MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Kiskutya, Procyon csillagai:

Gomeisa, Procyon

 


Procyon

igyelemre méltó Canis Minor csillagok:
Hosszúság Név Természet Mag. Pozíció Lat. December
Can 25 47 Procyon Merkúr-Mars 1 Kutya torkán 16S 5N

 

A Kiskutya, a Vizet Keresztező Kutya néven is ismert csillagkép, amely nevét a Tejúthoz való közelsége miatt kapta.

Az Eufrátesz vidékén Vízikutya néven ismert, Kínában a Déli Folyó néven ismerik, de nevezik így is: Shwuy Wei, a Place of Water. A Víz helye.

 http://www.constellationsofwords.com/Constellations/CanisMinor.html

Procyon


Az asztrológiában egészséget, hírnevet, jó szerencsét ígérő csillag. Ptolemaios szerint Mars-Merkúr, Alvidas szerint Jupiter-Uránusz-Hold hatású csillag. Aktivitás, erőszak, hirtelenség, hirtelen előléptetés, felemelkedés, amelyet gyakran követhet visszasüllyedés, kutyaharapás veszélye és hidrofóbia. Ingerlékeny, szemtelen, könnyelmű, gyenge temészetű, gyáva, büszke, könnyen felingerelhető természet, nemtörődöm és erőszakos. Mivel közel fekszik a Tejúthoz, nagyon szerencsés csillagnak tartják. Örökké Tartó Jog és Igazságosság. Egészség és jó hírnév. Mars-Merkúr természete miatt hajlamosít az elhamarkodottságra, az önfejűségre, a féltékenységre, de ugyanakkor akaraterőt, jó gondolkodási készséget, és tetterőt is jelent. A tradíció szerint forrófejű és szemtelen. Győzelem és siker, de később a bukás veszélye. Sietségben született vállalkozás aligha lehet tartós életű. Azok az emberek, akik a fejükkel akarnak átmenni a falon, többnyire csak maguknak okoznak kárt. A Procyon megadja a hajtóerőt, és jó és éles elmét. Ha pozitívan kapcsolódik a horoszkóp egyéb részeivel, akkor nagyon nagy siker várható, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a fiaskó, a botrány, a visszaesés elkerülhető legyen. A türelmetlenség veszélyes. Az óvatosság hasznosabb.

Nappal együtt általában bátor embert jelöl. Sok jó barátot, örökséget, ajándékokat. Katonai képességek, sikerek ezen a területen, de általában nagy erőfeszítések és károk után érkezik a siker. Királyi attribútumok.

A Pro-Kynos görög elnevezés azt jelenti. A vadászkutya előtt. (pro=előtt, Kynos= vadászkutya), vagyis valami, ami a Szíriusz előtt kel fel. Ez egybevág a "Hórusz az ő oszlopain" ábrázolásával, megelőzve a Szíriuszt, és és követve az Oriont, mivel a Procyon heliákusan (Nappal együtt) az Orion után, és a Szíriusz előtt kel fel.

 

A Procyon története

A Procyon, a Kiskutya Csillagkép α (alpha) csillaga. Bináris (0,4 és 13) sárgás és sárga színű csillag a Kisebbik Kutya testén.

Elnevezései, Procyon és Antecanis jelentése: A „Szíriusz előtt emelkedő”, az „elöl lévő kutya”, az „előbbi kutya”.

Procyon vagy Procion és Prochion (eredeti görög néven Prukuon) volt a csillag elnevezése egészen a kezdeti görög feljegyzések óta ezen különböző formákban említve Aratus (kb. Kr.e. 270), és Ptolemaiosz (Kr.u. 2.század) által. A latinok Antecanis néven ismerték.

A XV. századi tatár asztronómus, Ulug Bég Al Shi’ra al Shamiyyah néven írt róla, melynek rövidítése Al Shamiyyah. A XIV. századi görög-perzsa asztronómus Chrysococca átiratában már Siaer Siame, az itáliai Ricciolinál (1598-1671) Siair Siami néven jelenik meg. Mindezek egybecsengenek az angol Északi Szíriusz elnevezéssel. Az 1521-es Alfonzin Táblák Aschere, Aschemie és el Algomeysa néven említik, míg az 1545-ösök a Prochion és az Algomeyla neveket sorolják.

