MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

Szaturnusz

 

Szaturnusz:

A Szaturnuszhoz olyan lények tartoznak, akik saját természetük révén nem tudnak arról, amit a jelenben csinálnak, tetteiket mintegy öntudatlanul hajtják végre, sokkal magasabb isteni lények hatalmának engedelmeskedve, akiknek önszántukból átengedték lényüket. De amint véghezvisznek valamit, az egy rendkívűl erősen ható emlékezés formájában jelenik meg bennük.

Képzeljék el a helyzetet. Nem részletezem a tetteiket, de képzeljék el, bármit is tesznek, azt cselekvés közben nem is veszik észre, de miután megtették, hallatlanul eleven képként jelenik meg emlékezetükben. Gondoljanak egy énekesre: énekel, de semmit sem tud róla, csak az istenek használják fel arra, hogy énekeljen. Mondjuk egy nagy hallgatóság figyel rá, észre sem veszi, amíg énekel. Nem tud sem önmagáról, sem az éneklésről. Abban a pillanatban azonban, amint a koncertnek vége van, minden egyszeriben megjelenik számára, és nem is tűnik el többé, megmarad, élete tartalmát alkotja. Azután az már ő. A Szaturnuszon minden csak múlt.

Ez olyasmi, mintha mennének előre, semmiről sem tudnának, de amikor tovább haladnak egy lépéssel, mondjuk egy hóember állna önök mögött, egy lény, aki saját maguk volt a múltban. Azután megint nem vesznek észre semmit, csak továbbmennek, újabb hóember áll maguk mögött. Folyton ez történik, és minden hóemberről ezt érzik, hogy az saját maguk volt. Ha ezt a szellemibe átültetik, akkor valami ilyesmi a szaturnuszlény. az embernek a halála és újabb születése között olyan lényekkel is dolga akad, akik tehát lényükkel teljesen a múltban élnek.

A Szaturnusz olyan erőkkel rendelkezik, amelyik a Nap körüli környezetében kialakít, és amit a Földre visszaküld: olyan erőkkel rendelkezik, amelyek tulajdonképpen az egész asztrális testben, pontosabban annak felső részében hatékony (szív és fej közötti vérkeringés).A Szaturnusz olyan erőkkel rendelkezik, amelyek ebbe az asztrális testbe belesugároznak.

És azáltal, hogy átsugároznak az asztrális testen, életre keltik, úgy hatnak rá, hogy tulajdonképpen tőlük függ egész jelentős módon, amennyiben az asztrális test a megfelelő módon viszonyban áll az ember fizikai testével. Ha például az ember nem tud megfeleően aludni, ha tehát az asztrális teste nem akar a megfelelő módon eltávozni étertestéből és fizikai testéből, ha ébredéskor nem akar a megfelelő módon visszatérni, ha egyébként bármilyen módon nem megfelelően épül be a fizikai testbe, akkor ez a Szaturnusz erők hatása, a Szaturnusz erők rendszertelen hatása.

A Szaturnusz alapjában véve az az égitest, amely a környezetében az emberi fej által megfelelő viszonyt alakít ki az asztrális test, az emberi fizikai és étertest között.

Ezáltal szállítják a Szaturnuszerők a másik oldalon ismét az asztrális test viszonyát az Énhez (Nap), mert a Szaturnusz kapcsolatban áll a naphatással.

Úgy áll kapcsolatban a naphatással, hogy térben időben az fejeződik ki, hogy a Szaturnusz ismereteink szerint kb 30 év alatt tesz meg egy kört a Nap körül.

A Szaturnusz Naphoz fűződő viszonya az emberben azáltal jut kifejezésre, hogy először is az én megfelelő viszonyba kerül az asztrális testtel, de pontosabban, hogy az asztrális test megfelelő módon illeszkedik az egész emberi szervezetbe. Így azt mondhatjuk: a Szaturnusz kapcsolatban áll az egész asztrális test felső részével.

Ez a kapcsolat a régebbi korok emberei számára minden további nélkül mértékadók voltak.

És még az egyiptomi-káldeai korban, ha visszamennénk a Golgota misztériuma előtti 3-4. évezredbe azt találnánk, hogy a tanítók, a bölcsek a misztériumokban minden embert az alapján ítélnek meg, milyen kapcsolatban voltak a Szaturnusszal születési dátumuk alapján. Pontosan tudták, ha az ember a Szaturnusz ezen vagy azon konstellációja idején születik, akkor olyan emberről van szó, aki asztrális testét a fizikai testében megfelelően képes használni, vagy kevésbé képes használni. Ezeknek a dolgoknak a felismerése a régi korokban nagy szerepet játszott.

