MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Szaturmusz az első házban

Komoly, méltóságteljes személyes fellépés. Felelősségvállalás. Komoly alkat, és kitartó munkálkodás. Sosem beszél vagy cselekszik ok nélkül. A felületes szemlélő számára hidegnek és barátságtalannak tűnhet, de ha a Szaturnusz kedvezően aspektált, akkor hűséges barát, aki az ínséges időkben mindig felbukkan.

Tiszta gondolkodás, erős igazságérzék. A meggyőződése, hogy az embernek az életben súlyos felelősségeket kell magára vennie, egészen odáig is elvezetheti, hogy a könnyedséget az életörömöt túlságosan frivolnak tartja, és mint puszta időpocsékolást elutasítja. Nem árt, ha néha ki tud lépni komoly önmagából, és kifejleszti humorérzékét. Kedvezőtlenül aspektált Szaturnusz az első házban gyakran jelent kemény és nélkülözésekkel teli gyermekkort. Jelentős akadályokat kell legyőznie, mielőtt képes zöldágra vergődni, függetlenséget és szabadságot megvalósítani. Ha a Szaturnusz nagyon sérült, a lelki reakciók a rossz gyermekkori emlékek miatt egoisztikusak, materiálisan becsvággyal terheltek lehetnek. Egy nagyon mélyen gyökerező bizalmatlaság miatt ezek az emberek azt hiszik, hogy csak az egyéni érdekeiket kell védeniük, mert ezt különben senki sem teszi. Ezért falat építenek önmagukban és önmaguk körül, amely csak nagyon nehezen átjárható mások számára. Így azonban egyre jobban eltávolodnak másoktól, még mélyebb defenezívába vonulnak, amelynek az eredménye egy ördögi kör, amelynek nincs kijárata.

Ezek az emberek keményen és kitartóan dolgoznak, hogy a sajá erejükből hatalomhoz és tekimtélyhez jussaak, és ezáltal mintegy önmagukban is megerősödjenek. Amennyiben személyen törekvéseikben akadályokba ütköznek, akkor a hiábavalóság érzése lesz úrrá rajtuk, ami könnyen ellenségeskedésbe csap át. Ez azonban többnyire nem nyílt agresszióként jelenik meg, hanem sokkal inkább mint intrika.Be akarja csapi a másikat, vagy régi adósságát akarja így rendezni vele.

Meg kell tanulnia, hogy nyitottabb legyen mások felé, több szeretetet legyen képes mutati mások felé, és azt hogy együtt tudjon dolgozni másokkal, mielőt a személyes jóllétére gondolna. Az első házas Szaturnusz korlátozásaiból csak ezen a módon képes kitörni.

Az első házas Szaturnusz esetén nem kizárt a testi szenvedés, vagy valamilyen testi korlátozottság, betegség megléte. Többnyire két típust jelöl: tömzsi, sötét hajú.sötét szemű, a másik nagy és csontos.

 

Szaturnusz a második házban

Aszerint, hogy milyen jegyet és fényszöget kap a Szaturnusz: olyan személyeket jelölhet, akik gazdagok, de fösvények, akik úgy élnek, mintha szegények lennének, vagy olyanokat, akik minden erőfeszítés ellenére sem képesek megfelelő anyagi helyzetet teremteni maguknak. Ezért egész életükben kénytelenek nélkülözni.

Becsvágy és sok munka, és az ezek által elérhető társadalmi pozíció. Általában keményen meg kell dolgoznia megélhetéséért. Üzletileg ügyes, és általában el is éri partnereinél amit akar.

Nagy hangsúlyt fektet a biztonságra. Sosem adnak ki pénzt könnyelműen. Spórolása extrém esetekben fösvénységgé fajulhat. Ez esetben még a szükséges kiadásaitól is visszaléphet.

Ez megakadályozhatja abban, hogy kiterjessze üzletét, hogy növekedjen.

