MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Nyilas csillagai:

Al Nasl, Kaus Media, Kaus Australis, Kaus Borealis, Polis, Nunki, Ain al Rami, Al Baldah, Ascella, Arkab vagy Urkab, Rukhat vagy Al Rami, Terebellum


 

AscellaA latin Almagest a 1515 megadja

Figyelemre méltó csillagok Nyilas:
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. December
00 Cp. 36 Spiculum Mars / Hold 6 Klaszter a nyíl hegyénél 00N 24S
01 Cp. 16 Al Nasr Mars / Hold 3,7 Nyíl hegy 07S 30S
03 Cp. 55 Polis Jupiter / Mars 3 Nyíl felső része 02N 21S
04 Cp. 35 Kaus Media Jupiter / Mars 2,8 Nyíl közepe 06S 30S
05 Cp. 05 Kaus Australis Jupiter / Mars 1,85 Nyíl déli vége 12S 35S
06 Cp. 19 Kaus Borealis Jupiter / Mars 2,9 Nyíl északi vége 02S 25S
08 Cp. 16 Fácies Nap / Mars 5,9 Köd a Nyílas arcánál 03S 24S
12 Cp. 23 Pelagus / Nunki Jupiter / Merkúr 2,1 A Nyilas ahol markolja a húrt, a nyílvesszőt 03S 26S
13 Cp. 23 Ascella Jupiter / Merkúr 2,7 A hónalj, a Nunki alatt 07S 30S
14 Cp. 09 Caput Sagittari Nap / Mars 3 A Nyilas feje 02N 21S
15 Cp. 00 Manubrium Nap / Mars 3,9 A Nyilas arca 01N 22S
25 Cp. 33 Terebellum Vénusz / Szaturnusz 4,8 A Nyilas háta, farka, hátsó része 05S 26S

A Nyilas


"A Nyilas a vaóságban állat, valami aminek állati alakja van, de elölről emberi alakban ér véget, akinek íja és nyila van. Ez a Nyilas állatövi jegye, egy ember akinek nyila és íja van, és kentaurként egy állattesten ül. Ez a vadászt jelképezi."