Az asztráltest és az Én közötti diszharmónia az életben bizonyos sivárságban, elégedetlenségben, és más hasonló érzésekben mutatkozik meg. (Akinek Nap-Szaturnusz diszharmonikus fényszöge van, az jó ha tudja ezt.)

De pontosan ezen nyugszik korunkban az emberiség fejlődésének előrehaladása is, ami a 15. századdal vette kezdetét, hogy mindattól megszabadulhatunk, ami bennünk hat. Ne értsék félre. Ez nem azt jelenti, hogy a Szaturnusz ma nem hat bennünk.

Pontosan úgy hat, mint a régi korokban: csupán szabaddá kell válnunk. És miben rejlik ez a Szaturnusz hatástól való megszabadulás? Legrosszabb, ha úgy válunk szabaddá a Szaturnusz hatástól, ha korunk árnyékszerű értelmét követjük. Dühöngésre késztetjük magunkban a Szaturnuszhatásokat, amelyek ide-oda lőnek, és pontosan azzá tesznek, amit korunkban ideges embernek neveznek. Az ideges ember alapjában annak köszönheti létét, hogy az asztrális teste egész fizikai lényébe nem rendesen kapcsolódik bele. Ez az oka korunk idegességének. És ahová az embernek el kell jutnia, törekvés az igazi szemlélet kialakítására, az imaginációra. Ha ez ember megmarad az absztrakt megismerésnél, akkor, egyre idegesebb lesz, ide-oda lő benne, az idegeket kitépi asztrális testéből, és közben idegessé teszi. Korunk idegességét nevetséges módon, mint a Szaturnusz hatását kell felismerni. Amint a Szaturnusznak van köze az egész asztrális test felső részéhez, annyiban áll kapcsolatban ez az asztráltest az idegrendszerrel.

A Szaturnuszhatások kiterjednek az egész emberi életre, és az egész emberi élet életünk első három évtizede óta kezdődött. Attól függ az egész életünk és egészségünk, hogy amíg a növekedési szakaszban vagyunk, ami tulajdonképpen a harmincadik életév után véget ér, hogyan fejlődtünk asztrális testünkben. A Szaturnusznak harminc évre van szüksége, hogy megkerülje a napot. Ez pontosan emberre szabott.

Az ember egész testében, amennyiben asztrálteste egészséges vagy beteg formában beilleszkedik a fizikai szervezetébe a Szaturnuszerők hatnak.

Az emberi lélek egész magatartása az emberi szervezetben: ez a Szaturnusz hatása, az egész asztrális test felső részért felelős. ( a Jupiter a gondolkodásért, a Mars a beszédért)

A Szaturnusz olyan természetű, hogy tulajdonképpen a világmindenség maga, bár a legsokoldalúbb módon ösztönzi, azonban ezekből az ösztönzésekből legalábbis a Földre a világegyetemből semmit nem enged vissza, semmit nem sugároz ki.

A Szaturnusz azon égitest, amely saját lényének engedi át magát. Saját lényét sugározza ki a világba.

Ha megfigyeljük, azt mondja el, milyen valójában. Csak magáról beszél. Csak azt mondja, ami ő maga. És ami ő maga, az lassanként feltárul, mint bolygórendszerünk emlékezete.

A Szaturnusz az az égitest, amelyik mindent hűségesen végigcsinált a bolygórendszerükben, de kozmikus emlékezetében mindent megőrzött. Hallgat az univerzum jelenének dolgairól.

Az univerzum jelenének dolgait felveszi, és belső-szellemi lelki világában feldolgozza. A lények összessége, akik a Szaturnuszban laknak, átadja magát a külvilágnak, de némán veszi fel a világ eseményeit a lelkibe, és csak a kozmosz elmúlt eseményeiről beszél.

Ő bolygórendszerünk változó emlékezete, tartalmazza annak titkait.

A Szaturnusz esetében elegendő a szellem iránti fogékonyság, akkor ugyanis a szellemi szem előtt a bolygórendszer eleven történetírójává változik. A múltról belső melegséggel és belső szenvedéllyel beszél, így tulajdonképpen veszélyes azzal, amit a világmindenségben mond, egészen közeli kapcsolatba kerülni, mert egészen a szívűnkbe zárjuk a múltat. Folyamatosan azt képviseli, aki elsuttogja neki titkait, az állandó csábító, a földit kevéssé figyeli, teljesen elmerül abba, ami egykor a Föld volt. A múltat végtelenül drágává teszi.