Ezeknek az embereknek meg kell tanulnia, hogy a pénzügyi növekedés csak akkor lehetséges, ha a pénz mozgásban van. Ha nincs mozgásban a pénz, nincs növekedés. Sok esetben a nagy óvatossága a szegénységtől való félelem miatt van.

Ezért halmozza a gazdagságot is.

Ha Szaturnusz rosszul aspektált, akkor a nehéz munka is alig hoz valamit a konyhára. Egy jól aspektált Szaturnusz ellenben sikeres pályafutást ígér.

Sikeres pályafutás inkább az élet második felében. Ebben az esetben igen óvatosan fog bánni a pénzzel az egyén. Ilyen esetben komolyabb örökség sem kizárható.

Sok esetben az apa, a munkaadó, vagy magas pozíciójú emberek segítségére számíthat.

Bányászat, építőipar, állami megbízások.

Ha a Szaturnusz nagyon sérült, akkor egoizmus, birtoklásvágy léphetnek fel.

Pénzügyek és főleg a keresőképesség alkotják a az élet fő kihívásait. Ezen a területen a gyakorlati gondolkodás nem túl jó, fejleszteni kell. Ez az első dolog, amin dolgozni kell annak érdekében, hogy az önbizalom megerősödjön, és lehetséges legyen az életben való előrehaladás.

Ön bizalmatlan, és túl sok időt tölt elemzéssel, mielőtt cselekszik.  Meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy nyerjünk, el kell fogadnia, hogy veszíteni is lehet, a kockázatvállalás szükséges,  valamint, hogy adni az adás kedvéért is lehet. Nincs más kiút. Ahogy telik az idő, egyre kitartóbb lesz, képes lesz anyagi biztonságot teremteni, és ahogy kezd folyamatossá válni a pénz  áramlása, úgy küzdi le az anyagi dolgok miatt érzett frusztrációját.

 

Szaturnusz a harmadik házban

Szellemi fegyelem, és gyakorlatiasság. Az ötletek csak annyiba fontosak, amennyiben át lehet őket ültetni a gyakorlatba. Ezzel a Szaturnuszállással minden megnyilatkozás többnyire igen jól megfontolt. Állhatatos és szisztematikus gondolkodásmódjának köszönhetően matematikai, tudományos tehetség. Sokszor dolgozik kiadóknál, nyomdában, titkárságon, kutatóként, könyvtárosként, íróként, tanárként. Szerződéskötéeknél nagyon megfontolt, nagyon alapos, mielőtt bármit is aláírna. Üzleti utak kivételével nem szívesen utazik.

Kedvezőtlen aspektus esetén a testvérekkel, a szomszédokkal való kapcsolata zavaros, feszült. Gondjai és negatív gondolkodása önsajnálatba és állandó zsémbeskedésbe vezetik. Iskolai és szakmai előrehaladása nehézségekbe ütközhet és csalódással járhat.

Kedvező aspektus esetén az egyén nagyo kemény munkát fektet szakmai kiképzésébe, karrierjébe.

 

Szaturnusz a negyedik házban

A Szaturnusz ebben a házban arra utal, hogy az egyén otthon, a családban nagyon sok felelősséget vesz magára. A szülők többnyire erősen konzervatív beálltottságuak, és idős korukban nagy teherré válhatnak. A családtól való lelki elhidegülés is felléphet. Az otthoni biztonságért, és a család eltartásáért többnyire nagyon erősen meg kell küzdeni. Ha a Szaturnusz sérült, akkor a késői években is különféle korlátokba ütközik, vagy olyan dolgokat kell magára vennie, amelyek erősen korlátozzák. Szakmai, üzleti tevékenysége többnyire ingatlanokkal, építéssel, bérleti szerződésekkel, szántóföldekkel és háztartási cikkek előállításával kapcsolatos. Az egyén többnyire gondosan bánik a javaival, tulajdonával, örökségével. Igykeszik megőrizni azokat későbbi éveire. Öregkorára magának való lesz, csak ücsörög a szobájában, vagy különleges körülmények kényszerítik az otthonába.


