MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

 

Jupiter.jpg

Jupiter

Ha megismerkedünk a Jupiter lényeivel, künönös benyomásunk támad. Hogyan létezhetnek olyan lények, mint ezek itt. A Jupiter lények olyanok, akiknek semmit sem kell tanulniuk, mert abban a pillanatban amint létrejönnek, máris nagyon bölcs lényekké válnak.  Sohasem ostobák vagy tudatlanok, hanem eleve úgy jönnek létre, ami sokszor  a földi emberek kívánsága, akik a sok tanulás helyett már mindjárt bölcsen szeretnének megszületni. De ezek a lények a Jupiteren egyáltalán nem születnek, hanem a Jupiter egész organizmusából lépnek elő. Ahogyan nálunk a felhők képződnek az atmoszférából, úgy alakulnak ki ezek a lények a Jupiter egészéből olyan formán, hogy mintegy megtestesül bölcsességnek tekinthetjük őket, amikor megjelennek. Nem is halnak meg a Jupiter szférában, hanem csak átalakulnak.

A Jupiter ugyanis tulajdonképpen gomolygó bölcsesség. Képzeljék el, ahogy letekintenek a svájci Rigi hegy csúcsáról, látják a gomolygó felhőket, de most azt gondolják, azok nem gomolygó felhők, hanem bölcsességalakzatok, gondolatformák, amelyek azonban lények.

A Jupiter bolygórendszerünk gondolkodója. Az univerzum alkotó, és megtermékenyítő gondolatait sugározza felénk a Jupiter. A Jupiter magában foglalja az univerzum különböző lényei számára a szellemi erőket.  Míg a Szaturnusz a múltat meséli el, addig a Jupiter eleven bemutatásban az annak megfelelőt mutatja az univerzum jelenében. Amit a Jupiter a lelki szem elé tár, abba érzéki módon bele kell avatkoznunk. Nekünk is gondolkodnunk kell, hisz a Jupiter titkai olyanok, hogy csak gondolatok formájában bontakoznak ki.

A Jupiter az univerzum gondolkodója.

Ha megpróbáljuk megérteni a lét valamelyik rejtélyét világos gondolkodásban és az emberi, fizikai és éteri akadályok következtében, egészen pontosan asztrális akadályok miatt nem megy, akkor avatkoznak be a Jupiter lényei, és segítenek.

A Jupiter lényei pontosan az ember segítői az emberi bölcsesség kibontakozása értelmében.

Aki igazán erőfeszítéseket tesz, hogy világos gondolkodásban  a lét valamelyik titikát fejlessze, és nem képes rátalálni okára, ha türelmes, és ezen a rejtélyen továbbra is dolgozik lelkében, akkor úgy találja, hogy a Jupitererők még éjszaka is segítik őt. Aki a nappali rejtélyt éjszaka megálmodja, éjszaka jobban meg tudja oldani a rejtélyt mint nappal, akkor be kell vallania: a Jupitererők azok, amelyek az emberi gondolkodást mozgásba és hévbe hozzák. Ha tehát a Szaturnusz az univerzum emlékezetének örzője, akkor a Jupiter az univerzum gondolkodója.

Az ember a Jupiternek köszönhet mindent, amit az univerzum jelenéből birtokol.

Az ember a Szaturnusznak köszönheti mindazt, amit az univerzum múltjából birtokol.

Ebből e megérzésből kiindulva tisztelték annyira Görögországban, ahol a szellemmel annyira a jelenben éltek, a Jupitert.

Abban is, amit az év folyamának a Jupiter kölcsönöz, az ember számára egész fejlődésében ösztönzés rejlik. A Szaturnusz majdnem 30 év alatt megy körbe, a Jupiter 12 év alatt.

Azáltal, ami gyorsabb mozgásában benne van, az emberek bölcsesség iránti igényét elégíti ki.

És, ha a szerint az óra szerint, ami bizonyos mértékig kifejezi az ember sorsát a mindenségben, bizonyos kapcsolatban áll a Jupiter és a Szaturnusz, akkor ehhez az emberi sorshoz olyan csodálatos, fénylő dolgok is társulnak, amelyekben a jelen gondolkodásaval sok minden kibontakozik a múltra vonatkozóan.

Ha az emberiség történetében olyan pillanatokat keresünk, amikor beléptek a reneszánsz korszakok, amikor belépett a régi impulzusok újjáéledése, mint a legutóbbi reneszánsz korban, akkor a régi impulzusok újjászületése minden további nélkül összefügg a Jupiter és a Szaturnusz bizonyos konstellációival.

A Jupiter azonban zárt, és kinyilatkoztatásai a tudattalanban maradnak, ha az ember aktív, önmagában erős, tiszta fénnyel teli gondolkodásával nem megy elébe.