Azok az emberek, akik vonzalmat éreznek a Szaturnusz iránt, mindig szívesen tekintenek a múltba, nem kedvelik a haladást.

A Szaturnusz az univerzum hű emlékezetőrzője egy nap azt mondta (bibliai ige, kissé átfogalmazva) tegyetek minket embereket, saját emlékezetünkben szabaddá. És akkor a Szaturnusz befolyása a a tudattalanba szorult, az ember saját emlékezetet kapott, és vele együtt az adottságot, személyes szabadságának zálogát.

A Szaturnusz mozgása történik a legközelebb az állatövhöz, Az érzéki élet rendelhető a Szaturnuszhoz.

A Szaturnuszról lásd még lejjebb ezen az oldalon. Fiatal Mars, öreg Szaturnusz

 

........................................................................................................................................................................................

A komolyság

A Szaturnusz az a planéta, amitől a leginkább félünk. Kevésbé brutális mint a Mars, kevésbé rejtélyes mint a Plútó, kevésbé alattomos mint a Neptun, és sokkal kevésbé kiszámíthatatlan mint az Uránusz.

Természete kérlelhetetlen, soha nem érkezik észrevétlenül, és az ő befolyása az idő múlásával egyre nagyobb mélységekben fejeződik ki.  Módosítja az értékrendet, személyazonosságunkba is mélyen belenyúl, azáltal szétzúzza kevésbé fontos vagy erőltetett vonásainkat, amelyek nem felelnek meg a valódi személyiségünknek.

Nem tárgyal velünk, ő az idő mestere, csak teszi a dolgát. Csak próbáld meg elkerülni őt, és biztos lehetsz benne, hogy később visszatérnek a megoldatlan régi ügyek, és általában a legkomolyabb területeken. Szaturnusz jelképezi azt, hogy a  komolyság mennyiben része az életünknek,  valamint a sebezhetőségünket és a mélységeinket, ahová nyugodtan lemerülhetünk, rémüljünk bármennyire is meg ezen merülés egyszerű gondolatától is.

A Szaturnusz jellemezi azt a területet, ahol gátolva vagy akadályoztatva vagyunk, valamilyen kötelezettségünk van, vagy valamiről le kell mondanunk, vagy valamilyen kihívást tartogat a számunkra.  Energiánk egy méltányos részét ennek a területnek kell szentelnünk, és  tapasztalataink alapján, meg kell tanulni, hogyan tehetünk sikeresen eleget tenni  a kihívásnak.

Ha képesek vagyunk megérteni, mit akar tőlünk,  ha elsajátítjuk, mit jelent a Szaturnusz a mi születési képletünkben, és szembe merünk nézni vele, akkor is ha kínoz bennünket, akkor idővel elnyerjük a jogot, hogy a szövetségesünk legyen. A jó bornak is érnie kell.  Ha szétnézünk a környezetünkben, megnézzük embertársainkat, akkor könnyen látható, hogy az idő nem mindenkivel bánik hasonló módon. Vannak, akik elérik a bölcsességet, a rugalmasságot, és mindenekelőtt, a kedvességet és az együttérzést.  Néhány önző ember határozottan kikristályosodik kiszolgáltatottságában, sebezhetőségében és a világuk csak a földi életre korlátozódik. .Elfelejtik, hogy semmit nem lehet elérni szeretet és önzetlenség nélkül, és hogy a növekedés azt jelenti, alapvető kérdésekkel kell foglalkozni, és ha lehetséges azokat határozottan kell megoldani. "Az Isten szerelmére! Mi a célja az életemnek? Mi a fenét keresek én itt ... Mihez kezdjek az az időmmel?" És főleg: "Ki vagyok én? Mit jelent az „Én” az oly gyakran emlegetett Én, amit oly sokat emlegetünk, anélkül hogy komolyan elgondolkodnánk igazi értelmén? „  Ezzel vádol bennünket a Szaturnusz.

Szaturnusz jelképezi a komolyságot, a gyengeségünket, a területet, ahol harcolnunk kell felelősségteljes módon csalás nélkül, és utal múltbéli adósságainkra.  Másrészt, a Szaturnusz is szimbolizálja az evezőt, amin húzhatunk egyet, hogy az idő a szövetségesünk és barátunk legyen, és amely lehetővé teszi, hogy növekedjünk minden nap gazdagabbak legyünk bölcsesség és nyitottság tekintetében.