Szaturnusz az ötödik házban

A Szaturnusz az ötödik házban nehéz kötelezettség a gyermekekkel szemben.

Jól aspektált Szaturnusz esetén művészeti tevékenység. Érzék a szervezéshez, bármi felépítéséhez. Spekulációs érzék, iskolákkal, oktatással kapcsolatos tevékenységek. Jó tőzsdei érzék, konzervativizmus, és jó érzék a pénzbefektetéshez. A Szaturnusz ebben a házban gyakran mutat hatalmi törekvéseket, vezető pozícióra való törekvést, igényt az alkotásra, politikai és üzleti vezetői ambíciókat.

Rosszul aspektált Szaturnusz esetén veszteségekkel kell számolni. Ilyen esetben a személyes jó kapcsolatok is csorbát szenvednek. Az élethez való alkotó hozzáállás, a művészetekhez való hozzáállás, az élvezetekhez való hozzáállás ilyenkor visszafogott, korlátozott lesz. A fogság az utadban állhat. Ilyen esetben meg kell tanulni kilépni önmagadból, és a másik embernek elé menni.  Ha nyitottan és örömmel tudsz adni, akkor lehetsz boldog.

Ha a Szaturnusz súlyosan sérült, akkor az nagyon rossz kapcsolatot jelent a gyerekekkel. Túlzott szigorúság, kicsinyesség, érzelmi hidegség, szeretetre való képtelenség gyakoriak a sérült Szaturnusz esetén.

A legszélsőségesebb esetben frigiditás és érzelmi blokkok állhatnak elő.

A Szaturnusz a komolyság planétája. Az ötödik ház az életöröm háza. A Szaturnusszal az ötödik házban az ember nem játszik. Komolyan veszi az életet.

 

Szaturnusz a hatodik házban

Komoly munkára való képesség, és szakmai talpraesettség. Komolyan veszi a munkáját, és nagyfokú szakmai jártasságra, szakismeretekre tesz szert. Többnyire nehéz kötelezettségeket vesz magára, és ezért vigyáznia kell egészségére. Előszeretettel választ gyógyszerészi, táplálkozástudományi, élelmiszer feldolgozással összefüggő hivatást, vagy a ruházati szakma, természettudományok, gépgyártás érdekli, minden olyan tevékenység, többnyire technikai területen, ahol az ügyesség és a pontosság alapkövetelmény. Ezzel a Szaturnuszállással együtt jár egy alapos, analitikus gondolkodás. Mivel általában nagyon jól ismernek egy szakterületet, tehetségüknek és ügyességüknek köszönhetően elérik az anyagi biztonságot.

Ha a Szaturnusz rosszul aspektált, akkor krónikus egyészségügyi problémák és gyenge vitalitás jellemző, ami többnyire a túlzásba vitt munka vagy aggódás eredménye. A betegség, vagy a lehetőségek hiánya megakadályozhatja az egyént abban, hogy kedvező állást találjon.

Kedvező aspektusok esetén az egyént kedveli fogják a munkatársai és elöljárói. Ha sérült a Szaturnusz, akkor feszültségek várhatók ezekben a kapcsolatokban.

 

Szaturnusz a hetedik házban

Szaturnusz a hetedik házban, valami gátlás, visszahúzódás a kapcsolatokban, túl félénkek a kapcsolatteremtéshez, félnek a kapcsolat intimitásától. Más esetekben viszont azt látjuk, hogy a Szaturnusz a hetedik házban azt jelzi, hogy az illetőnek nagyon fontos a kapcsolat kialakítása másokkal. Tehát vagy menekülünk valami elől, vagy megpróbáljuk megszerezni.

Ez a két reagálási mód lehetséges a képletünkben lévő stresszes tényezőre.

Ahol a Szaturnuszunk van, azon a területen nem engedjük, hogy maguktól történjenek a dolgok, nem engedünk szabad befolyást a dolgoknak.

