MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Mars

A Mars

A Mars bolygórendszerünk sokat beszélő bolygója. Míg a Jupiter gondolati formában visszatartja a bölcsességet, addig a Mars mindent kifecseg a lelkek számára, akik lakják. Ez bolygórendszerünk legfecsegőbb bolygója, mindig mesél. És például akkor különösen hatékony, amikor az emberek alvás közben, álmukban beszélnek. Az a bolygó, amelyik hatalmas vágyat érez arra, hogy mindig beszéljen, ösztönzi a fecsegést. Keveset gondolkodik, de sok szónoka van. Szellemi mindig őrt állnak, majd nagy odaadással és hévvel mesélnek. Ez az a bolygó, amelyik a legsokoldalúbban ösztönzi az embereket az emberiség fejlődésnek folyamán arra, hogy kijelentéseket tegyenek a világtörténelemmel kapcsolatosan. A Marsnak vannak jó és kevésbé jó oldalai. Van géniusza és démona. A géniusz úgy hat, hogy az emberek az univerzumból ösztönzést kaphatnak a nyelvhez. Démona úgy hat, hogy a nyelvet a legkülönfélébb módokon kihasználják. A világegyetem agitátora. Rá akar beszélni, miközben a Jupiter csak meggyőzni akar. Bizonyos mértékben kiemel az asztrális testből egy kis részt, mint az, ami a gondolkodás szempontjából számításba jön. A bennünk található Mars hatásoktól függ, hogy kiteljesednek-e azok az erők, amelyek aztán beszédbe torkollanak.A Mars kis keringési ideje ebben mértékadó. (88 nap) Az ember azon az időn belül tanulja meg az első hangjait a beszédnek, ami körülbelül megfelel a Mars keringési idejének. Az ember azáltal tanul meg beszélni, hogy a Marserők hatnak benne, és beszédében megmutatkoznak a Marserők. A szabad elem, ami a nyelvben van abban áll, hogy a Mars is kegyes lett. Mert illeszkednie kellett a Naptól távol található bolygó akaratának, a dolgokat az  emberre nem erőszakolhatta rá többé, így az az emberi nyelvben is szabaddá vált bizonyos módon, nem egészen szabaddá, de bizonyos értelemben mégis azzá. Így a Marsot, Jupitert, és a Szaturnuszt az embert felszabadító bolygóknak nevezhetjük.

A Mars összefüggésben áll a légzésélettel is. Gyengíti a légzést az élethez. Ha a Nap takarja, akkor az ember lélegzés életében, kép-megélésében bizonyos ösztönzést kap. Ilyenkor az emberek költők, vagy zeneszerzők lesznek.

A Mars mindet erőszakosan alakít ki, a fizikai, a lelki vagy a szellemi erények területén egyaránt. De nemcsak erőszakosan, hanem még harciasan is.

A Marsról lásd még lejjebb ezen az oldalon: Fiatal Mars, öreg Szaturnusz

Nagyon fontos dolgokat olvashatsz a Marsról, és arról a nagy változásról, amit a XV. századtól kezdve történt a Marson, mióta Buddha a Mars megváltója lett az alábbi könyvben: Rudolf Steiner: Élet a halál és az újraszületés között. Nem akartam bemásolni ide, mert nem 1-2 oldal, de a Mars megértéséhez, és a megváltozásához elengedhetetlen erről tudni.


 


........................................................................................................................................................................................

Jelleg: tüzes, férfias, fokozottan tevékeny

Az erőt, a tetterőt, az akaratot képviseli. Az emberben lakozó vágyat, indulatot, a vágykielégítő ösztönöket mutatja meg. A bátorság, a törekvés, az elszántság bolygója.

Harmonikus jellemformáló hatása:
merész, határozott, bátor, elszánt, törekvő, bizakodó, harcra kész, önbizalommal teli, lelkesedő, irányításra törő, nemesszívű, gyorsan cselekvő, mindenütt megállja a helyét.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
erőszakos, vad, kegyetlen és bosszúálló, durva, vakmerő, vagy leplezetten gyáva, zsarnokoskodó, veszekedő, nagyhangú, türelmetlen, tolakodó, dühös.

