MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

                                                                    Halak

Jelenleg a Halak korszakban élünk 1414-től 3574 ig. Uralkodó bolygó a Jupiter. A Vízöntő kor csak 3574-ben kezdődik. Azért kezdem ezzel a mondattal, mert nagyon nagy a zűrzavar ebben a tekintetben. 

Nick Anthony Fiorenza videójából könnyebben megérted:

A körív, amit a föld tengelye kirajzol az pontosan 25 920 évig tart.

12 jegy: 12X 2160 év. Minden korszak 2160 évig tart.

Ezen a köríven 72 évenként lép a föld 1 fokot hátra.

 

                                                                              VILÁGÓRA

 

RÁK KORSZAK

A Rák állatövi jegye (Johfra Bosschart)

Az Atlantisz utáni első művészeti korszak a Rák kor volt, amely makrokozmikus befolyásait azáltal fogadta, hogy az erő, ami a földi életet elárasztotta, az az erő volt, amely megfelel a Napkelte időpontjában tavasszal a Rák jegyében.  Azt mondhatjuk tehát, hogy amikor tavasszal a Nap a Rák jegyébe lép, akkor kezdődik az első Atlantisz utáni kultúra. Rák kultúra volt., ha ezt a kifejezést a magától értetődő módon nem értik félre.Az embernek mindig megfelel valami annak, ami kinn a makrokozmoszban van. A Rák az ember esetében megfelel a mellkasnak. Makrokozmikusan tehát az első óindiai kultúra akkor zajlott, azáltal jellemezhető, hogy a Tavaszpont a Rákban volt. Mikrokozmikusan az ember egész világmegismerése, világérzékelés, világ nézete szempontjábólm olyan erők hatása alatt állt, amelyek összefüggenek azzal, ami a mellkasában, a Rák páncéljában jutnak kifejezésre.

Nekünk ma nincs lehetőségünk arra, hogy azokon az erőkön keresztül amelyek a Rákunkban vannak, ezen keresztül a világgal megismerő kapcsolatot létesítsünk. Erre ma nincs lehetőség.

Ha az ember azokat az erőket fejleszteni tudja, amelyek közeli rokonságban vannak a mellkasával, ha mellkasának erőire vonatkozóan érzékeny lenne mindarra, ami a természetben és az emberi életben történik, akkor az olyan, mintha az ember közvetlen érintkezésben állna az elemi világgal. Ha csak az ember és ember közötti viszont vesszük a régi kultúrában, az ember a mellkasának érzékenységén keresztül érezte, hogy milyen volt a másik ember. Érezte, hogy a másik ember szimpatikus vagy nem. Szembeállt a másik emberrel, és megsimerte. Azáltal hogy a közelében lélegzett, megismerte. A modern ember (szerencsére!) erről semmit sem tud. De minden ember közelségében másként lélegzik az ember természetesen, hiszen minden ember közelében az ember megosztja a másikkal a kilélegzett levegőt. Ezekre a dolgokra a modern ember érzéketlenné vált. Az első Atlantisz utáni kultúrában ez az érzéketlenség nem volt jelen. Az ember a lélegzetén keresztül lehetett szimpatikus vagy únszimpatikus is.  Másként mozgott a mellkas, ha szimpátia volt jelen, és másként ha nem. És a mellkas elég érzékeny volt ahhoz, hogy saját mozgásait észrevegye. Mit is érzékelt az ember a Rák kultúra idején?

A másik ember belsejét érzékeljük egy folyamatban, amit bensőként élünk meg, mint testileg bensőt.

De így tekintettek az egész világra is.

Így jött létre az Atlantisz utáni kultúra első világnézete: Másként lélegzett az ember, ha a Napra nézett, ha a hajnalpírt vette szemügyre, ha a tavaszt vagy őszt szemlélte, és ez alapján alkotta meg fogalmait.