Hetedik házas Szaturnusz esetén az illető hatalmas felelősségtudattal közelít a kapcsolatokhoz, a szerelmi ügyekhez.

És az illető azért óvatos ezzel kapcsolatban, mert felelősséget érez azzal kapcsolatban, ami történik. Mint mondtam, nem engedi, hogy maguktól történjenek a dolgok. Ő akarja írányítani, ő akar irányítani mindent. „Nos, ha megházasodom, akkor azt akarom, hogy örökké tartson”. „Úgy kell intéznem, hogy örökké tartson. Igaz hogy bánt engem a férjem,  meg is ver, , gyűlölöm őt, de úgy kell alakítanom, hogy örökké tartson.

Természetes ellenállás van benned, hogy engedj a benned lakó lévő bizalomnak. Mindennemű társulás, társági élet, együtt munkálkodás, unió nehéz a számodra. A másik oldalon telve vagy bölcsességgel és különös dolgokkal.

Hajlamos vagy negatívan megélni ezt a attitűdöt, mert hosszú távon ellened dolgozik. Későn házasodsz, vagy olyan személlyel, aki sokkal idősebb nálad. Ez azonban nem boldogtalanságot jelent. Érdeked, hogy megnyílj mások felé, még ha ez nehezen is megy neked. Végül mind a sorsod és evolúciód számára bizalmat aratsz.

 

Szaturnusz a nyolcadik házban

Azon embereknek, kiknek Szaturnusza a nyolcadik házban áll, a partnerük pénzével, társaságok pénzügyeivel, adókkal és örökségekkel van tennivalójuk, és ez számukra nagy felelősséget jelent. Az egyénnek az anyagi dolgok tekintetében nagyfokú igazságosságot kell kifejlesztenie, mert mind a saját, mind a mások vagyonért felelős. Amennyiben a Szaturnusz ebben a házban nem jól aspektált, akkor pénzügyekkel, örökséggel kapcsolatos problémák lépnek fel, vagy a rábízott javakkal való hűtlen sáfárkodás, és azokkal kapcsolatos jogviták okoznak nehézségeket. Az is előfordulhat, hogy egy örökség, ami őrá vár, jogilag megkérdőjeleződik, vagy válás esetén tartásdíjat kell fizetnie. Valószínűleg nagyon magas adót is kell fizetni, határidőre, hogy elkerülje a jogi vitákat. A sebzett Szaturnusz ebben a házban azt is jelentheti, hogy az egyén egy hosszan tartó betegségben hal meg. Sok esetben nincstelen partnerrel házasodik, és a házasság anyagi teherré válik. A szakmai ambíciók is sok esetben tőkehiány miatt valósulhatnak meg. Amennyiben a Szaturnusz jól aspektált, ügyes tranzakciók által a rendelkezésre álló tőke nagy hasznot hoz.

Amennyiben az egyénnek nincsenek szellemi tapasztalati, vagy akár elképzelései a halál utáni életről, a Szaturnusz a nyolcadik házban óriási halálfélelmet is jelenthet, ami felkavaró álmokban és paranormális tapasztalatokban nyilatkoznak meg, és pszichológiailag összezavarják őt, ami nagyon rosszul hatnak az egész életére. Amennyiben a Szaturnusz jó kapcsolatban áll az Uránusszal, a Neptunusszal, vagy a Plútóval, egy nagyon mély spirituális betekintést kap az egyén az élet titkaiba.

 

Szaturnusz a kilencedik házban

A Szaturnusz a kilencedik házban magas pozíciót betöltő személyt jelölhet. Vallási, filozófiai, vagy más magasabb képzettséget igénylő területen. A különböző hitrendszereket, főleg a későbbi éveiben praktikus értekei alapján ítéli meg, és elsősorban annak alapján, hogy mennyire jelentősek a társadalom számára. Ezek az emberek törekszenek a tekintélyre, ez az alap az útjuk során. Sok professzor és egyetemi dékán rendelkezik Szaturnusszal a kilencedik házban. Nagy hangsúlyt fektet a morális jó hírére. Többnyire konzervatív és tradicionális. Üzleti és társadalmi pályafutása többnyire joggal, oktatással, könykiadással, vallással, utazással kapcsolatos. Utazásait többnyire inkább szakmai és presztízsszempontok vezérlik, inkább mint az élvezeti szempontok. Előfordulhat kedvezőtlen Szaturnusz állásnál, hogy  morális és vallási dolgokban szűklátókörüség, autoriter álláspont jellemzi.