Rudolf Steiner

A Nyilas szférája az Archai hierarchiájával áll kapcsolatban. Ezzel a szférával való kapcsolatot a legjobban akkor tudjuk megérteni, ha példaként a felegyenesedni tanuló gyermeket nézzük. Egy meghatározott időtől kezdődően mindig újabb és újabb kísérletet tesz, hogy a lábára álljon és mindig újra és újra visszaesik a vízszintes helyzetbe. Ebben az időszakában a gyermek egy külsőleg is megnyilvánuló módon, egy kentaur képzetét kelti. Az emberi és az állati, a függőleges és vízszintes erők nagy csatát vívnak benne, amelynek az eredménye végül is az előbbinek a győzelme az utóbbi felett. Az, hogy ez a harc minden embernél a felegyenesítő emberi erők győzelmével végződik, az főleg az Archai hierarchiájának, vagyis a Személyiség szellemek segítségének köszönhető, mert ők azok, akik azt az erőt áramoltatják az emberbe a kozmoszból, amely képessé teszi arra, hogy olyan lény legyen, aki fel tud egyenesedni a Földön. Ennek a felegyenesedési folyamatnak – amely az első manifesztációja az individuális személyiségnek és a legfontosabb előfeltétele az emberben az ego-tudat felébredésének – egy jelzését adja annak az íjnak a formája, amit a Nyilas a kezében tart. Az íj csak akkor van meggörbítve, amikor rajta van a nyílvessző. Ha a nyílvesszőt – amely itt tulajdonképpen a gondolati erő, mint az ego-tudat hordozója – mozgásba lendítjük (és ez történik akkor, amikor az ego-impulzus először felvillan az emberi szervezetben), akkor kiegyenesedik az íj, és ez megfelel annak, amikor az ember a függőleges helyzetét eléri. Másrészről a Nyilas kezében lévő nyílvessző, mint az aktív gondolaterő imaginációja egy jelzése annak, hogy a negyedik századtól kezdve a kozmosz Világ-Gondolatának vezérlője, az Égi Intelligencia a Forma uraitól (Exusiai) átadja a vezetést az Archai-nak, a Személyiség szellemeinek. Ettől az időtől kezdve ők azok, akik az emberi evolúció számára hordozzák a kozmikus gondolkodást. Ez az új tevékenység tulajdonképpen valamiféle ismétlődése annak – bár most magasabb fokon – amit ők a Régi-Szaturnusz korszakában már elvégeztek. Rudolf Steiner erre a következő szavakkal utal: “Melyik valójában az az erő, amit a mai emberben gondolati erőnek ismerünk. Mert alapjában véve a Személyiség szellemei a RégiSzaturnuszon gyakorolták a gondolataik hatalmát.". Amit a mai emberben, mint mikrokozmoszban, mint individuális gondolkozás fellép, makrokozmikus vonatkozásban a külső természetben ennek a villám és a mennydörgés felel meg. Ezért a Nyilas repülő nyílvesszőjének makrokozmikus aspektusában felfedezhetjük a villámot, mint természeti jelenséget: és ez az egyetlen természeti jelenség az, amelyben az Archiai hierarchiája a Földön, fizikai valóságban látható módon testet tud ölteni. Végül azt is észre kell vennünk, hogy az íjból tudatosan kilőtt nyílvessző egyben annak a képe is, amikor az ember megfelelő cél érdekében koncentrálja és irányítja az emberi akaratot. Valójában az egész földi fejlő- dés végső célja az, hogy elérje a Vulkán állapotot, ahol az egész emberiség felemelkedik már arra a fokozatra, amelyen most az Archai, vagyis a Személyiség szellemei állnak. Egy prófétai előrenézéssel tekintsünk a fejlődésnek erre a legmagasabb fokára, amely majd a hetedik Atlantisz utáni korszak végével veszi kezdetét. Ez a következő: az V Atlantisz utáni korszak végén, tehát a mi korszakunk végén, az Angyal szférából az embert elérik az első Szellemen impulzusok: a VI. korszak végén az Élet-szellem impulzusai érkeznek és nyílnak meg az ember számára az Arkangyal szférából: és ekkor nyílik meg az a lehetőség, hogy az emberiség számára láthatóvá váljon a Szellemember impulzusából valami, párhuzamosan a “mindenki mindenki ellen háború” kezdetével, mint ellenpont. Ez akkor fog megtörténni, ha a tavaszi napéjegyenlőség pontja a Nyilas csillagképe vándorol át és a Földön teljesen nyilvánvalóan két fő emberi faj fog létezni, a jók és a gonoszak. Ekkor a Kentaur, vagyis a Nyilas képe szellemi szempontból két részből áll, a jó faj a felső emberi rész erőit fogja magában megtestesíteni, míg a gonosz az alacsonyabbrendűt, az állatit. Csak azok az emberek tudnak majd akkor a jó fajhoz csatlakozni, akik abban a korszakban minden erejüket képesek a magasztos Krisztuskinyilatkoztatás szolgálatába állítani, amely akkor fog leérkezni a Földre az Archai hierarchia szellemi lényein keresztül, akik Krisztust szolgálják és az emberiséget az ő szelleméhez vezetik.

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Sagittarius.html

 

A Nyilas csillagkép a Jupiter uralma alatt áll, a Tejút legfényesebb részén helyezkedik el, tekintettel arra, hogy itt van galaxisunk középpontja

Egyes források szerint a Nyilas Crotust jelképezi, aki szentélyt épít a kilenc múzsának a város középpontjában.

A Nyilas tehát a jupiteri jó uralkodó, aki a tudást és a művészeteket múzsaként ápolja a polgárok felemelkedésének és jólétének érdekében. A Nyilas, aki határozottan egy célra tör: a kultúra ez a cél.