Ma absztrakt fogalmaink vannak a Napról, a Holdról, a csillagokról, a növekedésről, a fejlődésről, a Rák kultúrában azonban nem így volt, a fogalmakat a saját mellkas együtt rezgésében érezték. A Nap tavasszal a Rák jelében, akkor az Rák kultúra. A Rákot különösen a Holdhoz tekintjük hozzátaztozónak. Amint a Rák az emberben a mellkasnak felel meg, úgy felel meg a Holdnak az emberben a szexuális szféra. Az Atlantisz utáni első kultúrában az ember fogékony és szenzitív volt, és mindez összefüggött a szexuális szférával.

 

IKREK KORSZAK

Az Ikrek állatövi jegye (Johfra Bosschart)

Óperzsa kultúra

Tavaszpont az Ikrekben

A makrokozmikusban a mikrokozmikus értelemben véve mindaz rokonságban áll, ami az ember esetében a szimmetrikusságra vonatkozik, különösen arra a szimmetrikusságra, ami a jobb és bal kéz viszonyában szimmetrikusan kifejeződik. ( a szimmetria máshol is kifejeződik, két szem, stb)

A makrokozmoszban az Ikreknek elsősorban az a szimmetrikusság felel meg, ami a bal és jobb kéz együttműködésében, a két karban és a két kézben fejeződik ki.

Az, ami az Ikrek erőin keresztül az ember szimmetrikusságának erőin keresztül világnézetébe életszerűen bekerül az más sokkal kevésbé áll intim kapcsolatban a legközvetlenebb környezettel, hanem sokkal inkább azzal köti össze az embert, ami a Földtől távol esik, azzal ami nem földi, hanem égi, kozmikus.

Ezért ebben a második korszakban az intim összekapcsolódás a közvetlen elemi földi környezettel visszalép, és a Zarathuszra kultúrára, a világban az Ikrek lét felé hajlik, az egyik oldalon a fénytermészethez, a másik oldalon a sötétségtermészethez. Az Ikrek természetét, ami összefügg azokkal az erőkkel, amiket az ember szimmetriája, szimmetrikus lénye által fejez ki, kiéli.

A Hold a Rákban talál otthonra, a Merkúr az Ikrekben.

A Rák korban a szexuális szféra a Hold energiája segített az embernek, hogy intim kapcsolatba kerüljön a környezetével, utána az Ikrek korban a Merkúrszféra segít, ami tulajdonképpen az altest erőivel összefüggő szféra.

Egyik oldalon az ember erői a Földről a világmindenségbe távoznak, de közben segít az embernek az, ami még nagyon emlékeztet az öröklött erőkre, ami összefügg az érrendszer, az emésztőrendszer erőivel.

Az ember nem csupán azért rendelkezik emésztőrendszerrel, hogy emésszen, hanem az emésztőrendszer egyidejűleg megismerő szerkezet is. Csak ezek a dolgok feledésbe merültek.

A tényleges éleselméjűség, a tényleges mélyebb kombinatív tehetség, az nem a fejből ered, hanem az altestből, ezt az IKER korszakot szolgálta.

 

BIKA KOR

A Bika állatövi jegye (Johfra Bosschart)

Az ami a világmindenségből lejön, ha a Tavaszpont a Bikában van, összefügg az ember testében mikorkozmikusan azzal, ami a gége környékét, gégeerőt illeti.

Az egyiptomi-káldeai korban mindaz kifejlődött, ami a gégeerőkkel összefügg. Különösen nagy volt a rokonsági érzés a dolog és a szó között, egészen pontosan kinn a világmindenség dolgai között.

Ma az abszrakció korában nem sok fogalmunk lehet arról a közeli rokonságról, amit az ember a világmindenségből gégéje segítségével megismert.

A Bika erőket a Vénusz támogatja, ami a Bikában talál otthonra, ami a mikrokozmoszban, az emberben azoknak erőknek felel meg, amelyek a szív és gyomortájékon találhatók.

Azáltal kerül az emberrel közeli kapcsolatba az, amit ebben a korban a világszóként ismertek el, miután megértette a Vénuszerő által, amelyek magában az emberben voltak.