Jacob Bryant kihangsúlyozta, hogy szerinte az elnevezés az egyiptomi Pur Cahen névből ered. Eufráteszi tudósok Kakkab Paldara, Pallika vagy Palura néven hivatkoztak rá, mely már a Mennyek Folyójára utal, azaz a Tejútra. Hommel szerint eredendően Kak-shisha, mely elnevezést a tudósok többsége a Szíriuszra használta.

Dupius szerint a hindu mesékben Single Hanuant néven szerepelt. Edkins szerint pedig a Procyon vagy a Szíruiusz volt a perzsák Vanand-ja (a Vanand klán Perzsiából Örményországba és Bulgáriába vándorolt).

A kínai listák Nan Ho, a Déli Folyó néven említik, melybe a csillagkép Gomesia (β) és Eta (η) csillagai is beletartoztak.

A Hervey Sziget őslakói a Procyon-t istennőjükkel, Vena-val azonosították.

Az asztrológiában, csakúgy mint az egész csillagkép, gazdagságot, hírnevet és jó szerencsét jelentett. A Procyon február 24-én kulminál. /Star NamesTheir Lore and Meaning, Richard Hinckley Allen, 1889/

 

A Kis Kutya csillagkép asztrológiai hatásai Robson szerint

Legenda: A Kiskutya Maera-t, Ikarosz kutyáját jeleníti meg, aki vízbe fojtotta magát gazdája halála miatti gyászában. Más hivatkozások szerint Helena kutyája volt, de az Euripus folyóba veszett.

Hatásai: Ptolemaiosz egyáltalán nem ad semmilyen információt a Kiskutya csillagképpel kapcsolatban, egyszerűen a fő csillagát, a Procyon-t jellemzi. Más szerzők szerint felületességet hoz és vagy a kutyák iránti szeretetet vagy kutyaharapás veszélyét rejti. Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy a vízbe fulladás gondolata egyetemes módon kapcsolódik a csillagképhez. A görög mitológián felül, az eufráteszi elnevezése Vízi Kutya, a kínai elnevezése, Nan Ho, azaz Déli Folyó volt. A Kabbalisták a Nagykutya csillagképpel együtt értelmezték, és a héber Tzaddi betűvel, valamint a Tarot XVIII. Nagy Arkánumával, a Hold-dal azonosították.

 

A Kis Kutya csillagkép asztrológiai hatásai Manilius szerint

A csillagképet a görögök Prokuon néven, a latinok pedig Procyon (mely az α csillag elnevezése) néven ismerték.

„Procyon abban a pillanatban emelkedik fel, amikor a Rák Csillagkép 27. foka kiemelkedik a habokból a csillagok közé. Szülötteinek nem a vadászatot, hanem a fegyverek készítésének művészetét ajándékozza. Képességet jó szimatú kutyakölykök felneveléséhez, és a tudományt hogy a fajtájuk és származásuk alapján megállapíthassák tulajdonságaikat. Hálók, erős és hegyes végű vadász dárdák, rugalmas nyílvesszők, vagy bármi, amit az aktuális vadászati igények megkövetelnek, gyártása és eladása jó haszonnal. Ezek a Procyon ajándékai. /Manilius, Astronomica, 1st century AD, book 5, 317./

 

A Procyon asztrológiai hatásai

Ptolemaiosz szerint tulajdonságai a Merkúréhoz és a Marséhoz hasonlatosak, Simmonite szerint a Vénuszéhoz és a Marséhoz (ez valószínűleg elírás), Alvidas szerint pedig a Holdéhoz, a Jupiteréhez és az Uránuszéhoz. Szülötteinek aktivitást, erőszakot, hirtelen megnyilvánuló rosszakaratot, erőfeszítéseinek hirtelen elismerését, katasztrófában végződő felemelkedést, kutyaharapások veszélyét és víziszonyt hoz, valamint ingerlékenységet, szeleburdiságot, gyenge jellemet, bátortalanságot, szerencsétlenséget, büszkeséget, ingerlékenységet, hanyagságot és erőszakosságot. Két olyan feljegyzésről tudunk, ahol a halált kutyaharapás okozta és mindkét esetben mind a Procyon mind a Szíriusz érintett volt. /Robson/

