MENÜ

Sziderikus asztrológia
A fényszögek témája a másik oldalamon található: http://fenyszogek.freewb.hu/

A két weboldalamra több menüpontban feltöltött fotókat már nem lehet olvasható nagyságúra nagyítani egy kattintással, ezért ha érdekel, úgy tudod elolvasni őket, hogy lemented őket, és kinagyítod a saját gépeden.

A Rák csillagai:

Praesepe, Asellus Borealis, Asellus Australis, Acubens, Al Tarf


 

Praesaepenem

 

Figyelemre méltó csillagok Rák:
Hosszúság Név Természet Mag. Pozíció Lat. December
07 Le. 20 Praesepe Mars / Hold 5 Mell 01N 20N
07 Le. 32 Észak Asellus Mars / Nap 4 Test 03N 21N
08 Le. 43 Dél Asellus Mars / Nap 4 Test 00N 18N
13 Le. 38 Acubens Szaturnusz / Merkúr 4 Déli karom 05S 12N

"Ha az ember egy görög ember álláspontjára helyezkedik, aki ezeken a dolgokon elgondolkodott, azt mondaná, hogy azok a csillagok, amelyek a Kos közelében vannak, kivülről hatnak, még azok is amelyek a Bika közelében vannak, azok, amelyek az Ikrek és a Rák közelében állnak. Ezek által a csillagképek (Kos, Bika, Iker, Rák) által az ember birtokolja visszatekintő voltát (Kos), belső mozgékonyságát (Bika), önmaga megtapintását (Ikrek) és magába zákózását (Rák). A többi csillagon keresztül, amelyek az ellentétes oldalon állnak, amiket a Föld takar, az ember a vadász létét birtokolja a Nyilas által, állattenyésztő létét,miközben a Bakot megszelíditi a Bak által, földműves létét azáltal, hogy a vizet kiönti, tehát kimegy az urnákkal a szántóföldre és a vizet kiönti, Vízöntő. És kereskedő lesz azon csillagvidék által, ahol azt látjuk ami a vízen tartja. Nagyon régi korokban ugyanis minden hajót halhoz hasonló formájúra építettek meg. És két egymás mellett található hajó, amelyek kereskdelmi okokból a tengeren halad, ezek tulajdonképpen a kereskedelem jelképei. Így tehát megengedjük, hogy a hajókat "halaknak" nevezhetjük." Itt vannak tehát a Halak.

Rudolf Steiner

"A lezárás, önmagunk lezárása: Rák. Vegyük ismét a Rákot mint képet materilalista naturalista értelemben. De hová akarunak kilyukadni, akik a Rákot választották, mint ennek a bezárásnak a jelképét: a Rák az ollóival áldozatát körül tudja zárni, mivel köré helyezi ollóit. Tehát a Cancer szóban, ami az embert körülzárja, a szó tartalmazza még önmaga körülzárását is. A Rák a körülzáró. Tulajdnonképpen a magába zárkózó ember szimbóluma, aki nem csupán megtapintja és érzi önmagát mint az Ikrek, hanem kívűlről bezárkózik. "

Rudolf Steiner

A Rák jegye a Kerubok, vagyis a Harmónia urainak hierarchiájával kapcsolatos.

A Rák jegye az ún. örvény, egy csavarodás, egy ősi okkult szimbólum, ahol a két folyamat harmonikus kapcsolatára utalnak vagy egy ciklust szimbolizálnak, amely harmonikusan, a világ bölcsességének megfelelően átformálódik az egyik folyamatból a másikba.