 

 

 

 

 

 

 

KOS KORSZAK

A Kos állatövi jegy (Johfra Bosschart)

Görög latin kor: Nap tavaszpontjával belép a Kosba.

Ez megfelel az emberben a fej tájékának, a homloknak, a felső fej, a tulajdonképpeni fej tájékának.

Az ember előszeretettel lépett megismerő viszonyba a világgal, hogy ez a megismerő viszony gondolatokat ébresszen. A fejmegismerés egészen különbözik a megismerés korábbi fajtájától.

A fejmegismerés különösen ebben a korszakban lépett fel. De az ember feje, annak ellenére hogy a makrokozmosz hű másolata, pontosan azért, mert a makrokozmosz hű másolata, spirituális értelemben véve tulajdonképpen nem sokat ér. Bocsánat a kifejezésért: az ember feje, mint fizikai fej egyáltalán nem sokat ér.

Ha az ember a fejére van utalva, akkor semmi máshoz nem jut el, mint tulajdonképpen egy gondolatkultúrához.

A görög latin kultúra a fejkultúrát magasba emelte, az emberiség eljutott a fejkultúrához, a gondolatkultúrához, ami utána elmúlt.

A 15. IK SZÁZADTÓL KEZDVE MÁR NEM TUDTUK, HOGYAN FÜGG ÖSSZE AZ EMBER A GONDOLKODÁSSAL, SEM AZT, HOGY A VALÓSÁGGAL.

Ez a fejkultúra, ez a koskultúra azonban még mindig olyan volt, hogy az emberbe belekerült a világmindenség szemlélete. A fizikai világra vonatkozóan ez a fejkultúra, ez a koskultúra a legtökéletesebb volt. Csak az vált belőle materialistává, ami elfajulásként kialakult belőle.

Az ember a fejével pontosan ebben a koskultúrában lépett különös kapcsolatba a külvilággal.

És ma különösen nehezen értjük meg a görög kultúrát, a rómait nyárspolgárrá torzították, ha nem vesszük figyelembe, hogy a görög ember például a fogalmakat és az ideákat másképp érzékelte.

(A görög ember a külvilágban elképzeléseit, fogalmait úgy érzékelte, mint mi ma a színeket és a hangokat)

Jelentős volt erre az időszakra nézve, hogy a Mars a Kosban talál otthonra.

A Mars erői azok az erők, amelyek ismét, viszont más módon, összefüggenek az emberi gégelénnyel, úgy, hogy a Mars, ami egyidejűleg az embernek agresszív erőket is ad, a legjelentősebb módon támogatást nyújtott mindannak, ami az ember részéről a világhoz való viszonyában a fej által kialakított.

A negyedik atlantisz utáni kor, a Kos kor, az időszámításunk előtti 8 századtól kezdve a 15. századik tartott: marskultúra, háborús kultúra.

Az egyes szociális képződmények elrendeződése a földön ebben a korban a marskultúra, háborús kultúra alapján keletkeztek. Még ha szörnyűbbek is mint valaha, de későn jövők.

Most a háborúk a későn jövők.

Az ember feje tehát minden erejével éppen mint fizikai gondolati eszköz, mint a fizikai gondolatok eszköze, a csillagos ég másolata. Ezért ennek a negyedik, Atlantisz utáni kultúrának még van makrokozmikus a gondolataiban. Még sok makrokozmikus gondolat kerül a gondolatokba, mert a gondolatok még nem a Földhöz kötöttek.

 

HALAK KOR

A Halak állatövi jegye (Johfra Bosschart)

15 század: a Kos kultúra átmegy a Halak kultúrába.

Azok az erők, amelyek a mikrokozmoszban létrejöttek, az emberben olyan erőkké váltak, amelyek a lábbal függenek össze. A fejtől a lábhoz mentek le. Ez hatalmas fordulat volt. Ha visszamennénk, de értelemmel mennénk vissza a 14 századot megelőző korba, és elolvasnák az igen megvetett alkimista írásokat, akkor látnák micsoda mély, hatalmas betekintés nyerhető a világ titkaiba. Ám az egész emberi kultúra irányt változtatott:

AMIT AZ EMBER ELŐZŐLEG AZ ÉGBŐL FOGADOTT, AZT MOST A FÖLDBŐL FOGADJA.