A Procyon egy nagyon szerencsés csillag. A mezopotámiaiak „ A Vizi Kutya Átkelése” csillagaként ismerték mivel az ő általuk a Mennyek Folyójának tekintett Tejútnak a közelében helyezkedik el. A Procyon gazdagságot és hírnevet jelez, és mindenfajta asztrológiában nagy megbecsülésnek örvend, és az „Örökkévaló Igazságot” valamint a „Jó Eredményt” hozza el. A Procyronnak Mars-Merkúr természete van, így szülötteit meggondolatlanság, féltékenység, önfejűség jellemzi. De ugyanakkor akaraterőt, és a megvalósítás képességét is adományozza. A hagyomány szerint hajlamosít az indulatosságra és az arcátlanságra. Felemelkedést és sikert hoz, de későbbi bukást is magasabb pozícióból. A sietősen kreált vállalkozások így nem tartósak. Azok, akik fejjel mennek a falnak, saját maguknak okoznak sérüléseket. A Procyion lendületet ad és éles elmét. Pozitív csillaghatásokkal megtámogatva a siker még nagyobb lehet, de a szülöttnek mindig ügyelnie kell arra, hogy ne legyen meggondolatlan, annak érdekében, hogy elkerülje a kudarcot. Mars és a Plútó kapcsolat különösen nagy veszélyeket rejt. Nappal való kapcsolat esetén bátor viselkedés valószínűsíthető. /Elsbeth Ebertin - Fixed Stars and Their Interpretation/

Az asztrológiában ez a csillagkép gazdagságot, hírnevet és jó szerencsét ígér./Richard Hinckley Allen - Star NamesTheir Lore and Meaning/

Életerős aktivitás mely az erőszak határát súrolja. /Larousse Encyclopedia of astrology/.

 

PROCYON    O-CANIS MINORIS
MÉRETE: l            Rák 25°47’
Sárgás-fehér és sárga kettőscsillag a Kis Kutya testén.
Ptolemaeus szerint Merkúr és Mars természetű, Simmonite szerint Vénusz és Mars. Alvidas szerint Hold, Jupiter, Uránusz.

Aktivitást, erőszakot, váratlan és erőszakos rosszindulatot, váratlan kinevezést eredményeznek erőfeszítései, felemelkedést, mely katasztrófával végződik, kutyaharapás és veszettség veszélye, az érintettet szemtelenné, nem kitartóvá, gyenge jelleművé, szégyenlőssé, boldogtalanná, büszkévé hirtelen haragúvá, gondtalanná és erőszakossá teszi, 
(A marsi képességeket fokozza, katonai tehetséget ad, de veszélyes, mert veszteségeket, vereségeket idéz elő és összezavarja az értelmet.)
Ha felkelő: Ravasz, ügyes, alattomos, jólét erőszak és rablás révén, szétforgácsolódás, pazarlás és romlás, katonai kinevezés, veszekedések, veszteség kereskedelem vagy szolgáló miatt.

Kelta: PROCYON
A Procyon, akár a Bellatrix, kettős csillagkép. Bármelyik bolygó, mely a Rák 24° 41-én, a Procyon előtt áll, áthaladt a két csillag hatásán, és ez felső konjunkciót jelent. Ekkor mindkét csillag hatása megvalósult, ami a tudat galaktikus szintjének tudatos észlelését jelzi. A két csillag mögött álló bolygók alsó együttállást formálnak velük, ami a galaktikus dimenzió megvalósítatlan, vagyis tudattalan észlelését mutatja. Ha valamelyik bolygó a Pollux előtt és a Procyon mögött áll, a lélek halhatatlanságról való tudatosságát jelzi, de a Procyonhoz társított gyógyítóképességet mégis tudatosan kell alkalmazni.

 

Asztali nézet