MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Kos csillagai: (Aries)

Mesartim, Sharatan vagy Sheratan, Botein


 

Alakzaton kívűli csillagok a Kos körül:

Hamal

 

Sheratan

 

Figyelemre méltó csillagok Kos:
Hosszúság Név Természet Fényesség Pozíció Lat. Dec.
03 Ta. 11 Mesartim Mars / Szaturnusz 4,8 Bal Szarv 7N 19N
03 Ta. 58 Sharatan Mars / Szaturnusz 2,7 Bal Szarv 8N 21N
07 Ta. 40 Hamal Mars / Szaturnusz 2,2 Fő csillag fej 10N 23N
20 Ta. 51 Botein Mars 4,5 Hátsó láb 2N 20N

A Nap manapság április 24 körül jár a Sheratannál, és április 28.-án éri el a Hamalt.

"Ha valakinek a születésekor a Nap a Kos csillagképben áll, akkor ő inkább a mássalhangzók túlsúlyával tanul meg beszélni. Ha valaki akkor születik, amikor a Nap a Szűz csillagképben áll, akkor magánhangzókban lesz gazdagabb a beszéde. A Szűz csillagképből gyenge erők jönnek."

Rudolf Steiner

"A zodiákust úgy is tekinthetjük, mint a kozmikus memóriának a látható kifejeződését. Például a Kos 14 fok a Keresztrefeszítés idején bevésődött a kozmikus memóriába. Érdekes, hogy Judith von Halle ugyanezen a napon (Kos 14 fok) született és 2004 Húsvétján megkapta a stigmákat."

Robert Powell

"Ha az ember egy görög ember álláspontjára helyezkedik, aki ezeken a dolgokon elgondolkodott, azt mondaná, hogy azok a csillagok, amelyek a Kos közelében vannak, kivülről hatnak, még azok is amelyek a Bika közelében vannak, azok, amelyek az Ikrek és a Rák közelében állnak. Ezek által a csillagképek (Kos, Bika, Iker, Rák) által az ember birtokolja visszatekintő voltát (Kos), belső mozgékonyságát (Bika), önmaga megtapintását (Ikrek) és magába zákózását (Rák). A többi csillagon keresztül, amelyek az ellentétes oldalon állnak, amiket a Föld takar, az ember a vadász létét birtokolja a Nyilas által, állattenyésztő létét,miközben a Bakot megszelíditi a Bak által, földműves létét azáltal, hogy a vizet kiönti, tehát kimegy az urnákkal a szántóföldre és a vizet kiönti, Vízöntő. És kereskedő lesz azon csillagvidék által, ahol azt látjuk ami a vízen tartja. Nagyon régi korokban ugyanis minden hajót halhoz hasonló formájúra építettek meg. És két egymás mellett található hajó, amelyek kereskdelmi okokból a tengeren halad, ezek tulajdonképpen a kereskedelem jelképei. Így tehát megengedjük, hogy a hajókat "halaknak" nevezhetjük." Itt vannak tehát a Halak.

A Kos a visszatekintés csillagjegye. A Kos mindig visszatekint. Az ember visszatekintése önmagára, és ebben a visszatekintésben benne van a visszatekintés az univerzumra, ami az emberben él.

Rudolf Steiner

A végső és legmagasabb a Kos régiója, amely az ember univerzális archetípusának, Adam Kadmon teljes zodiákus körének a „fejénél található”, a Fiú princípiummal, vagyis krisztussal van kapcsolatban.

