MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

 

Vénusz

 

A Vénusz

A Vénusz elutasító az egész univerzummal szemben. Semmit sem akar tudni az univerzumról. Úgy tekint az univerzumra, hogy ha kitekint rá, akkor elveszti a szüzességét általa. Szörnyen sokkolja, ha valamiféle benyomás az univerzumból közeledni akar hozzá. Nem kedveli az univerzumot, a külső univerzum minden táncosát elutasítja. Viszont szörnyen fogékony arra, ami a Föld irányából érkezik. A Föld bizonyos értelemben csakugyan a Vénusz szeretője. Miközben a Hold tükrözi körös körül az egész univerzumot, a Vénusz semmit sem tükröz az univerzumból, semmit sem akar tudni az univerzumból, de szeretetteljesen visszatükröz mindent, ami a Földről érkezik. Az egész Föld megismétlődik minden lelki titkaival együtt, ha lelki szemmel a Vénuszt fürkésszük. Az a helyzet, hogy az emberek semmi igazit nem tehetnek lelkük titokzatosságában anélkül, hogy azok számára, akik a dolognak utánajárnak, a Vénusz ne tükrözné vissza. Mélyen az emberek szívébe néz, hiszen az érdekli őt, azt engedi magához közel. Mindaz, ami a Földön titokzatosságban él, a Vénuszon ismét visszatükrözésbe figyelemre méltó.A visszatükrözésben mindent úgy alakít át, ahogyan az emberi álom a fizikai élet külső eseményeit. Veszi a földi eseményeket és álomképekké alakítja. Így a Vénusz pályája, amit a Föld körül bejár, tulajdonképpen csak álmodozás.És a legsokoldalúbb álomképződményekben élnek az álomszerűvé alakított földi, emberi titkok. Sőt, a Vénusznak igen sok köze van költőkhöz. Csupán a költők nem tudják ezt. Elutasító az univerzummal szemben, de nem elutasító a földdel szemben. Minden figyelmét arra irányítja, amit a Mars mond. Átalakítja, átvilágítja álomszerű földi élményeit azzal, amit az univerzumból a Mars közvetít neki. És abból, ami lejátszódik, a Nap közbelép, rendet rak, ezáltal a Vénusz felveszi mindazt, ami a Földről érkezik, kihallgatja a Marsot, ebből alakulnak ki azok az erők, amelyek az emberi beszédkészség alapját képezik. Ha a kozmoszban az emberi beszédképzés impulzusait akarjuk megérteni, akkor erre a figyelemreméltó szövésre kell egy pillantást vetnünk, ami a Vénusz és a Mars között játszódik le. Így, ha a sors úgy hozza, hogy nagy jelentőséggel bír valamelyik nép nyelvének fejlődésére hogyan áll a Vénusz a Marshoz képest. Ha a Vénusz kvadrátban áll a Marshoz képest a nyelve elmélyül, lélekkel teli lesz. Ezzel szemben a nyelv lélek nélküli, csengő lesz, ha a Vénusz és a Mars együttáll, és az érintett népre hatást gyakorol. A Vénusz ad erőt mindahhoz ami természeti adottság és temperamentum. Az ami előszeretettel tevékenykedik az emberi testben, ami tehát a kozmoszból kiindulva az emberi étertestben tevékeny. A Vénusz tehát elsősorban az emberi étertest tevékenysége. Nem lenne májunk, ha a Vénusz nem illesztette volna belénk. A Vénuszt, a Merkúrt és a Holdat a sorsot meghatározó bolygóknak nevezzük.

........................................................................................................................................................................................

 Ha a Vénusz a Nap és a Föld között halad bolygópályáján (tehát a 3 kozmikus objektum egymás mellett, egy vonalban áll) akkor a Vénusz gravitációs hatása a Földre hatvanszor nagyobb, mint abban az esetben, a ha a Vénusz a napon túl, "külső együttállásba" kerül a Földdel.

..................................................................................................................................................................................

"Mert hát Mercur s Venus gyermekei

örökké egymás ellenfelei

ennek tudomány kell s bölcselem

annak pedig mulatság féktelen"

Jelleg: földies, nőies, koncentrált erejű
A szeretet, a szerelem, a harmónia bolygója. Ide tartozik a szépség, a művészet és a szórakozás. Minden kellemes és szép dolog.

Harmonikus jellemformáló hatása:
vonzó, vidám, kellemes, szeretetreméltó, művészi hajlamú, odaadó, békülékeny, kecsesség, báj, társaságkedvelő, együttérző, egészségesen érzéki.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
hiú, vagy elhanyagolja magát, féltékeny, felületes, léha, követelő, hűtlen, túlságosan érzéki, kicsapongó, erkölcstelen, lusta, ellenszenves, vagy mindenáron kellemeskedő.

A Vénusz abszolút ellentéte a harcos, aktív, domináló Marsnak. Formaérzék, az esztétikum iránti törekvés, az anyag „nemessé tétele” (értékessé tétele), finomítása. Szépérzék, lágyság, kecsesség képviselete illetve vágya. Az érzékek és szenvedélyek nemesítése, a harmónia képezik a Vénusz törekvéseit.

Horoszkópbeli konstellációja utal arra, hogy mennyire és milyen minőségben jelennek meg a felsorolt alapvonások (az anyag szellemi szférája, művészi alkotás, az anyag és a szenvedélyek ösztönszférája). A kifinomult ízlés és az ízléstelenség között gyakran csak egy lépés van.

A Vénusz jelzi: – hogyan teremtünk kapcsolatokat; – milyen emberekkel vagyunk jóban (vagy nem); – mit gondolunk értékesnek; – mit látunk szépnek; – mi okoz örömet számunkra.

