MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Az Auriga csillagai (Kocsihajtó vagy Szekeres)

Capella, Menkalinan, Al Maaaz, Haedus II, Haedus I, Hassaleh, Al Kab dhil Inan

Menkalinan

 

 

 

Figyelemre méltó csillagok Auriga
Hosszúság Név Természet Mag. Pozíció Lat. December
Gem 21 51 Capella Merkúr Hold 0,08 Az Auriga testén 23N 46N
Gem 29 55 Menkalinan Mars Merkúr 1.9 (v) Az Auriga vállán 22N 45N

AURIGA    (SZEKERES)
IKREK 10° - RÁK 3°    É 30°-É 60°
Legendája: Auriga Erichthoniost ábrázolja Vulkán és Athén királyának fi-át, a négyesfogat feltalálóját, melyet arra használt, hogy erősen formát-lan lábait elrejtse. A kecske és fiai, akiket a konstelláció ábrázol, Amal-thea kecskére és gyermekeire emlékeztetnek, akinek a tejével Jupitert felnevelték.
Hatása: Ptolemaeus szerint a fényes csillagok hatása hasonló a Marséhoz és a Merkúréhoz. Azt mondják, hogy a csillagkép önbizalmat, szociális és nevelési problémák iránti érdeklődést valamint szerencsét adhat, de nagy sorscsapások veszélyét is hozhatja. Ezen befolyás alatt születettek szeretik a vidéki életet és fiatal emberek nevelésével foglalkozhatnak. A kaballisták szerint a héber Samech betűvel és a XV. tárót kár-tyával az „Ördöggel" azonosítható.

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Auriga.html

 

Menkalinan:

Mars-Merkúr természetű csillag az Auriga csillagképből.Romboló hatású, erőszakos halált okozó csillag. Részben tulajdonítanak neki jupiteri, marsi, vénuszi tulajdonságokat is. Azt írják róla, hogy csak nagyon jó aspektusok esetén lehet megélni a jó hatásait, rossz aspekusoknál nincs segítség. 

Capella
Fehér csillag az Auriga kezében fekvő kecske testében.
Ptolemaeus szerint Mars és Merkúr, Alvidas szerint Merkúr és Hold természetű. Tisztség, vagyon, hírnév, tekintély, bizalmi közfunkció, híres emberek a barátai, az érintett óvatos, félénk, tudásvágy, újdonságok érdeklik. (Jupiter, Mars. Fokozott tudásvágyat ébreszt, ismeretgyarapításra ösztönöz, de alacsonyabbrendű embereknél ez nem több mint mohó kíváncsiság. Jó Jupiter vagy Merkúr mellett megfelelő házakban, okkult dolgokra tesz fogékonnyá. Rosszul álló Merkúr vagy Nap mellett főleg a 12. házban elmebetegséget okozhat.)

 


CAPELLA
A Capella északi csillaga 22° 55-nél található az Ikrekben. Az Auriga csillagkép fő csillaga, amit a druidák sokkal lelkesebben figyeltek bármelyik más csillagképnél. A druida miszticizmusban e csillag szerves része volt az Arianrhod sorsistennővel kapcsolatos hold-misztériumoknak. A Capellához számos megalitikus sziklakört igazí-tottak a Brit-szigeteken, ezek közül az egyik legrejtélyesebb az angliai Rollright Stones. A legfőbb jelzőkő a körben a Király Kő (King Stone), amely egyenesen észak-északkeletre, a Capella irányába mutat. Mellette sorakoznak keleti irányban a „suttogó lovagok" néven ismert vezérsírok. Rollright a mai napig rejtélyes hangulatú hely, a „suttogó lovagok" pedig állítólag egy ősi templom szentélyével hozhatók összefüggésbe.
Az Auriga azon négy csillagállás egyike, amelyik a Tejút síkjában a négy irányt jelzi. A másik három: a Cygnus/Hattyú, a Sagittarius/Nyilas és a Carina. A Nap most a Carina irányából a Cygnus felé halad; ez utóbbi csillagképet a druidák láthatatlan Teremtőjük vagy Teremtő ősanyjuk lakhelyével azonosították. A Nyilas és a Bak csúcsa a galaktika közepét határozza meg, az Auriga pedig a Galaxis peremét jelzi. A kelta asztrológiában az „Arianrhod kastélyába való belépés" azt jelenti, hogy megtalálták a titkos kaput az Élet Arany Kereke felé, vagyis az égi dimenziók felé. A druidák csillagászati tudása minden bizonnyal kiterjedt a galaktikus dimenziókra. Annak felfedezése ugyanis, hogy a Nap most a Cygnus felé mozog, meglepő egybeesés, mivel a druidák úgy hitték, hogy a Nap állandó követőivel (a bolygókkal) együtt alkalmasint visszatér „isteni forrásához" vagy eredetéhez. A neves görög történész, Diodórosz Szikeliótész (Kr. e. 1. sz.) negyven könyvből álló világtörténetében, említést tesz a druidák mágikus tudásáról, és arról is, hogy használtak teleszkópot - különös megerősítése ez állításainknak. A Capellával együtt álló vagy vele fényszögkapcsolatba lépő bolygókat a druida tanok alapján értelmezzük.
 

 

Asztali nézet