Ez az, ami a mi az égi jelekből a nagy fordulatot szemlélteti, ami az emberrel végbemehet.

Ez összefügg a materialista kor feltűnésével is.

A gondolatok elveszítik erejüket, a gondolatok könnyen válhatnak ebben a korban frázisokká.

De gondoljunk csak egy másik figyelemre méltó dologra. Amint a Vénusz a Bikában, a Mars a Kosban talál otthonra, úgy a Jupiter a Halakban. És a Jupiter az emberi homlok fejlődésével függ össze, az emberi előagy fejlődéséhez.

Naggyá az ember ezzel a földi kultúrával, ebben az ötödik, Atlantisz utáni korszakban, mert pontosan önálló, emberi módon feje erőin keresztül nemessé tudja tenni, és meg tudja ragadni azt, amit vele ellentétes oldalról juttatnak neki a korábbi Atlantisz utáni periódusokkal szemben.

Ezért az ember esetében ugyanazt a teljesítményt éri el a Jupiter az ötödik periódusban, mint amit a Marsnak a negyedik Atlantisz utáni korszakban teljesíteni kellett.

A Mars a negyedik kor törvényes uralkodója volt, az ötödik korszakban ennek a világnak nem törvényes uralkodója, mert az Atlantisz utáni korban erőivel, ennek az ötödik korszaknak az értelmében ténylegesen nem érhet el semmit, hanem ami ezt a korszakot naggyá teheti, az a szellemi megismerés, a világmegismerés, a világnézet erőin keresztül kell érvényre juttatni.

Az ember el van zárva az égi erőktől, a materialista korba átkozzák ki. De ebben a korban van a legnagyobb lehetősége, hogy átszellemüljön. Egyetlen kor sem volt ilyen kedvező a szellemiségre nézve, mint ez a kor.

A szellemi valóság megismerése az absztrakcióval szemben.

Azok, akik ismerik a csillagok konstellációit, mindig is tudták, hogy  különös segítség érkezik a különös bolygóktól a Nap járásának egyes szakaszaira vonatkozólag.

RÁK KOR:     HOLD
IKREK KOR: MERKÚR

BIKA KOR:   VÉNUSZ

KOS KOR:    MARS

HALAK:       JUPITER

Mindegyik kornak három elöljárója van.

Rák kor: Vénusz, Merkúr, Hold

Ikrek:     Jupiter, Mars, Nap

Bika.      Merkúr, Hold, Szaturnusz

Kos:       Mars, Nap, Vénusz

Halak:     Szaturnusz, Jupiter, Mars:

Ez a három elöljáró azokat a bolygókat jelenti, amelyeknek hivatása van, az említett konsteállációk alatt egészen különös módon avatkoznak bele a sorsba, miközben a többi nem hatékony.

Korunk elöljárói, amelyek bennünket bizonyos mértékben az égi óra szerint szolgálhatnak:

Szaturnusz, Jupiter, Mars.

A Mars itt nem ugyanabban a szolgálatban áll, mint korábban, amikor otthonában volt, amikor a Koson áthalad, a Mars most az emberi erő reprezentatív ereje.

 Szaturnusz, Jupiter, Mars: ami összefügg az emberi fejjel, az emberi arccal, az emberi szóképzéssel.

Tehát minden, ami a születés és a halál közötti földi életre nézve összefügg a szellemiség tekintetében, ez ismét különösen szolgálatkész ebben a korszakban.

Hiszen ha a korszakkal élünk, a Földről érkező Jupitererőn keresztül spirituális szabad emberiséggé alakulhatunk.

A világóra kedvező állású eme korszakra nézve.