A ritmikus zene megteremtőjének is tartják a Nyilast (múzsák!), tánc, taps és zene…a ritmus ugyanúgy lüktet, ahogy az élet is…

A Nyilast olykor nevezik a Háború Nagy Királyának is, a Nagy Erősnek, a Nagy Egynek.

Veszélyes lehet a szemre. Okozhat vakságot is, különösen a Nyilas elöl lévő csillagai.

Ptolemaios szerint a Nyilas csillagai közül azok amelyek a nyíl hegyénél vannak Mars-Hold hatásúak, a nyíl és ahol markolja a nyilat a nyilas azok a csillagok Jupiter-Mars hatásuak, a derék és a hát csillagai elsősorban jupiteri hatásúak, némi Merkúr hatással. A lábcsillagok Jupiter-Szaturnusz hatásuak.

Ascella:

Jupiter-Merkúr jellegű csillag, nagyon kedvező hatással. Jó szerencse, boldogság, siker irodalmi területen.

Pelagus vagy Nunki

Magas pozíció, jólét.

Ptolemaios szerint Jupiter-Mars természetű. Alvidas szerint Szaturnusz Merkúr. Noonan szerinte csak Jupiteri, Robson szerint Jupiter-Merkúr természetű csillag. A Jupiter asszociáció tűnik a legkézenfekvőbbnek, mert szerencsés hatású csillagként van számon tartva. Optimizmussal, vallásos elmével, hűséggel függ össze. Az eufráteszi táblán szerepelt a Harminc csillag között, mint a Tenger Üzenete. Noonan következetesen kapcsolatba hozza ezt a csillagot, mint olyat, ami szerencsét ígér a tengerészeknek és a hajósoknak. Külföldi ügyek, hosszú utazások hajóval és repülőgéppel. Nagy üzleti sikerek.

Val Kilmer Nap-Szaturnusz együttállással a Nunkin született. Hugh Grant Szatunusza is itt járt amikor született.

Donna Summernek Nap-Jupiter együttállása volt a Nunkin, és Mars-Hold együttállása a Nyilas végén, és még a Merkúr is a Nyilas végefelé járt a születésekor.

Terebellum

Polis

A Polisról azt tartják, hogy a hatalmas Regulussal (az oroszlán fő csillaga) egyenértékű kvalitásokat képes kölcsönözni a szülöttnek,  de spirituálisan magasabb pozíciót tölthet be akár.

Pápa, püspök, szellemi méltóság, tanító, alapító, tanár, mester, államférfi, király.

Kedvezőtlen aspektusok esetén színlelt méltóság, vagy olyan ember, aki nem képes eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak.

 

Ben Johnson a szöulis olimpia legendás csodafutója Nap-Mars-Vénusz együttállással a Polis környékén született, trigonban Regulus (Oroszlán) Uránusszal.

Gyurta Dániel és Hosszú Katinka Polis Uránusszal született (szemben a Betelgesue Mars, trigonban a Kos Nap) ( csak egy nap különbséggel születtek 89.05.04 és 03)

Lewis Hamilton a Forma 1-es világbajnok Polis Neptunusszal született, és a Nap és a Jupiter is a Nyilasban járt a Nunki és a Terebellum között. 

Humprey Bogart Polis Nappal született.

Arnold Schwarzenegger Nyilas Holddal született, a Hold a tejúton járt a Nyilas csillagkép elején a születésekor, közel a Polishoz.

Demis Roussosnál szintén a Tejúton járt a Hold a Nyilasban Alexandria felett.

Amy Winehouse Polis Holddal született, együttállásban a Neptunusszal, jó aspektusokkal.

Louis Armstrong Jupitere a tejúton járt amikor született a Polis közelében, a Szaturnusz pedig kicsit hátrébb a Nyilasban a Nunki után. 

Ma amikor feltöltöm ezt az adatot (2016.01.11) hunyt el David Bowie. Nap-Mars együttállása volt a Nyilas végén, és a Merkúrja is a Nyilas volt. 

 

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

 

 

 

Asztali nézet