Ennélfogva a régi időkben, amikor az aktív gondolkodás kevésbé volt fejlett, a mód ahogyan az emberiség előrehaladt, mindig attól függött, hogyan állt a Jupiter a Szaturnuszhoz képest. Azokban a korokban, amikor a Jupiter és a Szaturnusz között bizonyos konstellációk álltak fenn, különösen a régi ember számára sok minden megnyilatkozott. Az újabb ember inkább rá van utalva, hogy a dolgokat fejlődésükben szétválasztva nézze, azaz a Szaturnusz emlékezetet és a Jupiter bölcsességet szétválasztva fogja fel szellemi fejlődésében.

A belső akaratimpulzus, ami a szabad gondolkodásba rejlik, a Jupiter kegyességének köszönhető.A Jupiter tulajdonképpen az ember minden gondolatát uralhatná.

A Jupiter az, ami esetében az egész univerzum jelenlegi gondolatát megtalálhatjuk, ha hozzáférhetővé tesszük azokat.

De a Jupiter is visszahúzódott, hagyja hogy az emberek szabad lényként gondolkodjanak.

Az emberi gondolkodás bizonyos módon az asztrális test részleges tevékenységén nyugszik. Az asztrális test egy kis része tevékeny gondolkodás közben. Ami az asztráltestben a gondolkodást erősíti az a Jupiter hatása. A Jupiterhatásnak kiváltképp az emberi agy asztrális átszervezéséhez van köze.

Az, ami bennünk mint gondolkodás fejődik, annak az első 12 évhez van köze, ennyi a Jupiter keringési ideje.

Gondoljuk csak meg, hogy azáltal, hogy az ember beleilleszkedik a kozmoszba, más, mint hogy az ember egy ponton áll a Földön, mondjuk a Jupiter fénylik az égről, vagy az ember itt áll a Földön, és a Jupiter eltakarja a Föld. Az emberre gyakorolt hatások egyik esetben közvetlenek, a másik esetben olyanok, hogy a föld közéjük áll. Ez adja jelentős különbséget. A Jupiter a gondolkodással van kapcsolatban. Tételezzük fel, hogy ott, ahol az emberi fizikai gondolkodás szerve előnyös kibontakozásban van, ott éli meg az ember, hogy rögtön születés után, születéséből kiindulva, hogy a Jupiter odaragyogja hatását. Az ember egészen különös módon átalakul a gondolkodás szervévé, megkapja a gondolkodás bizonyos alapjait. Tegyük fel, hogy az ember ezt az évet úgy éli meg, hogy a Jupiter  a másik oldalon van, a Jupiter hatásár a Föld tehát akadályozza, agya kevéssé alakul át a gondolkodás szervévé. Ha ezzel szemben a Föld hat benne anyagaival és erőivel, és mindaz, ami a Föld anyagából kiárad, ha éppen ekkor alakul át, mondjuk a Hold hatásainak következtében, amelyek bizonyos módon mindig ott vannak, akkor az ember egy érzéketlen álmodozó, egy érzéketlen tudatú lény csupán, a gondolkodás visszalép. Közben létezik az összes lehetséges fokozat. Tételezzük fel, hogy az ember korábbi inkarnációjából olyan erőket birtokol, amelyek gondolkodását arra ítélik, hogy a földi életben, amibe lépnie kell, különösen művelt legyen, akkor hozzálát, hogy lejöjjön a Földre. Kiválasztja az időt, mivel a Jupiternek megvan a maga keringési ideje, és akkor jelenik meg a Földön, amikor a Jupiter közvetlenül küldi a sugarait. Ilyen módon adja meg a csillagkonstelláció azt, amibe az ember beleszülettetik korábbi földi életei alapján.

Ma a tudati lélek korában egyre inkább meg kell szabadulnunk a kötöttségeinktől, és ennek az az útja, hogy a pusztán árnyszerű, absztrakt intellektuális fejlődésből el kell jutni a képszerű, személetes fejlődéshez.

Azáltal, hogy az ember megszületik, beleéli magát a Földbe, aszerint, hogy milyen a csillagkonstelláció. Fel kell azonban vérteznie magát azokkal az erőkkel, amelyek a megfelelő módon függetlenné teszik ettől a csillagkonstellációtól. Az ember a megfelelő módon függetlené válik a kozmikus erőktől, amelyek annak ellenére hatnak benne.

Látjuk, hogy az ember és a Földön kívűli kozmosz közötti összefüggések ilyen felismeréseihez kell eljutnia a civilizációnak.

Az embernek ismét úgy kell éreznie, hogy tudja: szervezetemben nemcsak a megszokott, a mai tudomány által elismert erők hatnak.A tényleges tényállással szemben butaság lenne az hinni, hogy a női szervezeten belül vannak azok az erők, amik öröklődnek, amik úgy öröklődnek, hogy kialakítják a májat, a szívet, stb. Ez egy sötét elképzelés, a valóságban nem így van.

