MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

 Hold
Jelen életünk személyisége múltunk alapjaira épül. Valódi lényünk egy tudat alatti, általában homályos sejtése. A múlttal hozható összefüggésbe. A múltbéli énünk általános tükröződését fejezi ki. Múltbéli élményeink és viselkedésmintáink hasonmása, amelyekben kényelmesen érezzük magunkat. A Holdkarma kinőhető, ez a karma egyik lényeges momentuma. Nem mondhatjuk, hogy már nem lesz fontos, hiszen az ember alapvető létezésmódjának legjellemzőbb árnyalatát mindig a Hold fogja képviselni. De a Holddal kapcsolatos problémák és konfliktusok majdnem tökéletesen kinőhetők.

A Hold tájékoztat a biztonság és a gondozás iránti vágyunkról.

A Hold talán nem minden embernél, de a legtöbb embernél szorosan összefügg azzal, hogy ki mit nevez szeretetnek. Tudjuk többféle szeretet létezik. Vénusz, Neptunusz, Hold, Nap jellegű szeretet is, mint az Oroszláné, pártfogás és vitalizáció. Sokak, főleg a férfiak esetében a Hold azzal az érzéssel függ össze, amikor egy nő anyáskodik velünk, gondoskodik rólunk. Hölgyek esetében nem feltétlenül, férfiakra azonban kimondottan igaz ez.

Az egyik legfontosabb faktor az asztrológiában. A natal chartban, a születési diagramban, a radixban háromszoros jelentése van. Mindkét nem számára a szenzitivitást, az ösztönt, a tudattalant, a saját érzelmekkel való bánásmódot jelenti, a női részünket, napi hangulatainkat, imaginációinkat, intuíciónkat. Ez a planéta, vagy pontosabban ez az égitest azonosítható a REAKCIÓINKKAL, de nem az AKCIÓINKKAL. A Hold jelképezi az automatikus folyamatot, ami uralja az érzelmeinket, hangulatainkat, és a környezeti hatásokra adott érzelmi válaszainkat, amelyek nem értelmi természetűek. A Hold megmutathatja mennyire voltunk népszerűek gyermekkorunkban, és mennyire leszünk népszerűek az élet végén. A Holdnak másik szimbolikus jelentése is van mind a férfi, mind a női képletben: hogyan érzékeljük az anyát és a családot? A Hold az idővel azt is jelenti, hogyan viszonyulunk a női partnerekhez, a leánygyermekekhez. Jelzi még az ideális nőt is (itt sok minden mást is figyelembe kell venni, például a Holddal szemközti jelet, vagy például azt a jelet, ahol a Nap áll) A Hold tájékoztat a biztonság és a gondozás iránti vágyunkról.

Női horoszkópban, miután először az anyát képviselte, folyamatosan integrálódik a személyiségbe. A tudattalan válaszreakciók a környezetre, érzelmileg erősen befolyásolja a nőt a Hold pozíciója. Náluk ugyanolyan fontos a Hold mint a Nap.

Horoszkópunkban a Hold jelzi érzelmi igényeinket, a Hold fényszögei pedig érzelmi élményeinket. Amikor a társas létre, a párkapcsolatok milyenségére vagyunk kíváncsiak, mindig a Hold helyét és helyzetét kell vizsgálnunk. Ilyenkor óhatatlanul rábukkanunk gyermekkori élményeinkre, arra, hogy milyen anyaképet hordozunk magunkban. A Hold a gyermekkorba és a párkapcsolatokba egyaránt elvezet bennünket, és e két terület szoros összefüggéseit tárja föl számunkra.

........................................................................................................................................................................................

A leggyorsabb mozgású égitest. Egy nap alatt átlagosan 12 fokot mozog, 28 nap alatt járja körbe a zodiákust. Eleme a víz, hideg és nedves, flegmatikus. A gyomorral áll összefüggésben. Alaktalan, ideges. A személyiség feminin oldalát reprezentálja, a tudatalattit, az érzelmeket, a szenzitivitást. A női alakokat, az anyát, a feleséget, és a többi nőt, akivel a szülött kapcsolatba kerül.Termékenység, nőiség, imaginácó és memória.

Nő horoszkópjában nagyon fontos, mert általa fejeződik ki kisebb vagy nagyobb mértékben a nő nőiessége és státusza.

