MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Az Androméda csillagai. Alpheratz vagy Sirrach, Mirach, Almach, Adhil, Vertex

 

AlpheratzAlfa (α) Andromeda , Alpheratz

 

Andromeda csillagok
Hosszúság Név Természet Fényesség. Pozíció Lat. Dec.
14 Ari 18 Alpheratz Vénusz 2.2 Fej 26N 29N
27 Ari 51 Vertex Mars-Hold 4.8 A fej északi rlsze 33N 41N
00 Tau 24 Mirach Vénusz 2.4 Bal csípő 26N 36N
14 Tau 14 Almach Vénusz 2.3 Bal láb 28N 42N

Andromeda

the chained woman

 

Fixed stars in Andromeda
Star 1900 2000 R A Decl 2000 Lat Mag Sp
omicron [ο] 6ARI24 7ARI47 23h 01m 55.3s +42° 19′ 34″ +43 44 57 var B6
Alpherarz alpha [α] 12ARI55 14ARI18 00h 08m 23.3s +29° 05′ 26″ +25 40 53 2.15 B8
lambda [λ] 16ARI54 18ARI17 23h 37m 33.9s +46° 27′ 29″ +43 46 47 4.00 G8
delta [δ] 20ARI26 21ARI49 00h 39m 19.7s +30° 51′ 39″ +24 20 59 3.48 K3
pi [π] 21ARI18 22ARI41 00h 36m 52.9s +33° 43′ 10″ +27 08 46 4.44 B4
Vertex M31 NGC224 Andromeda Galaxy 26ARI28 27ARI51 00h 42m 44.3s +41° 16′ 09″ +33 21 10 4.80 N
mu [μ] 27ARI48 29ARI11 00h 56m 45.2s +38° 29′ 58″ +29 39 20 3.94 A2
Mirach beta [β] 29ARI01 00TAU24 01h 09m 43.9s +35° 37′ 14″ +25 56 31 2.37 M0
phi [φ] 05TAU03 6TAU26 01h 09m 30.2s +47° 14′ 31″ +36 21 56 4.28 B8
Adhil xi [ξ] 06TAU28 07TAU52 01h 22m 20.4s +45° 31′ 44″ +33 49 45 5.00 G9
Almach gamma [γ] 12TAU50 14TAU14 02h 03m 53.9s +42° 19′ 47″ +27 48 08 2.28 K2

 

A Nap manapság április 4 körül jár az Alpheratzál (máshol Sirrach néven ismerik), április 17-én a Vertex körül, április 20-án a Mirach környékén, és május 5-én éri el az Almach-ot.

Az Androméda csillagképnek általánosan vénuszi tulajdonságai vannak. Tisztaságot kölcsönöz a gondolatoknak. Rang, méltóság, tisztesség.

Általában szerelmet hoz a házastársak között, de ha házasságtörés történik, akkor is általában megbékélés a vége. Az Androméda általában nagyfokú külső szépséget, briliáns elmét, otthonszeretetet, nagyfokú devóciót ad, jótékonyság, megbocsájtás, lenyűgöző kedvesség, hírnév, és jó szerencse a házasságban.

Hajlamos lehet azonbanbenső csatározásokra, belső félelemre, és sok esetben elbátortalanodik, ezért vigyáznia kell mire gondol általában.

William Lilly szerint akasztás vagy lefejezés veszélye, ha a Sirrach kihívó fényszögen áll a Marssal, Ptolemaios szerint keresztrefeszítés is lehetséges. Az Androméda szülött sok esetben válik áldozattá, vagy kegyetlen elkövetővé. Amennyiben nem áll fenn diszharmonikus kapcsolódás, akkor az Androméda alapvetően szerencsés konstelláció, erősen vénuszi jelleggel.

Alpheratz vagy Sirrach

Alapvetően nagyon szerencsés csillagnak tartják, amely megbecsülést, harmóniát, népszerúséget, jó egészséget hoz a szülött életébe. Fehér és bíborvörös kettős csillag Andromedae hajában.

Ptolemaeus szerint Jupiter és Vénusz természetű, ehhez Alvidas hozzá, veszi a Marsot is... Függetlenséget, 
szabadságot, szeretetet, gazdagságot, becsületet és erős értelmet hoz.

George Clooney és Steve Mc Queen születésekor is a Vénusz járt az Alpheratznál. 

Mirach

Személyes szépség, boldog házasság, az otthon szeretete.

Almach

Eminencia, becsület, művészi képességek, katonai tehetség.

Az Almach kettős csillag váltakozva, hol vénuszi, hol marsi hatásokra képes.

(Váltakozó Mars-Vénusz hatás, kettős csillag jellege miatt)

Elég vegyes hatás tehát, szépség, jóság, szeretet, harciassággal keveredve. Alapvetően vidám természetet kölcsönöz, kedveli a változatosságot, szórakoztató. Nagyon népszerű a szülött.

Vertex

A Vertex egy csillagköd az Androméda fejétől északra, és egyáltalán nem olyan jó a reputációja, mint az Androméda többi csillagának. Gyengeséget, vakságot okozhat. Az Androméda galaxisnak is nevezik.