 

....ma már nem kezdhetjük a Kossal, ma a Halak jeggyel kell kezdenünk. Évszázadok óta a Halak jegyében állunk, és pontosan a Halak jegyében megy végbe az átmenet az ember intellektualizmusába. Ha azonban önök visszamennek addig a pontig, ahol a Kosnak még volt létjogosultsága, akkor  már nem több mint Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak, illetőleg foglalkozások: vadász, állattenyésztő, földműves, kereskedő. Mindaz ami az iparosodáshoz érkezett, és így tovább, ez már ismétlés. Gondolják csak meg egyszer: a Halak korában élünk, mindaz kialakult már, ami ma gépkultúránk, és így tovább. Menjünk vissza e mögé, úgy még megvan a négy tisztességes foglalkozás, ha valamivel bonyolultabb és módosítottabb is, amik az embert a természetbe beleillesztik. És akkor még mehetünk tovább, vissza az időben, a Bikakorba, a harmadik, a második és az első Atlantisz utáni korba, az utolsó atlantiszi korszakba, és így tovább, úgy visszamennénk, ha továbbmennénk ismét a Halak korába, az embert még mint teljesen éteri lényt látnánk, aki még nem ereszkedett le a fizikai világba. És mivel a Halakban látjuk ezt, mint éteri lényt, alapjában véve megismétlődik az, amit tulajdonképpen akkori emberré válásakor elszenvedett.

A 15. század közepe óta ismétli, de absztrakt módon ismétli meg. Akkoriban konkrétan belenőtt emberi mivoltába. Azóta belenő absztrakcióiba, hiszen egy gép is absztrakció. Azóta, mióta a Halak ismét itt van, az embert tulajdonképpen beleillesztik abba, ami őt feloldja. És ha az ember ismét visszatér a Vízöntőbe, akkor ezt a feloldódás jelentősen továbblép, akkor mindenekelőtt a legcsekélyebb összefüggésben sem állhat majd a világgal, ha nem tartja magát a szellemi szférához.
 
 
A HALAK KORSZAK 1414 óta tart!!
 
A babiloni sziderikus zodiákus adja az egyértelmű viszonyítási keretet, mely 30 fokos jegyekből áll, és az Aldebaran-Antares tengelyre feszül a kiindulópontja. Vagyis 15-15 fok mindkét irányban kijelöli a Bika és a Skorpió csillagképet, a többi pedig ezekből adódik.

A tavaszpont precessziója ebben a viszonyítási keretben időszámításunk előtt 1946-ban érte el a Kost és 215-ben a Halak jegyet. Ahhoz, hogy a tavaszpont mozgásával szinkronban lévő kozmikus fejlődési impulzusból kulturális impulzus legyen, 1199 évre van szükség, így ie.747 és isz.1414 között voltunk a Kos kultúrkorszakban és 1414-től a Halakban (mely ugye egyenlő a tudati lélek korával).

Az 1199 év pedig egyenlő a Vénusz-pentagram kiindulópontjának visszatérésével.
A Vénusz mint "kozmikus közvetítő" segít a Földi világba hozni a szellemi impulzusokat.
 
 
 
 
 
 
Aki pontosabban akarja érteni a témát, vagy még kérdései vannak, az válaszokat kaphat Robert Powell Asztrológiai forradalom című könyvéből. (kapható: Regulusart, lásd a Nap címszó alatt.)
Highslide JS

A másik weboldalamon találsz bővebb anyagot.

 http://fenyszogek.freewb.hu/vilagkorszakok

 

Korszak

 

 

3
Sziderikus állatöv

4
Rudolf Steiner

Bika
kezdete
hossza

 

 


Kr. e. 4105
2160 év


Kr. e. 2907
2160 év

Kos
kezdete
hossza

 

 


Kr. e. 1945
2160 év


Kr. e. 747
2160 év

Halak
kezdete
hossza

 

 


215
2160 év


1414
2160 év

Vízöntő
kezdete
hossza

 

 


2375
2160 év


3574
2160 év

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet