy Algiedi, Al Shat, Dabih, Nashira, Deneb Algedi


Giedi PrimaAlfa (α) Bak tulajdonképpen két csillag,

 

 

 

Figyelemre méltó csillagok Bak:
Hosszúság Név Természet Fény Pozíció Lat. December
03 AQ. 46 Giedi Vénusz / Mars 4 Szarv 07N 13S
04 AQ. 03 Dabih Szaturnusz / Vénusz 3 Bal szem 05N 15S
05 AQ. 25 Oculus Szaturnusz / Vénusz 5 Jobb szem 01N 18S
13 AQ. 26 Armus Mars / Merkúr 4 Szív 03S 20S
13 AQ. 51 Dorsum Szaturnusz / Jupiter 4 Hát 01S 17S
20 AQ. 12 Castra Szaturnusz / Jupiter 4 Belly of Kecske 05S 19S
21 AQ. 47 Nashira Szaturnusz / Jupiter 3 Farok 03S 17S
23 AQ. 32 Deneb Algedi Szaturnusz / Jupiter 3 Farok 03S 16S

"A Bak tehát tulajdonképpen olyan állat, ami halfarokkal bír, tehát olyasvalami, ami a természetben már nem létezik. Nincs Bak halfarokkal. De az ember azáltal, hogy a vadállatokat megszelíditi, azáltal hogy állattenyészővé válik, olyan szelíddé teszi a vadállatokat, mint amilyen szelídek a Halak. Művészi szimbólumokkal van tehát dolgunk ami itt fellép."

Rudolf Steiner

A Bak régiója az Arkangyalok hierarchiájához kapcsolódik.

Az évszakok változásában ez a jegy az év legsötétebb időszakának felel meg: de éppen a téli éjszakának ebben a mélységében történik meg az új szellemi Nap születése és ehhez a születéshez az Arkangyaloknak különleges kapcsolódása van. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni az ő részvételüket ebben az eseményben, vissza kell emlékeznünk arra, hogy mi volt az Arkangyalok feladata a Régi-Napon. Ők már abban az időszakban is annyira fejlettek voltak, hogy az egész világmindenség számára tudtak valamit adni. Az, amit ők ekkor adtak, az a Fény volt, a Fény szubsztanciája. Rudolf Steiner erről azt mondja: “Az Arkangyalok bizonyos vonatkozásban már a Nap korszakban annyira fejlettek voltak, hogy a világkiterjedésnek a Fényt tudták ajándékozni.”

Egy másik előadásban, amikor az Arkangyalok missziójáról beszélt, sokkal egyértelműbben fogalmazott: “…Az Arkangyalok… a Fény teremtői… ezzel azt kell mondanunk, amikor felvillan egy Fény, akkor mögötte Arkangyal van….

Ez volt az Arkangyalok tevékenysége a Régi-Napon. Mivel a fejlődésük azóta is tovább folytatódott, így a Föld korszakra az Arkangyalok már nemcsak a külső fény teremtői, hanem mindenek előtt a Szellemi Fény teremtőiként működnek. Így az Arkangyalok erejeként nyilvánul meg a karácsony éj sötétségében felragyogó szellemi Nap. Amikor a tisztánlátó karácsony éjszakáján meglátja (kontemplálja) az Éjféli Napot, akkor az első lények, amelyek a Naphő környezetében megjelennek neki, az a 12 Arkangyal, akik mind kísérők, vagy mint a Krisztus-impulzus egyfajta kozmikus aurája, amelynek a Föld szférájában kell megszületnie. Már az ősi időkben is erre a 12 Arkangyalra utalt Zarathusztra, amikor a 12 “Amshaspand”-ról beszélt, amelyek a nagy nap-szellem, Ahura Mazdao küldöttei. A mi korszakunkban ez a 12 Arkangyal bizonyos értelemben úgy jelenik meg, mint a Krisztus-impulzus 12 aspektusának hordozója, amely a mi kozmoszunkból emelkedett ki, mint a zodiákus körén való átvonulásának eredménye. Éppen ezért az Arkangyalok a 12 Szent Éjszaka égi őrei és inspirátorai, amely az évnek éppen arra az időszakára esik, amelyet a Bak jegyének erői hatnak át. Az évnek ebben az időszakában van a két fontos keresztény ünnep is, a karácsony és a vízkereszt, és mindkettő külön, a maga módján kapcsolódik az Arkangyalok működéséhez. Gábriel Arkangyallal kapcsolatos a születés hírének hozatala is, amit Mária kapott, amit Lukács írt le az evangéliumában. A Jordánban történt keresztelőnél Krisztus közvetlenül az arkangyali szférából lép be a Názáreti Jézus testébe úgy, hogy áthatol az Angyalok szféráján, és ezáltal a földfejlődés számára egy új lehetőséget nyújt, nemcsak a vízzel történő keresztelés, hanem a Szellemmel és a Tűzzel való keresztelés lehetőség is (Máté 3. 11).