 

Szaturnusz a tizedik házban

Erős szakmai ambíciók. A késztetés, hogy tekintélyes társadalmi pozíciót vívjon ki magának, az első helyen áll, különösen a 28.életévtől. Ha a Szaturnusz kedvezően aspektált, akkor az egyén sikeres, morális integritásának, fáradhatatlan munkájának köszönhetően gazdag, és vezető lesz, előkelő társadalmi pozícóban. Ha azonban a Szaturnusz rosszul aspektált, akkor túlzott becsvágy, túl nagy kockázatvállalás, nyilvános vereségek, magas pozíció elvesztése, nyilvános botrányok övezik. Aki ilyen Szaturnusz állással születik, jól teszi ha ügyel életének alapelveire, mert könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy nehéz karmikus adósságot vesz magára, ütközik az univerzummal, és ezért nagyon magas árat kell fizetnie. Fontos hogy a becsvágy és a siker ne öncélú legyen, és képes legyen alkalmazkodni a megérteni a fennálló szociális viszonyokat. Ezért is nagyon szükséges megvizsgálni a hatalomvággyal kapcsolatos motivációit, mert ha a visszaélésekéa fő hangsúly, és más embereknek szenvedést okoz, akkor sokkal jobb neki, ha inkább sosem éri el a hőn óhajtott pozíciót, mert a rossz motivációból eredő tévedések csak nagyon-nagyon nehezen tehetők jóvá.

A Szaturnusz ebben a házban alkalmassá teszi az egyént egy a jövőbe messzire előre látó kiváló szervező és vezetői képességgel megáldott politikai vagy üzleti karrierre.

Ha a Szaturnusz sérült, akkor akadályok, csalódások, lehetőségek hiánya, bizonytalanságok jellemzők a karrierben.

 

Szaturnusz a tizenegyedik házban

A Szaturnusz ebben a házban nagy felelősséget jelent a barátok és más közeli ismerősök irányába. A szülött arra törekszik, hogy fontos és befolyásos embereket ismerjen meg, és ezáltal önmaga is előre lépjen. Lojalitás, előzékenység. A barátok gyakran segítik abban, hogy tudását kiterjessze, és intellektuálisan növekedjen. Nagy igazságérzet. Az emberek egymástól való függésének tudata, és annak elismerése. Amennyiben az egyenlő jogok megvalósulnak a környezetében mindenki számára, akkor a közös munkából mindenki hasznot húz.

Az egyén hajlamos rá, hogy idősebb, tapasztaltabb, karrierjükre odafigyelő emberekkel barátkozzanak, akik előnyösen befolyásolhatják életét.

Karmikus kapcsolatokat létesíthetnek azokkal, akikkel a múltban teendőjük volt.

 

Szaturnusz a tizenkettedik házban

Sok időt tölthet el teljes elszigeteltségben, vagy nagy intézmények hátterében (kórházak, egyetemek, közigazgatás). Pszichológusként vagy jótékonysággal foglalkozó intézményekben dolgozhat. Csak nehezen találnak elismerésre. Magány, depresszió. Nagyon kedvezőtlen aspektus esetén szellemi összeomlás, kórházi zárt osztály is előfordulhat. Titkos ellenségek akadályozhatják előmenetelét.

Nagyon fontos hogy eloldódjon saját lelki problémájától, azáltal hogy másokat szolgál, és ezáltal önmagát is felépíti.

 

 

Asztali nézet