Éjjeli csillag. Az álmokkal kapcsolódik, a tudatalattival, hangulatokkal, a múlttal, a nosztalgiával, de a lustasággal, a hanyagsággal, szeszélyekkel is. Gyerekeknél extrém fontos, mert a saját ösztöneik még nem fejlődtek ki, és erősen kapcsolódnak az anyához.

A Hold jegye többek között azt tárja fel, hogy az önkifejezés és az élet mely módját érezzük kellemesnek, természetesnek, melyikről érezzük azt, hogy ez vagyok, ebben vagyok otthonos, ilyennek kell lennem, így jó élnem.

........................................................................................................................................................................................

NAKSHATRA

A Hold 28 nap alatt járja körbe az ekliptikát, ezzel 28 olyan, a 12 állatövi jeggyel nem szinkronban lévő, mindazonáltal az állatövön szabályosan eloszló állomást vagy házat (nakshatra) jelöl ki, amelyek hozzávetőlegesen a tavaszi napéjegyenlőségtől mérhetőek.

(Tudniillik a holdciklus kezdete nem mindig esik egybe a napéjegyenlőség pontjával, ugyanis a holdpálya és napkör metszéspontja, Sárkányfej, Sárkányfarok, az "állomások egén egy teljes kört 18 év alatt ír le.)

A védikus csillagtudomány, a Plejádokat tette meg a Krittikának, az első holdháznak a stelláris determinánsává. A 28 holdházat vagy nakshatrát az ősi egyiptomiak 36 szoláris dékánjának indiai megfelelőit a Védák is említik, minden egyes nakshatrát a nekik megfelelő isteni védnökkel. A hindu bölcsek a Plejádok földfejlődésben betöltött központi szerepével kapcsolatos mély szellemi intúíciójukból kifolyólag a Krittika holdházzal kezdték el 28 holdházból álló lunáris zodiákusukat, mely tartalmazza a Plejádokat. Talán egy hasonlóan mély intúiícóból következett az is, hogy az egyiptomi papok a zodiákus szoláris megfelelőjét, a 36 dékánt a Sothis- szal, mint első dekánnal kezdték, mely tartalmazta a legfényesebb csillagot az égen, a Szíriuszt.

A weboldalam alján a 28 Holdházról, Nakshatáról van 28 angol nyelvú videó feltöltve. Profi a srác.

http://asztrologia.freewb.hu/nakshatra-holdhazak

A Holdcsomópontokról a jegyekben pedig itt találsz 13 angol nyelvú videót.

http://asztrologia.freewb.hu/rahu--ketu

Itt a Hold rovatban pedig alul az angol nyelvű videók a Holdról a 12 jegyben.

 

.........................................................................................................................................................................................

HOLDCSOMÓPONTOK

A Hold csomópontjai, vagyis a nap és a holdpálya metszéspontjai 18 év és 7 hónap alatt haladnak körbe a teljes állatövön. Ez a ciklus minden ember életében szerepet játszik. A csomópontokat ugyanis nemcsak matematikai pontoknak kell felfognunk, hanem kiskapuknak is, amelyen keresztül beléphet az asztralitás, a kinek-kinek születéséhez tartozó tartozó égbolt asztralitás iránti érzékeny pontjainak. Rudolf Steiner rámutatott, hogy tudat alatt különösen érzékeny az ember az asztrális világ iránt - ami furcsa álmokban és hasonló jelenségekben nyilvánulhat meg - minden egyes esetben, amikor a csomópontok ugyanarra a helyre térnek vissza, vagyis aikor 18 éves és hét hónapos, 37 éves és 2 hónapos lesz, és így tovább. Az ilyen időpontokban átélt éjszakák a legfontosabbak egész életünkben. Az emberek többnyire csak átalusszák ezeket a fontos periódusokat, nem figyelnek rájuk. Goethe négy ízben is átélt ilyen periódusokat,életrajzából, naplójából, levelezéséből vagy beszélgetéseiből érdekes módon ki lehet mutatni, hogy amikor áthaladt a csomópontokon, milyen hatással volt rá. Jól teszik az antropozófusok, ha megpróbálják elcsípni életükben ezeket az időpontokat, esetleg 9 évenként és 3 és fél hónaponként a periódusok felét, amikor a fel és leszálló csomópontok helyet cserélnek az állatövön.

.........................................................................................................................................................................................