Rudolf Steiner szerint a levegő és a tűz az a szubsztancia a Földön, amely egyedül alkalmas arra, hogy belőlük az Arkangyalok fizikai testet teremtsenek maguknak. Az ősi héber nyelvben a “Rauch” jelentése: szél. Levegő lélegzet és szellem. A mostani korunkban különösen fontos, hogy az ember az alvás közben kapcsolatot tudjon teremteni az arkangyali szférával. Ezért neki a nap ébrenléti időszakában el kell érnie a szavainak és a beszédkészségének a lehető legmagasabb spiritualizációját. A Bak szférájából áramló erők különösen nagy segítséget jelentenek itt neki, mert ezek azok az erők, amelyek az ember számára minden korszakban a spirituális világszemlélet megalapozását inspirálták. Egy egészen különleges kapcsolata van Michael Arkangyalnak a Szellemi Nap évenkénti születésének előkészítésében, azaz Krisztusnak a Föld szférájában történő megjelenésében. Rudolf Steiner a következő szavakkal magyarázza ezt: “Ahogyan a Föld nyáron kilélegzik (ez a Föld Lelkének és Szellemének a planetáris testtől való eltávolodását jelenti a nyár időszaka alatt), úgy ezalatt az időszak alatt a Föld arimanizálódik. Isten őrizz, hogy Jézus születése ezen az arimanizált Földön történjen! Mielőtt az év ciklusa lezárul és a december megérkezik (amikor a Krisztus-impulzus megszülethet a Földön, amely újra átlelkesített), a Földet szellemi erőkkel meg kell tisztítani a sárkánytól, az arimánikus erőktől. Így a Michael-erőn keresztül kell egyesíteni azt, ami mint földi belélegzés történik szeptembertől decemberig. Ezzel kell egyesíteni a tisztító Michael-erőket, amelyek legyőzik Arimán gonosz erőit azért, hogy kará- csony ünnepe a helyes módon közeledhessen, hogy a Krisztus-impulzus megszületése megfelelőképpen beteljesedhessen.” Michaelnek ez a minden évben bekövetkező harca a sárkánnyal az utolsó adventi héten kulminál, amikor a Föld a Bak tevékenységi szférájába kerül. Arimán minden évben reménykedik abban, hogy ebben a sötét és hideg időszakban meg tudja akadályozni a szellemi Nap fényének felvillanását a Föld szférájában. Évről-évre Michael Arkangyal legyőzi őt, így a KrisztusNap akadálytalanul felkelhet a Földön a Bak jegyében. Az emberiség fejlődésének tervében ez az ellentét a külső természeti sötétség és a felemelkedő szellemi Naperők között majd leginkább a hatodik korszak második felében fog megnövekedni különös erővel, és csúcspontját pedig a hetedik – Amerikai – korszakban fogja elérni, amely a Bak erőinek jegyében fog állni. Van még egy további kapcsolat is a Bak régiója és az elkövetkezendő arkangyali hierarchia között, amelyet meg kell említeni. Mint ismeretes, a Bak régiója az emberi szervezetben a térdnek felel meg, amelyet elölről a térdkalács zár le. A szellemtudományok szerint a Vénusz korszakban – miután a Jupiter korszakban megfelelő metamorfózison megy keresztül – ebből a térdkalácsból fog kialakulni az emberi fej külső formája. Ezután ebből fognak kifejlődni azok az erők, amelyek megformálják a Vénuszember külső megjelenését, aki az evolúciójának az arkangyali fázisát éri majd el.

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Capricorn.html

 

Amikor ezt az adatot feltöltöm, Natalie Cole már pár napja eltávozott közülünk. 

Natalie születésekor a Nap és a Jupiter együtt állt a Bakban, és a Vénusz is a Bakban járt. 

 

Algiedi

Az Algedi nevű csillag története

A Bak α csillaga tulajdonképpen kettő csillag egymástól 4’-nyi távolságra, és a bak jobboldali szarván helyezkednek el.  Az Alpha¹ (Giedi Prima) dupla, 3.2 és 4.2, sárga. Alpha² (Giedi Secunda) tripla, 3, 11.5 és 11.5, halványsárga, hamu és lila színű.

A Prima és Secunda Giedi csillagok, egyszerűen Algiedi néven ismertek, mely az arab Al Jady konstellációról kapta nevét (az arab jadi vagy jady bakot jelent).

Más elnevezésekkel is illették e csillagokat, mint például a Dahib, Dschabbe és Dschabeh, bár ezek a nevek az Al Jabbah, azaz Homlok szóból származnak, így sokkal inkább vonatkoznak a Bak β csillagára, a Dahib-ra, mely a csillagkép homlok részén helyezkedik el. Az Algedi csillagok ezzel szemben a bak jobb oldali szarvának a hegyénél találhatóak. A fenti elnevezések egyértelműen az Al Sa’d al Dhabih, azaz a Szerencsés Mészáros névből származnak, mely a 20. Arab Holdház elnevezése volt, ami magában foglalta mind az α mind pedig a β csillagokat. Az elnevezés egyértelműen az arabok által a Bak Csillagkép felkelésekor bemutatott áldozatokra utal. Az Eufráteszi Holdház rendszerben Shak-shadi, az egyiptomi – kopt rendszerben pedig Eupeutos vagy Opeutos névvel jelölték.