Van a magasabb világokban egy folyamat, mondja Rudolf Steiner, amelyik lehet egészen az anyagi világig, ez pedig az örvény forgása. Megfigyelhetik ezt, ha egy csillagködöt megfigyelnek, pl. az Orion ködöt. Itt egy spirál vehető észre, de ez csak fizikai leképződés. Ezt meg lehet figyelni minden szinten, egy örvény átváltozik, belenyúlik egy másikba. Ez az átmenet az egyik folyamatból a másikba harmonikus kell legyen a világbölcsesség tervei szerint, a létezés minden szintjén, és ezt a Kerubok vezérlik. Mivel a legmagasabb harmóniát hordozó világbölcsesség és a bölcsesség, amely évezredeken, évmilliókon, évmilliók világlétén keresztül összegyűjtődött, mint egy hatalmas mindent elborító erő áramlik velünk szembe a Kerubok lényiségein keresztül. Nézzük meg a folyamatokat, amelyeket a Kerubok a harmonikus örvénylés törvényei alapján irányítanak. Ha ezt meg akarjuk nézni, először is egy planetáris állapot átmenetére és keletkezésére kell a figyelmünket fordítanunk, pl. arra, hogyan keletkezett a Régi-Szaturnusz az okkultizmus szerint a szellemi nyugalom állapotából és utána meg kell vizsgálnunk az átmenetet a Szaturnusz állapotból a Nap állapotig és így tovább. Itt a spirálok örvényének a megnyilvánulási szakaszát Manwantarának nevezzük, a köztes időt, amikor éppen megnyilvánulási szünet van, ezt Pralayának. A Kerubok alatt álló hierarchiák aztán ezeket a folyamatokat kisebb ciklusokban megismétlik, pl. úgy, ahogyan az egyik bolygóállapot átmegy a másikba. A külső természetben is megfigyelhetők ilyen folyamatok, pl. a teljesen kifejlett növény ősszel meghozza a termő magot, amely a tél folyamán halott állapotban fekszik a földben, tehát egy kis mikrokozmikus Pralayán megy át, éppen azért, hogy a következő tavasszal megint megjelenjen és kilépjen a felszínre. Minden ilyen és hasonló folyamatot, amely a külső természettől elkezdve egészen a legmagasabb planetáris szintig és még magasabb szinteken megvalósul, ezek a kerubi szellemek irányító ereje által vannak vezetve és a harmonikus bölcsesség alapján játszódik le. Mint ahogy a Szeráfok, akik közvetlenül kapják az Istenségtől az impulzust, ugyanígy tőlük a Kerubok olyan módon, hogy az örvény vagy spirál nyitott középső részénél ők adják meg az első impulzust, hogy az újramegtestesülés elinduljon és azt tovább vezetik a Trónok felé, akik ezt átviszik a tényleges valóságba. Ez történhet úgy, hogy az egyik ciklus átmegy, átfolyik a másikba, de történhet úgy is, hogy sokkal drámaibb jelleget ölt az esemény pl. Rudolf Steiner egy ilyen esetben leír: a következő történt: A Keruboknak egy csoportja még a Régi-Nap állapotban megtagadta azt, hogy a Trónok által számukra felajánlott kozmikus áldozatot elfogadja. Ez az esemény az egész következő fejlődési ciklusban egy különleges, nagy örvényt okozott és kihatott az egész világfejlődésre. Különlegesen működött ez az örvény akkor, amikor a Föld fejlődése éppen a Rák jegyében állt, mert ekkor történt meg az Atlantiszi korokból az átmenet az Atlantisz utáni korokban. Ez teljesen másképpen történt, mint az eddigiek. Megint más örvény keletkezett annak az impulzusnak a hatására, amikor Jézus Jeruzsálemben megjelent, amint azt Máté evangéliumának 21. fejezete leírja, ahol a Krisztus-lény képe előttünk megjelenik, belép és az emberiség kulturális, történelmi fejlődésébe hatni kezd, és egy egészen más jellegű örvényt hoz létre. A fent említett eredmények különböző módon hatnak, minden eredményben még ha teljesen különböző módon is a Kerubok szférájának ereje hat, a Rák kozmikus jegyén keresztül, módosított és változtatott örvényimpulzust hivva elő, amely a fejlődés és a fejlődés különböző ciklusainak az átmeneteit egyáltalán lehetővé teszi. Két korábbi tényt kell a Rák csillagkép és a Kerubok hatásai összefüggése kapcsán szem előtt tartanunk. Az egyik, hogy a Kerubok voltak, akik a Régi-Nap időszakában az állatövi csillagképeket olyan formában megteremtették, ahogy ez ma is látható. Maga az állatöv már a Régi-Szaturnusz állapotában is megvolt, de Rudolf Steiner szavaival: ennek állaga még nem volt olyan sűrű, olyan kompakt és erőteljes, mint a Nap korszakban. Ezért, amit ma materiálisan állatövnek nevezünk, visszavezethető a Kerubok régiójába, akik szerte a világon, a Régi-Nap formáján áthatva, átvilágító erejét kisugározták az egész univerzumba. Más szavakkal a Kerubok egy védőhálót fontak a Nap köré, amely tulajdonképpen a mai állatövi csillagképek körét öleli fel és egész különös módon kapcsolódik a Rák szférájához. Itt a csillagkép formája is erre utal, amely egyszerre fog át, ölel körül egy bizonyos szférát, és egyben a külső világból el is különíti, lezárja azt. Az állatövi kör ellentétes pólusán a Bak jegye van, ahonnan az Arkangyalok ereje hat, és ez a polaritás alkotta és határozta meg a Régi-Nap állapotot. Rudolf Steiner szerint azok a lények, akik a Régi-Nap állapotban fejlődtek, közvetlen kapcsolatban álltak a Kerubok hierarchiájával és az Arkangyalok hierarchiájával. A továbbiakban érdekes kapcsolat van a Rák csillagkép és a mellkas között az ember organizmusában, amelynek az első csirája már a Régi-Szaturnusz állapotában kialakult. Később, amikor a 12 tagú állatöv kellőképpen kiterjedt a Régi-Nap körül, - a Szaturnusz korban ez még nem volt 12 tagú – és egyidejűleg a jövőbeni szívnek a csirája is megjelent, akkor a Rák jegyének befolyásolása során kialakult az emberi mellkas ősképe, amely leképződése a makrokozmikus egésznek. A középpontban ott van a szív, a Nap és ezt körbeveszi a mellkas, lezárva 12 pár bordával, mintegy a 12 állatövi jegy leképződésével, amely a Régi-Nap állapotában egész különös erők által – amelyeket a Kerubok hoztak létre a Rák jegyén keresztül – lett megalkotva. Másodikként meg kell jegyezni, hogy Keresztelő Szent János a Rák jegyében született. Ha a Vízöntő jegye arra utal, hogy egy megfelelő angyali lény hatott az ő személyén keresztül, akkor Keresztelő Szent János kapcsolata és missziója ahhoz kötődik, hogy az individualitása a Rák jegyével kapcsolatos, és így a missziója is. Ő volt az előhírnöke, előkészítője Jézus Krisztus földi útjának, és az egész különleges kapcsolatát és az ú kapcsolódását mutatja meg, amely a Kerubok hierarchiájához fűződik. A Kerubok hierarchiája nagyon különös szerepet játszott az ő sorsában. Rudolf Steiner közlései szerint ismeretes, hogy Keresztelő Szent János, vagyis Illés személyében az emberiség legősibb individualitása jelenik meg, bizonyos vonatkozásban itt Ádámról, az első emberről van szó. Tudjuk a bibliai történetből, a bűnbeesésből, hogy Isten Ádám kiűzetését Kerubra bízta, aki ezt egy lángoló pallossal hajtotta végre (Mózes könyve II. Old. 21. bek.) és ez a Kerub ezáltal a tette által elvágta az emberiséget az Atyaisten makrokozmikus szférájától, amely az állatövi csillagképek fölött található és ahonnan Krisztus a Napra leereszkedett. Ez az élmény, amikor a Kerub tüzes pallossal az ember és a legmagasabb hierarchia közé lépett és megóvta a magasabb birodalmakat az emberrel való kapcsolattól, egy hatalmas impulzusa volt ennek az individualitásnak a következő inkarnációiban, egészen addig, amíg Keresztelő Szent Jánosként fel nem lépett. Ez az élmény átváltozott egy olyan belső képességgé, amit mi ma a lelkiismeret hangjának nevezünk és legmagasabb aspektusában – Rudolf Steiner szellemtudományos kutatása szerint – ez a legmagasabb formájában a Kerubok hierarchiájától származik: mert tulajdonképpen mit is jelent a lelkiismeret hangja? Ez nem más, mint egy olyan képesség, amellyel meg lehet érteni a krisztusi eseményt és ez ezzel az eseménynyel jelent meg az emberiség életében. Rudolf Steiner: „Megnézhetjük, hogy keleten fellépett a szeretet és itt nyugaton pedig a lelkiismeret. Ez két olyan dolog, amely összetartozik. Ahogy Krisztus keleten jelent meg, a lelkiismeret nyugaton ébredt fel, hogy szembetalálkozzon Krisztussal”. A Krisztus-megjelenés és a Krisztus-megértés egyidejű megjelenésében láthatjuk a végtelen bölcsesség működését az egész fejlődésen keresztül. A lelkiismeret impulzusa először nyugaton jelent meg, kb. Krisztus születése előtt 500 évvel Görögországban, az idők változásakor Keresztelő Szent János által megszemélyesítve Palesztínában jelenik meg, hogy Krisztussal magával találkozzon. A lelkiismeret – mondja Rudolf Steiner – olyan Én-érzés, amely az embert felvezeti az alacsonyabbrendűből a magasabbrendűhöz és már a tapasztalati lélekben, mint egy isteni hang megjelenik és nem úgy, mint örömök, vágyak, szenvedélyek szólalnak meg ebben a tapasztalati lélekben, és ott, mint egy kényszer jelenik meg, hogy a helyeset tegye valaki és a magasabb Én-je felé kezdjen el törekedni. Minden tisztátalan lélek a szenvedélyek és a vágyak sivatagában él és ebben a terméketlen sivatagban hangzik fel Isten hangja, a lelkiismeret hangja zengőn, és felszólítja, hogy az Úr, a lélek ura, az Én, a Kyros közeledik. A világ irányító erőinek bölcsessége Keresztelő Szent Jánost választotta ki arra, hogy elsőként a Földön megjelenő Krisztussal találkozzon és a lelkiismeretének ezzel az erejével megismertesse és az egész emberiségnek őt felmutassa. Keresztelő János ezt megtette akkor, amikor utalt Krisztusra, mint Isten bárányára, a kozmikus eredetére, kapcsolatára a csillagvilággal, az állatövi csillagképekkel, a RégiNappal, amely a Kerubok tevékenysége kapcsán jött létre. Ez az inspirált imagináció előhívta belőle azt a lelkiismereti impulzust, amelynek a legmagasabb formája a Kerubok hierarchiájánál keresendő. Végezetül, - mint Rudolf Steiner előadásaiból tudjuk – a szellemi bölcsesség, amely Éliást vagy Illést Keresztelő János halála után az apostolok csoportlelkévé avatta, ami által ő egy óvó-védő atmoszférát és egy állandó ébren tartott lelkiismeretet – amely Jézus Krisztus felé fordult – tudott megvalósítani. Jézus így tudta rajta keresztül az apostolok által cselekedeteit legjobban végrehajtani. Ha egy igazi paradox hasonlatot akarunk hozni, akkor elmondható, hogy ez a védő tevékenység, amit Illés, vagyis Keresztelő János lényisége a felső világokból kifejt, összehasonlítható azzal a funkcióval, amit az emberi szervezetben a mellkas lát el azáltal, hogy a belső Napot, a szívet, a fizikai szervezetben védi és körülfogja.

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Cancer.html

Az egyik leghíresebb Rák szülött az Arnold Schwarzenegger. Nap-Szaturnusz együttállással a Rákban született. (47.07.30)

Jennifer Lopez Nap-Merkúr együttállással a Rákban született (69.07.24)

Carl Gustav Jung is Rák szülött. A Nap mellett az Uránusz is a Rákban járt a születésekor. (1875.07.26)

Ma amikor feltöltöm ezt az adatot (2016.01.11) halt meg David Bowie. Amikor született a Hold a Rákban járt, trigonban a Skorpió Vénusszal. A Hold a Rákban nagyon erős. David Szaturnusza és Plútója is a Rákban járt. 

Louis Armstrong Napja is Rák nagy trigonban a Skorpió Uránusszal és Halak Holddal.

Barbra Streisand Holdja és Plútója is a  Rákban van. 

 

Praesepe

A  Praesepe a Jászol. A Rák fő csillaga.

The spirit of the ancestors…az ősök szelleme lakik itt…istenek pásztora és tanítója…

A régebbi korokban sokszor használták időjárás előjezésre a Praesepe-t.

Azt tartották, ha nem látszik kristálytisztán az égen, akkor viharos időre kell számítani.

Nevezték még Méhkaptárnak is.

A Praesepe tulajdonképpen nem egy csillag, hanem egy kb 40 csillagból álló csoport, egy „csillagfelhő”.

A Praesepe a Jászol. A szamarak jászola.

A két szamár a Rák csillagkép másik két csillaga az Asellus Borealis, és az Asellus Australis.

Ptolemaios szerint Szaturnusz-Merkúr hatású csillag.

Vehlow „az ősök szellemének” nevezi a Praesepe-t, és azt mondja, hogy ha a Hold együtt áll ezekkel a csillagokkal, akkor az sajátos kapcsolatot jelent a holtak szellemével.

A két szamár átkarolja a jászolt. Jézus születésekor a betlehemi képeken mindig áll egy szamár a háttérben.

Káldeus és platonista filozófusok szerint a Rák kapcsolatban lehet a baby-boommal is. (tömeges gyerekszületés) , ezért az „Ember Kapujá”- nak nevezték a Rák csillagot. A kapunak amelyen keresztül a lelkek az égből a földre szállnak.

A szemben lévő jelben a Bakban van az „Istenek kapuja”, ahol ezek a lelkek visszatérnek az égbe.

Robson szerint Mars-Hold természetű csillag, betegségeket, gyengeséget, szégyent, kalandot, szemtelenséget, bujaságot, brutalitást, vakságot, meddőséget okoz, mások által okozott veszteségekkel lehet számolni, de ugyanakkor jelentős cégek, üzletek alapítója is lehet a szülött.

Narkotikumok, drogok, erős dohányzás, felesleges luxuscikkek vásárlása.

Holddal együtt különösen erősen fennáll komoly operációk lehetősége, szúrt sebek, börtön fenyegethet, vakság, és az arc sérülései.

 

”Képzeljük el, hogy valaki elalszik. Ekkor fizikai és éterteste az ágyban van, míg asztrálteste és énje kiáradnak a kozmoszba, melynek erői viszont behatolnak  ezekbe a részeibe. Ha most Krisztus odalépne hozzá, ő lenne az a lény, aki odavonja és megvilágítja neki ezeket az erőket. De éppen erről szól a jelenet, amikor az éjszaka negyedik részében a tanítványok a tengerre kimenve látják, hogy Krisztus, akit az előbb még kísértetnek véltek, a makrokozmosz erőit árasztja beléjük. (Máté 14,25-26). Kézzelfogható módon írja le az evangélium, hogyan vezeti oda Krisztus a tanítványaihoz a makrokozmosz erőit.

A Máté evangélium következő jelenetei semmi mást nem ábrázolnak, mint azt, hogyan vezeti ki Krisztus a tanítványait lépésről lépésre arra az útra, amelyen a beavatandók haladnak. Olyan ez, mintha Krisztus maga járná végig lépésről lépésre, kézenfogva vezetné tanítványait azokra a helyekre, ahová a beavatandókat vezetik. Elmondok valamit, amiből igazán láthatják, hogyan vezeti Krisztus a makrokozmoszba tanítványait.

Aki élénken szemléli a szellemi világot és növekvőben van a szellemi látása, az felismer egyet s mást, amiről előzőleg nem is tudhatott. Így például felismeri, hogy milyen kapcsolatban vannak voltaképpen egymással az egyre csak növekvő növény növekedésének egyes körülményei. A materialista felfogás szerint itt van a virág, (most gyümölcsöt termő virágot vegyünk) magok fejlődnek ki belőle, kivehetjük őket onnan, a földbe helyezhetjük, ahol elrothadnak és újabb, ismét magokat termő növények jelennek meg. Így megy tovább, sarjról sarjra. A materialista felfogás emellett úgy hiszi, hogy az elrothadó magszemből valami átmegy a növénybe. El sem tud képzelni mást, csak azt, hogy bármilyen kicsi, bármilyen apró, mégiscsak valami valamilyen anyagi dolognak kell az új növénybe átmennie. Pedig nem így van! Az anyagát illetően ténylegesen elpusztul az egész régi növény, „ugrik” egyet ebben a vonatkozásban, az új növénynek teljesen új az anyaga. Valóban új anyag képződik.