Ha a Hold a Vénusszal van jó kapcsolatban akkor charmos emberek leszünk, szerelemben élünk, művészetkedvelől vagyunk, vagy mi magunk vagyunk a művészek. Egyéni charmunk, személyiségünk vonzereje ilyenkor magnetikus, lenyűgöző hatással vagyunk másokra. Ha a Marssal, akkor heves természetűek leszünk vagy elképesztően szenvedélyesek, vagy veszekedősek, sportolók, harcosok jellemzője.  Ha a Merkúrral, akkor a szerelem helyett az intellektuális dolgok hatnak inkább a lelkünkre, és a lelket mindig is jellemezni fogja valamilyen intellektualizmus. Ha a Jupiterrel, akkor nagylelkűek, optimisták leszünk, akkor az agyunkat (Jupiter) mindig át fogja hatni valami lélekszerűség. Amikor a Hold kapcsolatban van a Szaturnusszal, mindig feltételezhetünk lelki hidegséget, vagy szenvedéssel találkozunk. Azonban ha a szülött már sokat szenvedett, képes lesz segíteni másoknak, mert megismerte a szenvedést. Sok segítőt is találunk főleg későbbi életkorban Szaturnusz-Hold kapcsolattal, akik már nem a szenvedés, hanem a segítés fázisában vannak. Ha az Uránusszal, akkor mindig lakunk bennünk valami zsenialitás, ilyenkor a lelkünkben van az a tudás, ami másoknak nem nagyon elérhető. Zsenialitás, tudás, különcség, nyughatatlanság, vibrálás, zenei képességek. Ha a Neptunusszal, akkor látnokság, viziók, drogok, álmok, romanticizmus, nagyfokú képesség a szeretetre. Ha a Plútó, akkor vagy az erőszak van jelen a lelkünkben valamilyen módon, vagy a legmagasabb kozmikus éleslátás. Elképesztő szenvedélyek a legnagyobb szélsőségekig, vagy pengeéles látásmód. Esetleges brutalitás. Ha pedig Újholdkor születtünk, akkor az Én, a Nap jelenléte mindig erős a lélekben, a Holdban. Ez egy férfias aspektus, erről bővebben olvashatsz nálam a "születés előtti állapot" címszó alatt.

.......................................................................................................................................................................................

A születési Hold a Bak jegyében magányos típusra, a Szaturnusszal együttállásban pedig belső magányra utal. A Bak-Hold típus akkor is magányos alkat marad, ha párkapcsolatban él. Akinek pedig a Szaturnusz támadja a Holdját, az érzelmileg újra meg újra egyedül marad, még akkor is, ha házasságban él. Nehéz megkülönböztetni a horoszkópból azt az állapotot, amikor valaki egy párkapcsolatban magányos, vagy egyedül élve vágyakozik társra. A horoszkóp ugyanis nem a tárgyszerű valóságot, hanem az egyén szubjektív megéléseit közvetíti.

A házasság helye tradicionálisan a horoszkóp VII. háza. A Nap és a Hold ezen a helyen a házasság jelentőségére hívja fel a figyelmet. Azt valószínűsíti, hogy az illető számára a házastárs és a házasság rendkívül fontos, életprogram-jelentőségű. Amikor pedig ebben a házban nem állnak bolygók, akkor a házasság nem igazán meghatározó jelentőségű a vizsgált személy életére és személyiségére.

Amikor a születési Hold horoszkópunkban a Mérleg, a Halak, a Rák vagy a Bika jegyében áll, és nincsenek diszharmonikus fényszögei a Szaturnuszhoz, akkor valószínűleg társsal és családi harmóniában élünk. Egyrészt azért, mert annyira vágyakozunk rá, másrészt pedig azért, mert képesek vagyunk a harmóniát és a társas létet megteremteni.

Amikor a Hold együtt áll vagy oppozíciót, kvadrátot képez a Plútóval, akkor gyaníthatjuk, hogy az anyát (bármilyen volt is a valóságban) rendkívül dominánsnak éltük/éljük meg. Ilyenkor a nők későbbi párkapcsolataikban maguk válnak uralkodó "anyává", tovább élve a gyermekkorban kondicionált érzelmi állapotot. A férfiak pedig általában egy uralkodó típusú nőt választanak maguknak. Ez a bolygóállás szenvedélyes és gyakran szenvedéssel teli érzelmi életet jelent, azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva érzelmeinknek.

Amikor a horoszkóp ilyen rendkívül intenzív érzelmi életre utaló Hold-állásokat mutat, akkor nem valószínű, hogy az illető sokáig egyedül marad. Nagyon gyorsan meg fogja keresni azt a partnert, akivel a horoszkópjában lévő szenvedélyességet és szenvedést megélheti.