Nem lenne szív a szervezetben, ha a Nap nem pontosan ezt a szívet illesztette volna be, és pedig a fejből kiindulva, és nem lenne máj az emberi szervezetben, ha ezt a májat  a Vénusz nem illesztené be. És így van ez emberi szervezet minden egyes szervével. Minden szervünknek szellemi eredete van.

Összefüggenek azzal, ami a Földön kívűli.

Az ember agyában Jupiter erők hatnak.

Az ember egész felépítésében, amennyiben asztrálteste egészséges vagy beteg formában beilleszkedik a fizikai szervezetébe, a Szaturnuszerők hatnak. az ember azáltal tanul meg beszélni, hogy Marserők hatnak benne, és beszédében megmutatkoznak a Marserők.

Ezek azok a dolgok, amit az emberiségnek ismét át kell tekintenie. Az embernek ismét tudnia kell, hogy egy olyan tudomány segítségével, ami csak a földi dolgokat öleli fel, lénye éppenséggel nem magyarázható meg. Akkor ismerhetjük meg az ember és a Föld összefüggéseit is. Hiszen más lények, akik az ember körül élnek, azok sem csupán földi lények. Földi lények csak az ásványi anyagok.  De az ásványi anyagokkal is történnek változások, amik ismét a Föld környezetének erőitől függenek.Így minden fémünk, amennyiben kikristályosodik, alakjában azért van ott, mert bizonyos módon függ a Földön kívűli erőktől. A gyógyerők, amelyek az ásványi anyagokban,a fémekben rejlenek, azzal függenek össze, hogy ezek a fémek a Föld gyomrában, de a Földön kívűli erőkböl jöttek létre.

Az indiai kultúra embere még érezte ezt a világmindenséget, akkor az embert még a földön kívűlről irányították.  A káldeus és a görög kultúra még feltekintett a Napra, csak a mi kultúránk hiszi, hogy csak a Föld erőivel van összefüggésben.

A mai kor világidegenségét legyőzni, ahhoz elsősorban az szükséges, hogy az ember minden dolog előtt a figyelemre irányuló akaratát fejlessze, az akaratot fejlessze, ami mozgásba hozza a Jupitert. A Jupiter pontosan az az erő, amely felhívást, folyamatos felhívást intéz a figyelmünkhöz. Az emberek nagy része átalussza a mai kort, és közben igen jól érzi magát, nem figyel oda az összefüggésekre, figyelmét nem akarja fejleszteni. Odafigyelni az élet összefüggéseire, ez a lényeg. Az emberi kultúrát elkényeztette a figyele hiánya, az akarat nemléte: odafigyelni a világ összefüggéseire. Ezt adhatja nekünk a Jupiter.

A világnak megvan a maga menete, de mindenkinek fel kell tennie a kérdést, mire vagyok képes én magam??

Ebben a jelenlegi Halak korszakban Föld felől érkező Jupiter ereje van segítségünkre. Az időszámításunk előtti 8. századtól a 15. századig az egész kultúránk egy háborús kultúra, egy Koskultúra, egy Marskultúra alapján alakult ki. Az egyes szociális képződmények elrendeződése alapjában véve egy háborús kultúra által keletkeztek. Most a háborúk a későn jövők, még ha szörnyűbbek is mint valaha, de későn jövők.

A Koskultúra azonban átment a Halak kultúrába, az erők a Koskultúrában a fejjel függtek össze, most a Halak korszakban a lábbal. A fordulat hatalmas volt.

És amit az ellentétes oldalról, a lába felől juttatnak az embernek, azt az ember a feje által tudja megragadni ( a Jupiter az emberi homlok fejlődésével függ össze, az emberi előagy fejlődésével)

........................................................................................................................................................................................ 

Sorsbolygónak tekintjük a horoszkópban, a jó karma bolygója. Jóindulatú, a hagyomány a Nagy Szerencse bolygójának, Fortuna Majornak nevezi. Mutatja mindazt, amit az élet könnyen, ingyen ad: gazdagság, hatalom, kitüntetés, derűs jó kedély, optimizmus (joviális természet). Ha rosszindulatú a képletben, nagyra vágyóvá, gőgössé tesz, elégedetlenséget ad, mert elérhetetlen célok felé hajt. Fô tulajdonsága még a terjeszkedés, az expanzió, a jog és a törvény bolygója. Általánosságban uralma alá tartozik a gazdagság, a tekintélyes emberek, a jog és törvény képviselôi, a vallások papjai, magas rangú vezetôi. Mindig a morál, az erkölcs képviselője.