Andromeda Galaxy
Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg
The Andromeda Galaxy

ANDROMÉDA

Az α Andromedae, a főcsillag, egyúttal a Pegazus-négyszög bal felső csillaga is, anélkül, hogy a mai csillagképtan szerint ahhoz a csillagképhez tartozna. A csillagnak két elnevezése is létezik. Mindkettő ugyanabból az arab kifejezésből (Al Surrat al Faras - a ló köldöke)származik. Azonban az arab Alpheratz elnevezés, amely "a ló vállát" jelenti, emlékeztet aPegazus szomszédságára. A csillag megnevezésére gyakrabban a Sirrah nevet használják, aminek jelentése "(Andromeda) köldöke". Az arab asztrológia ennek ellenére átvette Ptolemaiosztól az Al has al Marah as Musalsalah megjelölést, ami annyit tesz, "a leláncolt nő feje". Az Andromeda sok régi ábrázolásánál az α, β és γ Andromedae csillaglánc az etiópiai hercegnőnek csak az alsótestét, lábszárát és lábát képezte, míg felsőteste átnyult a Pegazus-négyszögbe. Ha a Pegazus-négyszög mellett az említett csillagláncot is tekintjük, geometriailag egy hatalmas szekérfélét kapunk, amelyet azonban nem szabad összekeverni a Sarkcsillag közelében található valódi Göncölszekérrel.

β Andromedae neve Mirach, ami "kötényt" jelent.

γ Andromedae neve (Alamak), ami sivatagi hiúzt jelent, főcsillaga körül 10 szögmásodperc látszó távolságra egy 5,1 magnitúdós csillag kering. Ez utóbbi körül kering a harmadik, 6,6 magnitúdós komponens.

π Andromedae két komponense 4,4 és 8,6 magnitúdós, látszó szögtávolságuk 36 szögmásodperc.

Az R Andromedae Mira típusú változócsillag, fényessége 5,8 és 14,9 magnitúdó között változik.

 

A csillagkép leghíresebb objektuma a hozzánk legközelebbi extragalaxisok egyike, az Androméda-galaxis, amely 4,9 magnitúdós fényességével tiszta időben szabad szemmel is megfigyelhető. Az Androméda galaxis körül négy kisebb galaxis kering.

 

 

 

A csillagkép a görög mitológiában szereplő Androméda királylányról kapta nevét. Androméda Képheusz aithiopiai király és Kassziopeiakirályné leánya volt. A királyné azzal dicsekedett, hogy ő a nimfáknál is szebb. Ezért az istenek megharagudtak rá, és Poszeidón, a tengerek istene egy tengeri szörnyet küldött, amely rengeteg embert elpusztított. A királyi pár egy jósdához fordult, ahol azt a jóslatot kapták, hogy akkor szabadulhatnak meg a szörnytől, ha leányukat feláldozzák neki. Vállalták ezt az áldozatot, és Andromédát meztelenül a tengerparti sziklához láncolták Joppa közelében (kikötőváros az ókori Palesztinában), hogy ott Kétónak (latin Cetus), a tengeri szörnynek a zsákmányául essék. Miközben a lány a kegyetlen véget várta, arra száguldott Perszeusz, Zeusz halandó fia. Éppen hazafelé tartott sikeres vállalkozásából, melynek során megölte Meduszát, az egyik félelmetes Gorgót. Egyesek szerint saruját, Pallasz Athéné (a bölcsesség istennőjének és a hősök védelmezőjének) ajándékát viselte. A mítosz egy másik változatában, amely jobban illik a szóban forgó csillagképekhez, a szárnyas ló, Pégaszosz hátán érkezett. Perszeuszt elbűvölte Androméda szűzies szépsége, s felajánlotta, hogy megküzd a tengeri szörnnyel, ha cserébe a hercegnő neki adja a kezét. Képheusz, az apa hajlandónak mutatkozott az egyezségre. A Cet megijedt Perszeusz tengeren tükröződő árnyékától, így a hős halálos csapást mért rá, majd kiszabadította Andromédát. A történet minden szereplője (Andromeda, CepheusCassiopeiaPerseus és a Cet, azaz Kétó) csillagképként látható az égbolton.

A görög Androméda-mítosz hátterében felsejlik a csillagkép mitikus értelmezésének homályos, talányos alaprétege. Androméda neve - "a férfiakon uralkodó" - utal erre. Manilius római költőnél (Kr.u. 1. század) ezt olvashatjuk: "Androméda szépsége legyőzte a Medusza legyőzőjét". Androméda tehát nem is olyan védtelen, gyenge nő talán, mint amilyennek a görög mítosz mutatja, inkább Aphroditéhoz, a szerelem istennőjéhez áll közelebb. Ez megerősíteni látszik az Androméda-legenda mezopotámiai eredetét. Korábban a csillagképet a szerelem és a háború óegyiptomi istennőjével, Astartével azonosították (a babilóniai mitológiában Istár). Astartét buja tengeristennőként ábrázolták. Személyét az ókori Palesztina számos templomában vallásos tisztelet övezte, ugyanazokon a partokon, ahol Joppé lakói Andromédát is fel akarták áldozni.

 

Asztali nézet