.......................................................................................................................................................................................

Biztosan észrevetted már, hogy akadnak az életnek olyan területei, amelyek semmilyen lelkesedést nem váltanak ki belőled, viszont akadnak dolgok, amelyektől teljesen beindulsz, stimulálja az energiáidat, valósággal szárnyra kelsz tőlük, lelkesedésed szinte az égig ér.

Vannak olyan területei az életnek, ahol az energiák könnyen áramlanak néhány kivételezett terület felé, amelyek számodra fontosak. Itt érheted tetten a Marsot. A Mars állatövi jele megmutatja a csatornát amelyen át ez kifejeződik, a házhelyzet pedig az életterületet, ahol fáradozásaid sikerrel járnak.

A Mars más bolygókkal képzett feszült aspektusai megmutatják hol érhetünk el haladást erőfeszítéseink által.

A feszült aspektusok teszik képessé személyiségünket és sorsunkat a haladásra. A harmonikus aspektusok kellemesebbek, de általában passzívak, nem ösztönöznek erőfeszítésre, sok esetben nem lesz tőlük dinamikus az egyén, csak statikus.

A radixban a Mars értékelésekor sosem szabad elfelejtenünk, hogy a Mars a Nap szolgálatában áll. Nap jellegű bolygó.

 Van, aki már a bölcsőben is kiköveteli magának, „ami jár”, mások meg felnőttként is zavarba jönnek, ha az akaratukat kell érvényesíteniük. Az önbizalom (vagy annak hiánya) meglátszik az ember fellépésén, tartásán. És alaposan befolyásolja az egész élet sikerességét. 

A siker kulcsa mindig a magabiztosságban rejlik. Aki határozottan tud fellépni, az el is tudja hitetni a környezetével, hogy érti is, amit mond, amit csinál. Az önmagukban bizonytalanok az élet során egyre jobban megkeserednek, mert mindig a hátsó sorba szorulnak, és onnan nagyon nehéz előre verekedni magukat. Eleinte csak irigykednek sikeres társaik eredményei miatt, és lelkük mélyén talán tudják, hogy egy sor dologban ők sokkal értékesebbek, csak nincs elég bátorságuk, hogy kiverekedjék maguknak a pozíciót. Aztán később az állandó kesergés féltékenységgé, depresszióvá terebélyesedik. És a végén tényleg egyre kevesebb területen lesznek jobbak a többinél, mivel erejüket felemészti a harag, a félelem, a reménytelen vágyakozás.

A mitológia a Marsot mindig harcias férfiként ábrázolja. A görögöknél Árész testesítette meg, Héra és Zeusz gyermeke, akit anyja dühből hozott a világra. Mindenki félt tőle. Sikeres volt a háborúskodásban, de nem volt szerencséje a szerelemben. A rómaiak is harciasnak ábrázolták, aki nemcsak a csatamezőn, de a szerelemben is győz.

A születési képlet megmutatja, hogy ki mennyire lesz rámenős, határozott az élete során. Mennyire tud élni az adottságaival, hogyan viseli a kudarcot és miként éli meg a sikert. A születési képletben a Mars a lendületet adja mindennemű tevékenységhez. A Mars analógiái közé tartozik – többek között – a vitalitás, a lendület, de a harag, a háború, a közvetlen, nyílt erőszak, a vágó, szúró és lőfegyver, a baleset, a gyulladások, a magas láz is. És a Mars határozza meg a kiváló sportteljesítményeket is.

A tetterőt, akaraterőt, kalandvágyat jelképezi. Ezen kívül még a szenvedélyességet, a küzdő képességet, az indulatokat, ösztönösséget is jelöli.

Női horoszkópban azt a férfit mutatja, aki elbűvöli, az ideális szerető.

A Mars az Infortuna Minor (a Kis Szerencsétlenség) bolygója. Azt jelképezi, hogy valami ki akar törni. A szellem kimozdítja helyéből a nehéz és statikus anyagot. A változáshoz mindig erőre, fájdalomra van szükség. Ezért is van az, hogy a születés, az élet indulása, az asztrológiai új esztendő is a Marshoz kapcsolódik.