Ez az a csillagkép, amely a negyedik Atlantisz utáni korszak második harmadának kezdetétől ragyog, sugárzik az egekben, és amely alatt történt az, hogy Krisztus, a Nap-lény leereszkedett a Jordánban való megkereszteléskor a Názáreti Jézus testébe:

„A következő napon (a keresztelés után) János újra ott állott két tanítványával, amikor Jézus elhaladt előttük. Ekkor János feléje fordult és ezt mondta: „Íme az Isten Báránya” (János 1:35-6). Ezekkel a szavakkal Keresztelő Szent János Krisztusnak arról a kozmikus kapcsolatáról tesz tanúbizonyságot, hogy össze van kötve a Kos égi szférájával, amelyen keresztül Krisztus a zodiákus körén túli királyságokból a mi kozmoszunkba belép. Az a Hang, amely a keresztelés során így szólt: „Ez az én hőn szeretett Fiam, akit a mai napon hoztam létre.” Az ezekből a magasabb királyságokból szólott, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a mi kozmoszunkkal. Ebben a néhány szóban, mint távoli visszhang jutott fülünkhöz, a zodiákus körön túli világok híradása. Ezek azok a szavak, amelyeket a tizenharmadik és utolsó Szent Éjszakának a belső tartalmaként tekinthetünk, amely a vízkereszt előestéjére esik (amely okkult értelemben már a vízkereszt napja), amikor azt ünnepeljük, hogy Krisztus megszületik Jézusnak, az embernek földi testében. Ezért tekinthetjük a vízkeresztet a záró fokozatnak, mintegy összegzéseként annak az utazásnak, amit a 12 Szent Éjszaka során megtehettünk, különösen az utolsó két éjszakát illetően. Pontosan a keresztelés pillanatában tükröződik a legmagasabb hármasság a földi létezés mélységeiben, a Szent Szellem princípium, mint Galamb (Bika), a Fiú princípium, mint a Bárány (Kos), és az Atya princípium mint a Hang az egekből, azokból a királyságokból, ahová emberi imaginatív erővel nem merészkedhetünk fel. De ez az, ahonnan az Atya kebeléből ereszkedett le Krisztus a mi kozmoszunkba. Itt Ő elsősorban a Nap szférájából működik, mint a Tizenkettők körében a Tizenharmadik, „… mint a Szellem, aki betölti az univerzumot a saját Fényével” , „mint Naprendszerűnknek az isteni Szelleme” , mint „a kozmosz,… az egész univerzum Szellemének képviselője”, és ezután a Jordánban történő kereszteléskor leszáll a Napból a Földre, azért, hogy „… a Földet új erővel lehessen betölteni”, hogy „… lerakja az alapjait” annak, hogy „a Föld Nappá válhasson”. A Földnek egy új Nappá való válásának jövőbeli transzformációjára utalással befejezhettük a zodiákus 12 régióján keresztül a „Jézustól Krisztusig” vezető út leírását, amelynek a földi visszatükröződése az a 12 Szent Éjszaka amelyik a karácsony és a vízkereszt ünnepe között nyugszik

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Aries.html

 

A híres akciófilmsztár Jet Li születése idején a Nap a Hamalnál járt, trigonban a Regulus Uránusszal.

Dwayne the rock Johnson is Hamal Nappal született, trigonban a Nyilas Jupiterrel. 

Jay Leno Napja is a Hamalnál járt amikor született, trigonban az Oroszlán Holddal és Szaturnusszal.

Tom Jones Jupiter-Szaturnusz együttállással a Hamalnál született.

George Lucasnak Vénusz-Merkúr együttállása van  Hamalnál.

Jennifer Lopez Szaturnusza járt a Hamalnál amikor született.

Rudolf Steiner Mars-Plútó együttállással a Kosban született, trigonban az Oroszlán Szaturnusszal. 

Salvador Dali Vénusza járt a Hamal és a Sheratan között születésekor.

Béres Alexandra születésekor a Nap, a Jupiter és a Vénusz is a Kosban járt.

Ella Fitzgerald Nap-Vénusz együttállással a Kosban született, és a Jupiter is a Kosban járt a születésekor.

Barbra Streisand Napja a Sheratannál, Merkúrja a Hamalnál járt a születésekor.

 

Hamal

Sárga csillag a Kos homlokán.
Ptolemaeus szerint Mars és Szaturnusz természetű, Alvidas szerint Vénusz és Szaturnusz.

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

 

 

Asztali nézet