Brown szerint az α, a β és ν (nu) csillagokat tekintették az akkádok Uz-nak, azaz a Baknak, később utódaik Enzu-nak. Epping, a német orientalista szerint az Algiedi vagy talán a Dahib jelölte a Babilóniai 26-ik ekliptikus aszterizmust, a Qarnu Shahu-t (a Bak szarva). Brown azt is állította, hogy az alpha csillag jelölte a 8. özönvíz előtti királyt, Amar Sin-t.

Hipparchos idejében (kb. Kr.e 160-120.) a két alfa csillag még csak 4’-nyi távolságra volt egymástól. A XVII. században Bayer korában már olyannyira eltávolodtak egymástól, hogy az már szabad szemmel is láthatóvá vált. Egymástól való távolságuk 1880-ban 6 ¼’ volt, és ez a távolság minden 100 évben 7’’-el nő. /Star NamesTheir Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889/

 

A Holdházak

Al Sa’d al Dhabih, a szerencsés mészáros névvel jelölték a 20-ik arab holdházat, melynek az alpha¹ (Giedi Prima), az alpha² (Giedi Secunda) és a beta csillag voltak a meghatározó pontjai.

A 20-ik arab holdház, az Al S’ad al Dhabih hatásai (Robson szerint): Segíti a szolgák és rabok szabadulását és segít a gyógyulásban.

Holdtranzit esetén (Robson szerint): Szedj gyógyszert, utazz, de ne adj kölcsön és ne házasodj!

A Bak Csillagkép asztrológiai hatásai

Legenda (Robson szerint): Az óriások elleni háborújuk során az Istenek Egyiptomba kerülvén Typhon rabságába estek. Ahhoz, hogy megszökhessenek, más formát kellett ölteniük. Ekkor Pán a Nílus vízébe ugrott, és felső testét kecskévé, alsó testét pedig hallá változtatta, melyet Jupiter méltónak tartott az égi megemlékezésre (s így az alakzat felkerült csillagképként az égboltra).

Hatásai (Robson szerint): Ptolemaiosz a következő megfigyeléseket tette: A Bak szarvának csillagai nagyobb mértékben a Vénuszhoz, kisebb mértékben a Marshoz hasonló hatóerővel rendelkeznek. A szájnál lévő csillagok nagyobb mértékben Szaturnikus, kisebb mértékben Vénuszi tulajdonságúak. A láb és a has környékiek a Marshoz és a Merkúrhoz hasonlóan viselkednek, a farok környékiek pedig a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez hasonlatosak. A Kabbalisták ezt a csillagképet a héber Yod betűvel és a Tarot X. Nagy Arkánumával, a Szerencsekerékkel azonosították.

A Bak Csillagkép nagy hatással van azon emberi ügyletekre, melyek olyan globális területeken vetítenek elő nagy változásokat, mint a klíma vagy politikai irányultságok. A csillagképet, a jegyhez hasonlóan a Királyok Háza-ként is ismerték. Holdfogyatkozáskor kedvezőtlen hatásai mutatkoznak, nagy viharokat jelez, különösen a tengeren. /George Noonan: Fixed Stars and Judicial Astrology/

A Bak Csillagkép asztrológiai hatásai Manilius szerint:

„Vesta őrzi templomában tüzedet, tőle származik szakértelmed és elhivatottságod. Ha valami működéséhez tűz és a lángolás megújhodása szükséges, akkor ez biztosan a Bak hatáskörébe tartozik. Rejtett fémek kikémlelése, a Föld ereiben rejlő gazdagság kiaknázása, a temperöntvény biztos kézben tartása – ezeket a tudományokat te adod és az arany, az ezüst megmunkálásának titkait is. A forró kohók vasat és bronzot olvasztanak és a kemencék tüzében nyeri el végső formáját a búza. Ezek az ajándékok tőled vannak. A téli, meleg ruhák szeretetét te hozod, mivel a te korszakod a tél, amikor is megrövidíted az éjszakákat, melyeket te magad nyújtottál a leghosszabbra, és általad születik meg az újév elhozva a nappalok hosszabbodását.

Szülötteinek nyughatatlan természetet és csapongó gondolatvilágot hoz. Élete első felében a szülött Vénusz szolgája, melyért bűntudat gyötri, de idősebb korára az alulról ható halak miatt erkölcsösebbé válik.” /Astronomica, Manilius, Kr.u. I. század/

 

A Giedi Prima asztrológiai hatásai (Robson szerint)

Ptolemaiosz szerint a csillag természete a Vénusz és a Mars, Simmonite szerint a Vénusz és a Merkúr, Alvidas szerint pedig az Uránusz és a Vénusz szextil kapcsolatának tulajdonságaira hasonlít. Jótékonyságot, áldozatot és felajánlást hoz el, valamint áhítatot és önfeláldozást.

 

 

 

 

 

Asztali nézet