Akinek pedig a születési Holdja szinte fényszög nélküli, vagy legalábbis mentes a nagybolygók markáns fényszögeitől, az biztosan kevesebb érzelmi élményre tesz szert az élete során, még akkor is, ha egész életét házasságban éli. Az tehát, hogy a valóságban egyedül élünk-e, vagy párban, nem biztos, hogy kiderül a horoszkópból. Az viszont igen, hogy vannak-e mély érzelmi élményeink, és hogy magányosnak érezzük-e magunkat.

A horoszkóp 12. háza - többek között - a magány és az egyedüllét háza. Amikor a Nap és a Hold ebben a házban tartózkodik, akkor megismerjük a magányt és az egyedüllétet, még akkor is, ha társ van mellettünk.

 ....................................................................................................................................................................

Hold a Mérlegben, Buddha

A hagyomány szerint Gautama Buddha a Vaisakka hónapban lévő teliholdnál született, vagyis amikor a Telihold a 14. nakshatrában, a Visakkában állt, melyeknek a stelláris determinánsai az alfa és a béta Librae/ Mérlegserpenyők.

Babilon. Hold exaltációja a Plejádokban?

A babiloni asztronomósuk összefüggést véltek felfedezni a Plejádok és a Hold között, és ebben a csillagcsoportban jelölték meg a Hold exaltációját.

Azonban:

Rudolf Steiner nem csak a sziderikus zodiákus jegyeire tesz utalást, hanem igenlően/megerősítően megválaszolja azt a kérdést is, hogy a bolygók és a zodiákus bizonyos konstellációi közötti összefüggések, melyek a babiloni-egyiptomi korszakban érvényesek voltak, még ma is érvényben vannak-e.

Steiner világosan rámutat - a mai korra is érvényesen -, hogy minden zodiákusi konstellációhoz (sziderikus jegyhez) kötődik egy bolygó, mely különösen kapcsolódik hozzá, és az összefüggések melyeket megjelöl:

Hold/Cancer, Merkúr/Gemini, Vénusz/Taurus, Mars/Aries, Jupiter/Pisces - pontosan ugyanazok, melyek a tradicionális asztrológiában szerepelnek 

A Hold exaltációja a Rákban van, de különösen erős a Plejádokkal együtt is. 

 

A Hold

A Hold az univerzumunkban szellemi lények gyülekezetét jelenti, amelyek önmagukban nagy elkülönültséggel rendelkeznek. Kifelé, alapjában véve a Hold úgy viselkedik, mint az univerzum tükörképe. Legkülső nézet: A napfény tükörképe. Azonban nemcsak a napfény tükörképe, mert mindaz, ami az univerzumban, az égitestekben jelen van, a Hold felé sugárzik, és a Hold visszasugározza. Az univerzum kétszeresen is jelen van: Egyrészt, ahogyan a Föld környezetében megnyilatkozik, egyrészt pedig ahogyan visszasugározza a Hold. A napsugarak nagy hatással bírnak. Erősen hatnak akkor is, amikor a Holdról visszasugároznak. Az, aki a Hold minden részletét meg tudná figyelni, annak szeme lenne azokra a tükörképekre, amiket a Hold minden irányba az univerzumból vett. Ami magában a Hold belsejében van, az mindenekelőtt szellemi szempontból jelentős. A szellemi lények, amelyek a Hold belsejét lakják, az univerzumtól a legszigorúbb értelemben véve elkülönülnek. És csak az, aki eljut odáig, hogy a napfénnyel bármilyen rokonságba kerüljön, az emberi szívélet bizonyos sajátosságait fejlessze, hogy a Hold visszasugárzását nem látja, számára a Hold bizonyos mértékig áttetsző, és képes behatolni az univerzum ezen holdbéli erődítményébe. És jelentőségteljes felfedezést tesz. Azt a felfedezést teszi, hogy a bölcsességek kijelentésein, tanain keresztül, amelyek teljes elzártságban, mintha visszavonulnának az univerzum holdbéli erődítményébe, bizonyos titkok ismét kinyilatkoztathatók, amiket a Föld már egyszer birtokolt a leginkább kiválasztott szellemeiben, a Föld azonban elveszítette a titkokat. Az ember egykor nagyszerű bölcsesség birtokában volt, amit szellemi világlények kegyeként, erőfeszítés nélkül kapott meg.