Karaktere józan, derült, jóindulatú, védelmező/oltalmazó, elégedett, boldog, szerencsés és kissé terjengős. A jupiteri emberek jó morális érzékkel bírnak, erős az igazságérzetük, és nagyon hatásuk alá tudnak vonni más embereket. Nagylelkű és nemes szívű, ismeri a hűséget és a hálát. Magas célokért törek­vő, tanulni vágyó, széles látókörű és tanult. Személyes integritás jellemzi, na­gyon becsületes másokkal szemben. Bármilyen vallású legyen - a jupiteri ember szereti Istenét. A férfi jupiteri személy megértő és elfogult feleségével, és gyermekeivel szemben igen elnéző. Ez a típus könnyen adakozik a megszo­rultak megsegítésére, és elutasít mindent, ami ámító vagy gonosz.

Ám ha Jupiter rosszul áll, akkor az ilyen személy pazarló, hipokrata, gőgös, elvárja hogy mindenki csodálja, bámulja és minden körülötte forogjon. Mere­ven konvencionális és nagyképű, tévhiteket terjeszt. Jellemző rá a kitartás teljes hiánya; elkezd valamit, de semmit sem fejez be. Roppant gondatlan, olyan személy aki mindent elhisz, így könnyen válik balekká. Legrosszabb esetben korrupt és visszaél a hatalmával.

A teljesség, a „szerencse”, a bölcsesség, törvény, vallás, tisztelet gazdagság szimbóluma. Minden horoszkópban feljavító princípium. Segítséget, támogatást jelent. A szellemi kiteljesedéshez, a megismeréshez, világnézethez, a filozófiához kapcsolható. Ha a horoszkópban valamely planétával kapcsolatba kerül, akkor azt felértékeli.

A Jupiter a bölcsességet képviseli, szemben a mindennapi intellektussal. A konstellációja alapján a személyiség szellemi távlatait, látókörét szimbolizálja. A magasabbrendűségnek való bizalomteljes önátadást és az igazságosságba vetett hitet képviseli – optimizmus, életöröm, harmónia, külső-belső szabadság.

Pszichológiai nézőpontból a Jupiter azon belső felismerés szimbóluma, mely szabaddá tesz, elsősorban az Erkölcs teljesítése által. A Jupiter a belső megvilágosodás és a szellemi látókör kiterjesztése által igazi emberszeretethez vezet. Uralomhoz, melynek nincs szüksége erőszakra és önkényre, inkább a bölcselet által győz meg. Meghatározó alapvonása a személyiség kiterjesztése. A jupiteri típus magától értetődő módon sugározza magából uralmi tendenciáit. Ha azonban tartalom nélküli, akkor hencegő, dicsekvő.

 

A ház, ahol Jupiter található, az élet olyan területe, mely teret igényel a növekedéshez, a kalandhoz. Azaz a Jupiter számára a hétköznapiság nem kielégítő – túl profán, túl mindennapi, unalmas. Már csak azért is, mert a Jupiter kalandra vágyik és visszatarthatatlan indíttatást érez, hogy az életet teljesebbé tegye.

A jupiteri problémák a mértéktelen kiterjedésből, a túlhajtottságból, a túlzott felértékelésből adódnak. A nagy távlatokra és eszmékre való kizárólagos orientációja miatt orra bukik a hétköznapok részleteiben. Nehéz aspektusok esetén alaptalan lelkesedést, túlzott optimizmust, a mindent tudás arroganciáját és felszínes bölcselkedést generálhat.

A Jupiter, ahol érvényesíteni tudja az energiáit, ott sikerorientálttá teszi az embert. A pozitív irányultság mindig meghozza az eredményét, esélye van viszont a kiábrándulásoknak is. A psziché jelképalkotó képességét is képviseli (hatása szimbolikus jelentőségű). Bár a fényszögei eltorzíthatják, a valóságos „igazságot”, mégis hitet, reményt és értelmet ad az életnek.

 

Jupiter uralma alá tartoznak a bírák, egyházi személyek (püspök, kardinális, pap - de a katonatiszt is, nagyon magas rangban), a hívők, az egyetemi taná­rok, a miniszterek, szenátorok, tanácsadók, jogi doktorok, ügyvédek, az egye­temi hallgatók - és a ruhakészítők. Ide soroljuk a külföldieket is. Jupiter másik oldala a játékot jelképezi - elsősorban a lósportot és a lóver­senyfogadást, a zsokét, a szerencsejátékokat - és a szerencsét magát. Termé­szetesen, mindenben a győztest!

Uralma alá tartoznak a kiadók, a reklámok és a hirdetések - és mindazok, akik hivatásszerűen ezen témákkal foglalkoznak - mivel minden reklám fel­nagyít, mint ahogy Jupiter is mindent felnagyít amit megérint. Utal még hí­res emberekre is.

 

 

 


 


 

Asztali nézet