Ha megértjük, és az egész makrokozmoszra alkalmazzuk ezt a sajátos törvényt, hogy az anyagi körülményeket illetően tényleges ugrások történnek, akkor a legfontosabb viszonyokat ismerjük meg a világban. Különös módon fejezték ezt ki a misztériumokban. Azt mondták, hogy amikor a beavatandó kilép a kozmoszba, az egyik fokozaton meg kell ismerkednie az ugrásokat előidéző erőkkel. Nos, a kozmoszban úgy ismerünk meg valamit, ha egy olyan irányba megyünk, ami a csillagképeket segítségül híva fejezünk ki, ők a betűk. Ha egy bizonyos irányban így növekszünk tovább, akkor ugrást tapasztalunk az elődökről az utódokra, mind a növények, mind az állatok, és az emberek világának területén, mind a bolygók életében, hiszen a Szaturnusz állapotból a régi Nap állapotba történő átmenetben kárba veszett minden, ami anyagi volt. A szellemiség megmaradt, ami anyagi volt, szerteoszlott. Az ugrást a szellemiség idézte elő. Ugyanígy volt ez a régi Nap és a régi Hold, a régi Hold és a Föld közötti átmenetben is. Nos, az ugrásszerű dolog ábrázolására két jelzés is van: egy régi, amellyel képszerűbben, inkább imaginatív írással ábrázoltak, és egy újabb, amelyet megtalálhatunk a naptárakban. A fejlődés előrehaladtával a régi hurkot vet, mint egy spirál, az új fejlődés azonban nem csatlakozik közvetlenül a régihez, hanem csak úgy halad tovább, hogy a régi vége, és az új eleje között egy kis ugrás van.

Így kapjuk meg a Rák ábráját, a két egymásba fonódó vonalat, középen egy kis ugrással, a makrokozmoszba növekedésünket jelképező és valamiféle fejlődés során valamiféle új sarj létrejöttét ábrázoló Rák jelét.

Nos, ennek a körülménynek a leírására még egy másik jelzés is volt. Bármilyen furcsának is tűnik, egy szamárral és a csikójával, az előddel és az utóddal ábrázolták. Így írták le az állapotok közötti átmenet tényleges körülményeit. Régi képeken még gyakran a Rák csillagképet is ténylegesen egy szamárral és csikójával ábrázolták. –nem mellékes ezt tudnunk. Egy fontos dologra tanítja meg az embereket: megérthetik belőle, hogy a makrokozmoszba emelkedve is van ilyen fontos átmenet, amikor azonban a szellemi világba emelkednek, akkor teljesen új megvilágításokhoz kell kapcsolódniuk. Nagyon helyesen ezt úgy írják le a csillagok nyelvén, hogy amikor a beavatandó előbb a szellemi világokba emelkedik, hogy megismerje annak erőit, majd amikor megismerte, akkor ismét lehozza ide, hogy az emberiség szolgálatába állítsa őket. Olyan ez, mint amikor a fizikai Nap áthalad a Rák csillagképen, miután pedig elérte a legmagasabb pontot, ismét aláereszkedik.

A Máté evangélium elmondja, mint a többi evengélium is, hogy Jézus Krisztus hogyan mutatja ezt be tanítványainak. Mégpedig nem pusztán szavakkal mutatja meg, hanem annak imaginációját, élő képét  is megmutatja, amit ő maga hajt végre, amikor elindul a felé a magasság felé, ahová fejlődése következtében az emberiségnek idővel fel kell emelkednie. Ekkor a szamár és csikója képét használja, vagyis rávezeti a tanítványokat, hogy értsék meg, mi felel meg a Rák csillagképének a szellemi életben. Ez fejezi ki tehát azt, ami a szellemileg élő, spirituális kapcsolat során történt Krisztus és a tanítványai között, és ami annyira fenséges és hatalmas, hogy emberi szavakkal ki sem fejezhető, bármilyen nyelvet válasszunk is hozzá, hanem csak úgy, ahogyan Krisztus vezeti be tanítványait a szellemi világ viszonylataiba és a fizikai világ körülményei között teremti meg számukra a makrokozmikus világ képmásait. Ekkor egészen addig a helyig vezeti őket, ahol a beavatottak erős ismét hasznossá válnak az emberiség számára. Ott áll, abban a magasságban, amelyre csak úgy mutathat rá, ha azt mondja, hogy a Rák jegyében áll a Nap a magaslatán! Nem csoda tehát, ha ezen a helyen a Máté-evangélium arra figyelmeztet, hogy Krisztus földi élete elérte a csúcspontját, és hatalmas erővel, ezekkel a szavakkal mutat rá: „Hozsánna a magasságban” (Máté 21,9). Minden hang úgy van megválasztva, hogy a történet következtében a tanítványok növekedjenek, attól viszont, ami bennük zajlik le, az emberiségben az tud majd növekedni, ami Jézus Krisztus következtében kerülhet bele az emberiség fejlődésébe.”

 

Aki a 12 jegyet alaposabban érteni szeretné, annak javaslom olvassa el:

http://fenyszogek.freewb.hu/az-ember-megalkotasa-az-univerzumbol

 

Asztali nézet