Ezen bölcsesség kinyilatkoztatói a Hold lakói. Az emberiség pontosan azt vesztette el, ami ma a szellemi-lelkire nézve a Holdban rejtve marad, hiszen ami a Földet eléri az univerzumból, csupán az, amit a Hold külső felszíne visszasugároz a világmindenség többi részéből. Ez a Holdtitok, a régi misztériumlények legmélyebb titkai közé tartozik. Hiszen amit a Hold belseje tartalmaz, az úgymond az ősbölcsesség. Amit a Hold az univerzumból visszasugároz, azok az erők tartják fenn a Föld állatvilágát, összefüggenek az állatvilág nemiségével, ezek az erők tartják fenn az emberben az állati fizikait is, és összefüggenek az ember fizikai érzéki nemiségével. Így az ember alacsonyabb természete annak a teremtménye, amit a Hold kisugároz, és a legmagasabb, amit egykor az ember birtokolt, a holdbéli erődítmény belsejében rejtve marad. Ha a világ titkait ki akarjuk deríteni, a Holdra hiába nézünk, a holdlények bizalmasaivá kell válnunk, amikor tőlük meg akarunk tudni valamit a világról.

A Holdnak az emberben a szexuális szféra felel meg. Az emberben a naperőkkel ellentétben áll, belülről az anyagból átvezet az élőbe,(anyagcsere) és ezáltal összefügg a reprodukcióval. A Hold tehát a legalaposabb értelemben véve a belső reprodukció és a szaporító reprodukció ösztönzője. A Holderők azok, amelyek az alsó anyagcsere embert, mint bensőt érvényre jutatják. A naperők az embert kívülről alkotják, belülről az anyagcseréjében belülről alakul, azok a holderők, amelyek benne megtelepszenek. Ez nem mond ellent annak, hogy ezek a holderők alkotják például együtt az emberi arcot. Ezek alkotják meg az emberi arcot, mert ami az alsó anyagcsere emberben, a középpont irányából hat, bizonyos mértékben vonzó módon kívülről az emberi arc kialakulására hat. Az emberi arc kialakítását differenciáltan végzik a holderők, de azáltal, hogy összeadódnak a naperőkkel, miközben az ember belsejéből kiindulva ellene hatnak a naperőknek. Ezért az emberi szaporodás, mint szervezet a holderőktől függ, amelyek alakot adnak. De az utód a naperőktől függ. Az ember egész lényével a nap és a holderők közé van szorítva. Az anyagcserében azonban nemcsak holderők vannak. A holderők belejátszanak az anyagcserébe, de az anyagcserének is megvannak a saját maga erői. Ezek az erők, a föld erői. A táplálékkal vesszük fel őket. Az anyagcsere először is a földi erők eredménye. Ezekbe játszanak bele a holderők. Ha nem játszanának bele a holderők az anyagcserébe, akkor az ember nagy bajban lenne. Káosz uralkodna benne. A holderők mindig hatnak, az emberi lényt belülről kifelé mindig megújítják, ezt teszik a holderők, ez tehát egyáltalán nem a Földtől függ, hanem a Holdtól.