Az asztrológia megmutatja az állatövi jelet, ahol a Szaturnusz áll, és jelzi, a szükséges komolyság „színét” amire szükségünk van, míg helyzete a házban, sokkal fontosabb, rámutat arra, hogy melyik a kihívást jelentő területe az életnek.

A Szaturnusz aspektusai jelzik, a nehezebb vagy kevésbé nehéz utat, amivel szembesülünk.  Ha a Szaturnusz a feszült helyzetben áll más bolygókkal, semmi sem indokolja, miért kellene elveszíteni a a reményt, épp ellenkezőleg.  A legvalószínűbb, hogy sok megpróbáltatást választottunk, hogy erőinket megfeszítve gyorsabban érjük el céljainkat, mint más emberek.

A születési diagram nem rossz vagy jó. Nem lehetséges a hierarchikus osztályozás, nem lehet ítéletet alkotni,  mert annyi a kritériuma, ami ítéletünket befolyásolja, mint ahány lehetséges sors létezik.  Szabadon követhetjük sorsunk ösvényét, annak minden világosságával együtt, és mindenekfelett, bíznunk kell a jövőben.

A horoszkópban a Szaturnusz jelképezi a hivatást, elhivatottságot, a karriert, az egzisztenciát, a felelősségérzetet, a kötelességtudást, a lelkiismeretet, a céltudatosságot, az összpontosítást, a lényeglátást, a célra törekvést, a megszilárdulást, az alaposságot, a korlátozásokat, a gátlásokat, az akadályokat. A szülött úgy érzi, hogy a Szaturnusz által jelzett életterületeken nehezen érhet el sikereket, és súlyos akadályokkal kell megküzdenie. Ennek oka, hogy ezeket az életterületeket nagyon komolyan veszi, és feltétlenül tökéleteset akar elérni. Az akadályokat éppen a kudarctól való félelme váltja ki. Ha könnyedebben szemlélné a dolgokat, és sikeresnek könyvelné el a nem egészen tökéletes eredményeit is, akkor megszűnne belső félelme és ezzel együtt a gátlások is.

Diszharmonikusan a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok gyengén, vagy gátoltan nyilvánulnak meg.  A szülött visszariad az akadályoktól és hajlamos túl hamar abbahagyni, amibe belekezd. Érzelmileg nagyon sebezhető, kevés az önbizalma. Nem képes fegyelmezni magát és figyelmét egy dologra összpontosítani. Lusta, álmodozó, nincs érzéke a realitáshoz. Emésztési zavarai lehetnek. Ilyenkor a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött merev, rideg, nehézkes, lassú, mogorva, bizalmatlan, makacs. Görcsösen ragaszkodik a véleményéhez. Túlságosan kritizáló. Búskomorságra hajlamos, bizalmatlan, fukar, kicsinyes. Munka-alkoholista, aki állandóan csak dolgozik, és másokat is hajt a munkára. Túlságosan célratörő, semmi más nem érdekli, csak a maga elé tűzött cél. Elhatározását bármi áron is keresztülviszi, nem törődik mások érzéseivel. Magas vérnyomásra, ízületi merevségre, meszesedésre, kőképződésre hajlamos. Mindkét eltorzult kifejeződés oka a szülött nem mindig tudatos belső félelemérzete, szorongása. Ezt az váltja ki, hogy nincs eléggé tudatában saját belső énjének.

Harmonikusan a Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött kiegyensúlyozott, céltudatos, nyugodt, lelkiismeretes, kötelességtudó, megbízható, kitartó, határozott, szorgalmas, körültekintő, megfontolt, türelmes, szilárd, takarékos, szigorú de igazságos, mértékletes, szellemi beállítottságú. Nagyon jó a koncentráló készsége, a memóriája. Van érzéke a matematikához és mindenféle tudományos, rendszerező munkához.

........................................................................................................................................................................................

Jelleg: földies, férfias, koncentrált erejű
Az öncélúság, a zárkózottságot, a gátló hatásokat, az akadályokat és megpróbáltatásokat jelöli. Az elmélyedést, a mértékletességet, a megmerevedést fejezi ki.

Harmonikus jellemformáló hatása:
komoly, megfontolt, óvatos, kiegyensúlyozott, csendes, céltudatos, megbízható, kötelességtudó, kitartó, fegyelmezett, szorgalmas, előrelátó, elmélyedő.

Diszharmonikus jellemformáló hatása:
merev, rideg, szófukar, pesszimista, mogorva, gátlásos, kegyetlen, önző, fukar, gyáva, bizalmatlan, búskomor, emberkerülő, számító, nehézkes.

 

 

Asztali nézet