A Vénusz autonómiája:
saját értékeim ismerete – önmagam szeretetreméltónak értékelem és érzem – a választás képessége, a személyes ízlés ismerete és komolyan vétele (választani akkor tudok, ha van választék.
Amíg alapszükségleteim (lásd: Hold) nincsenek kielégítve, addig nem válogathatok, nem választhatok (Vénusz). Valódi választások, valódi kötődések autonómiájáról van szó – azonos szintű emberi kapcsolatok megteremtéséről (a Hold-függőséggel szemben)."

A Vénusz az asztrológiában a felhívó, csalogató, vágyingerlő passzív erő. Talán most mérhetjük le legegyértelműbben, hogy a passzív egyáltalán nem hiánytulajdonság, hanem ennek óriási értéke és gazdag tartalma van.

A Vénusz az érzelemre van beállítva, nem előre gondolva tervez, nem visszafelé nézve értékel, hanem a jelenben él. A pillanatban.

A legtöbbet gyakorolt vénuszi tevékenység: a szerelem.  A Vénusz teljesen érzékeli, átéli az adott szituációt, beállítódik partnerére, és ösztönszerűen cselekszik. Akár vonzásról, vonzódásról, akár távolodásról, távolságtartásról lenne szó. A Vénuszé a félénkség, a kacérkodás, az elrejtőzködés, a megmutatkozás, a féltékennyé tevés, vagyis a vonzó, ingerlő dolgok. A Vénuszé az arcjáték, az elpirulás, a fellelkesülés.

A Vénusz planétának tulajdonítjuk a harmóniát. 
Mi is az a harmónia? Az a valami, ami, ha meg van valamiben, akkor észre sem vesszük. A harmónia azt jelenti, hogy az egészet alkotó dolgok egymással részarányosságban vannak. Vagyis mindenből pont annyi van, amennyi kell. Ha felborul az egyensúly, akkor a Vénusz ezt igyekszik helyreállítani.

A társadalomban a kiegyenlítő tendencia igen fontos, ez is Vénuszi tulajdonság. A túlsúlyos részek felborítanak egy közösséget, amelyek után az újrarendeződés kezdődik. Hogy az újrarendeződésben kialakuljon a rend, a vénuszi elem végzi az érintkező felületek csiszolását, hogy harmonikus, egymással nem ellentétes zavartalan belső mozgás jöjjön létre.

Így a törvények létrejöttében is nagy szerepe van a vénuszi erőnek. Hogy mindenki számára elfogadhatók legyenek a szabályozók. Itt kap különös szerepet a kompromisszum, a kiegyezés, a kiegyenlítődés.

A női nemi szerep tényezői: az asztrológiai önismereti modell nemi jelölői (Hold, Vénusz); az anyai minta, amely megerősíti a horoszkópban megfogalmazódó adott női szerepben vagy módosítja azt valamilyen irányban; az éppen aktuális női szerep hangsúlya (kor, szituáció stb.); az adott környezet, kultúra, szubkultúra, családi tradíció legális női szerepeinek a befolyása.

A nő horoszkópjában a Vénusz a női identitást, a saját nőiességet, a nő szexualitását jelzi. Vénusz jegye a saját nemi identitás archetípusos tulajdonságait hordozza.

Vénusz a Bika és a Mérleg jegyben uralkodik. E két jegyben érzi magát leginkább otthon. De nem egyformán, nem azonos motivációkkal, viselkedésformákkal.

Bika Vénusz erotikus és a fizikai test igényeit igyekszik kielégíteni. Elvárásai, vágyai között szerepel az asztal és ágy öröme egyaránt. Biztonságra vágyik, és nem engedi el azt szívesen, amit tulajdonának tart. Így van ezzel akkor is, ha a férfiakról van szó. Szereti, ha értékelik testét és nagyon fontos számára a gyakori és intenzív testi kontaktus.

Mérleg Vénusz inkább tetszeni akar, és arra vágyik, hogy csodálják, hogy rajongjanak érte.

Hiú és általában jó ízlésű. Szereti a szépet és mindig a kellemesebbik arcát mutatja. A ravaszkodásban, a taktikázásban mesteri. Kerüli a konfliktusokat, mert nagy a harmónia igénye, nem ritkán megalkuvó.

Vénusz a tüzes jegyekben határozott, rámenős, temperamentumos, különösen a Kos jegyben. Oroszlánban büszke és szívélyes, tele van életörömmel, játékos természetű. Nyilasban független és szívesen veszi át a vezető szerepet a partnerkapcsolataiban.

Levegős jegyekben Vénusz nem igazán erotikus. Ikrekben társasági és nyílt, szívesen flörtöl, de inkább csak azt próbálgatja, mennyire van sikere. Sokat beszél a szerelemről és a szexről, de a gyakorlat sokkal kevésbé érdekli. Vízöntő Vénusszal a nő viszonylag hidegebb, független és nagyon nehezen viseli a kötöttségeket. Nem is szívesen kötelezi el magát véglegesen.

Földes jegyekben a Vénusz egészen másként viselkedik. Szűz jegyben odaadó és szolgálatkész, többet törődik a partner örömével, mint a sajátjával. Bakban fegyelmezett, céltudatos és nehezen elengedő.

Vizes jegyekben a Vénusz általában érzékeny. Rákban gondoskodó, anyáskodó és nagyon sértődékeny. Skorpióban szenvedélyes és féltékeny, birtokló, bizalmatlan. Halakban kissé kaotikus, romantikus és gyenge, rászoruló.

Robert Powell egy Vénusz tanulmánya az alábbi linken: 

http://www.camphill.hu/wp-content/uploads/R.-Powell-A-Venusz-pentagram.pdf

 

 

 

 

Asztali nézet