Belülről kifelé: A Hold, kivűlről befelé: A Nap alakítja az embert. Nem lehetne egy a szilárdan a Földön élő Én a Nap nélkül, és nem lenne emberi nem, nem lenne szaporodás, ha a Hold nem kísérné a Földet. A Nap az ami az embert mint individuumot szilárdan a földre helyezi. A Hold az, ami az embert sokszínűségében egész fejlődésében a Földre varázsolja. Az embert tehát nem a Földre szánták. Az embert a kozmoszból alkották, a csillagvilág eredménye, mindenekelőtt a Napé és a Holdé. A Földről csak azok az erők származnak, amelyek az anyagban benne rejlenek, az emberen kívül hatékonyak, majd folytatják hatékonyságukat, ha az emberbe belépnek az ételen és az italon keresztül, de a Földön kívülről fogják ezeket az erőket. Ami az emberben lezajlik, az éppenséggel valami, ami a csillagvilágból kerül beszerzésre. A fizikai test fizikai tápanyagokat vesz fel. Ebben a fizikai testben folytatják erőiket, de a fizikai testet áthatja az asztráltest is. És azt asztráltestet áthatja a Nap és a Hold is. Az éteri test a fizikai test és az asztráltest között helyezkedik el középen.Az étertestbe az egész világűr belehat. Fizikai testünkkel a Földhöz, éteri testünkkel egész környezetünkhöz, asztráltestünkkel pedig a planétákhoz tartozunk. Az ember az egyik oldalon kötődik fizikai testével a földi erőkhöz, éteri testével az egész kozmikus környezethez. A holderők azok az erők is, amelyek minden reggel ébredéskor visszahoznak bennünket fizikai testünkbe. Általában a Hold függ össze mindazzal, ami az embert a szellemi létből a fizikai létbe eljuttatja. A Holdimpulzus adja az erőket a földi léthez. A Hold magában hordja a rideg, teljesen önmagába forduló szellemeket, csak azt, ami az univerzumból felé sugárzik, ismét visszasugározza, tulajdonképpen felépíti a külsőt, az emberi testet. A testi felépítésben egyesíti tehát az átöröklés erőit. Benne találhatók azok a szellemi lények, amelyek teljes elzártságukban, akarom mondani kozmikusan eltűnődnek azon, ami generációról generációra, kerülő úton a fizikain keresztül átöröklődik. Ennél fogva a jelenlegi tudomány az átöröklés erőiről semmit  nem tud, mert a holdbéli lények elsáncolva tartják erődítményükben. Alapjában véve, ha alaposabban megnézzük, úgy tűnik, hogy a jelenben, amikor valahol tudományos összefüggésben az átöröklésről beszélnek, tulajdonképpen azt mondhatná, aki kozmikus nyelvet beszél, elhagyatott mint a Hold, megbabonázott mint a Mars, hiszen démoni Marserők befolyása alatt beszél az átörökítésről, de egészen távol van a tulajdonképpeni átörökítés titkaitól.

 

HOLDFÁZISOK


A régi beavatottak mindig újholdkor tették fel a kérdéseiket a kozmosznak, napkeltekor. A misztériumpapopk mindig teliholdkor várták a válaszokat.

Rudolf Steiner 1922.06.25

Újhold

Ekkor a Hold ugyan abban a jegyben jár, amelyikben a Nap, így a Nappal együtt kel, és vele nyugszik. Fénye így nem látható, ezek a legsötétebb éjszakák. A naptárak fekete koronggal jelzik ezt az időt.  Aki ezen a napon böjtöl, sok betegséget előzhet meg ezzel, mert a test, méregtelenítési készsége ilyenkor a legmagasabb. Ilyenkor a legkedvezőbb a műtétek végzése, hiszen a legkevésbé véreznek a sebek, és a növő Holddal együtt a gyógyulás folyamata is gyorsul.A szex most kevésbé érdekel minket, inkább aludni vágyunk. Az ókori görögök idején Athénban újholdkor voltak a vásárok, a telihold pedig a házasságkötések kedvelt időpontja volt.

Növekvő Hold

Amikor az újhold D betűt formázó vékony sarlója feltűnik az égen, már a növő hold fázisában van. Ez a legjobb időszak minden új dologba kezdéshez.  Ebben az időszakban magunkhoz vett vitaminok, ásványi anyagok hatása különösen jelentős. Ekkortól kezdve két hetünk van arra, hogy mindenben gyarapodást érjünk el. Minden, amit ebben az időszakban juttatunk a szervezetünkbe, kétszeresen hat, növő holdnál, és teliholdnál több gyermek születik. A növő hold hatása, segít új kapcsolatok létesítésében, és a régi kapcsolataink felelevenítésében is. Arra azért vigyázzunk, hogy ilyenkor hajlamosabbak vagyunk arra is, hogy többet együnk, nassoljunk a szükségesnél. Szexuális vágyaink is fokozatosan erősödnek. Ha a növő hold fázisában vágatjuk a hajunkat, gyorsabban nő és  dúsabb is lesz.

Telihold

Fényénél jól érezhető hatások érzékelhetők, az emberek, az állatok, és a növények életében is. A sebek jobban véreznek, mint máskor, hangulatunk ingerlékenyebb. Megszaporodnak az erőszakos, vagy szenvedélyektől túlfűtött események is. 