A Mars hatása meglepetésszerű, öntudatos és nyugtalanító. A Marsot lehet destruktívan használni és haragosan, harciasan, vagy pedig bátorsággal és erővel. Természete szerint lendületessé tesz, a vitalitást, az életerőt támogatja, rossz esetben túlhajszoltság következtében támadja. Jó esetben lobbanékonyságot, lelkesedést, rossz esetben vak indulatot, agresszivitást ad.

Férfi képletében a személyes szexuális aktivitást, női képletben a férfi zsánertipust képviseli. Hozzá tartoznak a fegyveres testületek. A Mars a horoszkópban azt mutatja, hogy a szülött hova fekteti be legnagyobb energiáját.

A Mars egyebek mellett az akarat kifejeződése az asztrológiában. Természetesen sokan tévedésbe esnek, amikor a szabad akaratot a „mindent megtehetek, amit csak akarok” elvvel azonosítják. Ez sokszor az emberi személyiség túlkapásaihoz, féktelen ösztöneinek destruktív megéléséhez, azaz pusztításhoz vezet. Az ilyen típusú akarat feszültségekkel teli, s már eleve magában hordozza a bukást. Voltaképpen a zabolázatlan emberi akarat alapvetően kudarcra van ítélve. Az emberi, vágyaktól felajzott megvalósító akarat önmagában vad, dühödt, gyűlöletkeltő és mohó. Aki nem tanul meg bánni a marsikus energiáival, az csakhamar azon kaphatja magát, hogy már nem ő uralkodik ösztönvilága gigászai felett, hanem alantas ösztönlénye hatalmasodik el rajta. Ergo minden ember feladata, hogy megtanulja kezelni, kordában tartani és szabályozva felhasználni a benne tomboló, Marshoz kapcsolódó erőket és energiákat.

A Mars a horoszkópban azt is megmutatja, hogy életünk meg területén tudunk cselekedni (cselekvőképesség), hol vagyunk korlátok közé szorítva, illetve milyen keretek között, vagy feltételek mellett használhatjuk fel az akaratunkat. A Mars megvalósító erő. Ereje minden földi megnyilvánuláshoz nélkülözhetetlen, de jaj annak, aki elengedi a gyeplőt és hagyja, hogy magával ragadja ez a féktelen, zilált erő.

A Marsnak kétféle megnyilvánulása kedvezőtlen: az elfojtott és a túlzott  marsikus energiáké. Ha valakiben túlteng a Mars, s nem képes fegyelmezni ezt a részét, akkor  szenvedélyessége, uralkodó hajlamai, temperamentumossága, akarnoksága, egós vágyai és  alantas ösztönei környezete, s egy idő után önmaga ellen fordulhatnak.

Ellenben, ha elfojtja a benne található Marsot, tehát tudat alá kényszeríti a marsikus energiáit, akkor könnyedén olyan időzített bombákkal aknázhatja alá a személyiségét, amelyeknek csak idő kérdése, hogy felrobbanjanak. Az ilyen embert belülről teszik tönkre a marsikus energiák: cselszövővé, áskálódóvá, alattomossá, önpusztítóvá, beteggé (gyulladásos problémák, szexuális aberrációk), indulatossá, hirtelen haragúvá, lobbanékonnyá, türelmetlenné, ingerlékennyé, kötekedővé, önfejűvé, haragtartóvá, a szenvedélyektől elvakítottá, diktatórikussá, erőszakossá, brutálissá és összeférhetetlenné tehetik az embert.

Harmonikus esetben a Mars bátorságot, harci kedvet, megvalósító erőket, férfias sármot (vonzerőt), aktív erotikumot, kitartó akaratot, tettrekészséget, önbizalmat, lendületet, erőt, motivációt, vezetői hajlamokat, az akadályok leküzdésének képességét, határozottságot, tüzességet, lelkesedést, szorgalmat, önérzetet, becsvágyat, talpraesettséget, gyors elfogóképességet és éles elmét kölcsönözhet az illetőnek.

 

 

 

Asztali nézet