Több gyermek születik, és a rendőri beavatkozásokra is többször van szükség. Kedvező hatása, hogy az e napon gyűjtött gyógynövények hatása erősebb. Pénzhozó, vagy egyéb gyarapító varázslatokra a Holdtöltét megelőző éjszaka a legalkalmasabb.Holdtölte idején érjük el testi és szellemi teljesítőképességünk csúcsát. A telihold néhány órájában világosan érezhető erő válik érzékelhetővé. A telihold természetfeletti ereje úrrá lesz rajtunk. Ez a fázis az önmegvalósítás és az alkotás időszaka. Aki különösen érzékeny a Hold befolyására, pl. a Rák jegy szülöttei, vagy akinek Rák jegyben állt a Hold a születési képletében, vagy egyéb fontos helyen, azok az emberek súlyos álmatlanságban szenvedhetnek ezeken az éjszakákon. A népi hagyomány szerint, jó védekezés ez ellen, ha ilyenkor kiteszünk egy tál vizet az ablakpárkányra. Ez semlegesíti a zavaró hatásokat, a Hold energiájával feltöltött vízzel pedig meglocsolhatjuk a szobanövényeket. A telihold energiái meggondolatlanná, kapkodóvá tehetnek, érdemes kicsit elgondolkodni, mielőtt valami elhamarkodott dolgot tennénk.Erotikus vágyaink fokozódnak. Teliholdkor gyakoribbak a szakítások is, ezért igyekezz elkerülni a veszekedéseket. A "holdkóros" emberek alva járnak, a sebek jobban véreznek, mint máskor, ezekben a napokban a szülések is gyakrabban indulnak meg. Ilyenkor számítani lehet az erőszakos cselekedetek és a balesetek számának fokozódásával is

Teliholdor több a csapadék mint Újholdkor.

Az ókori görögök idején Athénban újholdkor voltak a vásárok, a telihold pedig a házasságkötések kedvelt időpontja volt.

 

Fogyóhold

Lassan felismerhető, hogy a hold, külsejében a C-betű formát kezdi kialakítani. A fogyó hold idején mosott ruhák különösen tiszták lesznek, a foltok, könnyebben eltávolíthatók, és kevesebb vegyszer is elég ehhez.
Horoszkóp, asztrológia

Mindenfajta tisztítás, takarítás, lomtalanítás, méregtelenítés, ebben az időben a leggyorsabb és leghatásosabb. Ekkor szabadulunk meg legkönnyebben a szennyeződésektől éppen úgy, mint rossz szokásainktól, vagy a tovább már nem kívánatos kapcsolatainktól. Ekkor még ételeinktől sem hízunk annyira, de nem is kívánunk a szükségesnél többet enni.
Fogyó holdnál gyomláljunk, és szőrtelenítsünk, mert az ilyenkor kihúzott „gaz” nehezebben nő vissza. A fogyó hold fázisában vágatott haj lassabban nő

 

........................................................................................................................................................................................

Elgondolkozott már valaha azon, miért februárban van négyévente szökőnap, ahelyett, hogy logikusan az év végén lenne? Azért, mert ez így is volt az ókori római naptárban, ott február volt év vége. 

 

Pedig mennyivel logikusabb volt. Észrevette, hogy latin számnevek vannak a hónapok neveiben, de nem stimmelnek a hónapok sorszámai? Ez sem véletlen, ha eltoljuk márciusra a kezdést, azaz két hónappal, minden világos lesz, ugyanis így szeptember a hetedik hónap (a latin septem, hét szóból), október a nyolcadik, aztán jön november, és talán a legkönyebb:  december.

Az eredeti római naptár valószínűleg holdnaptár volt, és a görög holdnaptárakra épült. Mivel az új holdak közötti idő átlagos 29,5 nap, a hónapokat 29 és 30 naposra tervezték. A harmincnaposakat teljesnek és szerencsés hónapnak tartották a rómaiak, míg a csonka hónapok szerencsétlenséget jelentettek.

A mai naptárakkal szemben a rómaiak visszafelé számoltak a hónapon belüli időegységektől:

  • a kalendától,  ami minden hónap első napja (innen jön a kalendárium szó);
  • a nonától, ami a félholdtól bekövetkeztétől függően az ötödik vagy a hetedik nap volt;
  • és az idustól, a telehold napja volt, általában a 15. vagy a 17. nap (innen jön a március idusa kifejezésünk).

Az egészet a gyakorlat mozgatta, így akkor kezdődött egy új hónap, amikor először megfigyelhető volt az új Hold sarlója naplemente után. A mai naptárakban a Hold fázisai és a dátumozás már teljesen elvált, a történelem homályába vész, hogy mikor.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Asztali nézet